Netavisens nyhedslinks uge 21
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Protester mod lang varetægtsfængsling
[Netavisen - link 25.05.03] DR Online
Den 70 dage lange varetægtsfængsling af de to aktivister, der kastede rød maling på statsministeren og udenrigsministeren den 18. marts, vækker protester. En række kendt kunstnere og intellektuelle har underskrevet en protest. Aktivisternes forsvarer Hanne Reumert siger til DR: - Jeg mener faktisk, at folks retsfølelse bliver krænket af, at de har siddet så længe varetægtsfængslet. Det virker nærmest, som om de allerede er blevet straffet inden retssagen, og det er fuldstændig uhørt.

Massekassering
[Netavisen - link 23.05.03] Århus Stiftstidende.
Jobmarkedet er støvsuget for ufaglærte job. Meldingen kommer fra Dan Oxholm, der er a-kasseleder i SiD Transportgruppen. Udtalelsen kommer netop i kølvandet på, at endnu en fyringsrunde ruller ind over de
århusianske arbejdspladser.

Ny EU-lov får tilbagevirkende kraft
[Netavisen - link 23.05.03] Information
Danskere kan efter 1. januar 2004 straffes i udlandet med tilbagevirkende kraft. Det viser et svar fra justitsministeren til Folketingets retsudvalg.

Tvingende nødvendig løn-strejke
[Netavisen - link 23.05.03] Proletären. Sv.
Vi er på vej tilbage til den situation, at kvinderne er tvunget ind i forsørgelse af en husbond, hvis altså ikke kvindejobbenes lønninger stiger markant, vurderer en strejkende svensk 'kommunaler', som efter 25 års anciennitet i jobbet nærmest lever på vand og brød.

Uligelønnen skriger til himlen
[Netavisen - link 23.05.03] Aftonbladet. Sv
I en del af den offentlige sektor tjener kvinderne gennemsnitligt 71 pct. af mændene. Nej, det er ikke et fjernt land, men folkhemmet Sverige.

Norge får som forventet
[Netavisen - link 23.05.03] Klassekampen. No.
Det bør ikke komme som en overraskelse, at Norge udpeges som hadeobjekt af Al Qaeda, siger en norsk-irakisk kommentator. Norge har bidraget til USA's terror i Afghanistan.

Aktiverings-chef: Ledige bliver misbrugt
[Netavisen - link 23.05.03] Fagbladet.
"Bodum har ingen lønudgifter til fast ansat personale. Udgifterne afholdes udelukkende af staten og kommunerne i form af den ydelse, der udbetales til de aktiverede," siger en forhenværende kommunal beskæftigelseschef.

Forfatningskrise i Danmark
[Netavisen - link 22.05.03] Orientering på P1 (radio).
Både politikerne og dommerne må op af skyttegravene i konflikten om regeringens kontroversielle rocker-lovforslag om civile agenter og hemmelig retspleje. Ellers trues Danmark af en egentlig forfatningskrise.Interview med Advokatsamfundets generalsekretær, Henrik Rothe, tidligere dommer i Københavns Byret.

Danskerne går på efterløn i stor stil
[Netavisen - link 21.05.03] Politiken
Danskerne går på efterløn i stor stil, og det er en udvikling, som kommer meget uventet og ubelejligt for regeringen. Derfor må regeringen i sin Økonomiske Redegørelse, der kommer i næste uge, opjustere antallet af efterlønnere med hele 17.000 samlet for i år og næste år.

Handicap-udgifter 'eksploderer'
[Netavisen - link 21.05.03] Berlingske Tidende.
Handicapområdet koster mere og mere, og manglen på boliger er enorm. Skal udviklingen vendes, må der gøres op med års politik på området. Elektronisk overvågning er blandt de vidtgående scenarier.

Milliardregning til forsikringskunder
[Netavisen - link 20.05.03] Information
Stadig flere arbejdsskader giver ekstraregning på 890 mio. kroner til forsikringskunderne.

3 ud af 4 danske arbejdspladser styres fra udlandet
[Netavisen - link 19.05.03] LO - Ugebrevet A4
Tre ud af fire HK-medlemmer på det private arbejdsmarked er ansat i multinationale selskaber, og det samme gælder for SiD og Metal. Globaliseringen tvinger fagbevægelsen til at foretage en dramatisk omstrukturering i forhold til medlemsservice, mener professor Peer Hull Kristensen.

Det bløde ungdomsoprør
[Netavisen - link 19.05.03] LO - Ugebrevet A4
De demonstrerer både mod Irak-krigen og besparelser på uddannelserne. Nye og »moderat venstreorienterede« årgange er på vej blandt de helt unge, der også bakker op om centrum-venstre-partierne. Ugebrevet A4 tegner sit portræt af en generation, der tager globaliseringen til sig – uden at lukke øjnene for dens skyggesider.

Indvandrere mod ØMU
[Netavisen - link 19.05.03] Yelah. Sv.
Den svenske nej-side har organiseret et indvandrernetværk som reaktion på eurokraternes forsøg på at omklamre denne gruppe.

KPiD-kongres
[Netavisen - link 19.05.03] Arbejderen.
"Vi lægger op til, at der i den kommende kongresperiode skal igangsættes et fælles arbejde mellem KPiD, DKP/ML og DKP for at afklare ideologiske og organisatoriske forskelligheder af principiel karakter og for at afklare, om det er muligt at stifte et fælles kommunistisk parti," siger KPiD-lederen.

Altid mærket af 18. maj
[Netavisen - link 18.05.03] Information
I et inferno af tåregås og stenkast blev der for første gang i fredstid skudt ind i en folkemængde den 18. maj 1993. To af de 11 skudofre glemmer aldrig den aften for 10 år siden. De sidder tilbage med følelsen af vrede og mistillid, men også forståelse og glæden over at have overlevet

SF rykker tættere på unionen
[Netavisen - link 18.05.03] Politiken
Det europæiske perspektiv kom ind i SF's politik på partiets landsmøde i Odense, hvor stort set alle fløje fik nogle af deres ideer igennem.

Sellafield strikes again
[Netavisen - link 17.05.03] Bergens Tidende. No.
Storbritannien tager det meget afslappet med at fortsætte radioaktive udslip fra "Vestens Tjernobylværk", Sellafield, ud i havet. Udslippene driver med havstrømmene op til Norskekysten, hvor langtidsvirkningerne på havmiljøet af den strålende britiske påvirkning har vakt de lokale indbyggeres store interesse. Norges miljøminister var i denne uge på besøg hos sin britiske kollega, og det spændte så dårligt af, at nordmændene nu vil sende en diplomatisk note, som det diplomatisk hedder, til briterne.

Familietyper i forandring
[Netavisen - link 17.05.03] Aftonbladet. Sv.
I Sverige er andelen af unge, der har skilte forældre, på femten-tyve år steget fra 15 pct. til 25 pct. En net-undersøgelse, man kan deltage i på siden, viser, at den gamle familietype med ét stk. hver af far og mor + afkom i dag er havnet i mindretal.

Sønderjyder hårdt ramt af skævvridningen
[Netavisen - link 17.05.03] Jydske Vestkysten.
I 1992 blev Tele Sønderjylland sammen med Jydsk Telefon, KTAS og Fyns Telefon samlet i Tele Danmark A/S. Dengang var der 825 ansatte i Tele Sønderjylland. Efter den nye sparerunde vil der kun være 350 medarbejdere
tilbage i Sønderjylland. "De ledere og de job, der kunne være med til at skabe udvikling i det sønderjyske, er gennem årene blevet flyttet til enten Århus eller København," siger formanden for Dansk Metals Teleafdeling Sønderjylland.

Elektrikere giver strøm til kommunalstrejken
[Netavisen - link 17.05.03] Proletären. Sv.
Elektrikerne har sluttet sig til de svenske 'kommunaleres' storstrejke. Nedslidningen, de stadigt øgede tempokrav og det forværrede arbejdsmiljø, er hovedårsagen til arbejdsnedlæggelsen. Seks timers arbejdsdag med lønkompensation er et løsningsforslag, som rejses fra gulvet.

- Kampen mod en føderal EU-stat er tværnational
(Folkebevægelsen mod EU)

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder