Titusinder på gaden i nedskæringsprotest: 3F Ungdom og Et Andet Universitet i fælles udtalelse

 

På dagen hvor ungdommen samlet går på gaden er 3F Ungdom og Et Andet Universitet gået sammen om en udtalelse
  I disse dage kæmper studerende og elever på mange af landets forskellige læreanstalter side om side i protest mod nedskæringerne på 8,7 milliarder. Regeringen har varslet med deres finanslovsforslag for 2016 og som vil ramme uddannelsessystemet de næste 4 år.

  Dette er nedskæringer, der får store konsekvenser både for dem, der har deres daglige arbejde i uddannelsessektoren og for det omkringliggende samfund.

  For de ansatte kan det betyde flere fyringsrunder og flere usikre ansættelser på korte kontrakter, i nogle tilfælde ansættelsesforhold der ikke engang rækker længe nok til at optjene dagpenge.

  For de studerende betyder nedskæringerne forringelser i kvaliteten på uddannelserne og eventuelt yderligere begrænsninger i optaget.

  Vi har allerede set fremdriftsreformen, dimensioneringsplanen, gymnasiereformen, samt indførsel af karakterkrav på vores erhvervsskoler og de tusindvis af manglende lærepladser, hvis negative konsekvenser nu er begyndt at vise sig i form at stress, administrativt kaos, begrænsede karrieremuligheder, økonomisk pres, mindre fleksibilitet og generelt forringede faglige og sociale vilkår. Nu siger vi stop!

  Uddannelsessektoren er sat på markedsmekanismer, helt i tråd med EU´s udliciteringspolitik.

  Fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser ledes og styres der efter en forretningsmodel, der med reform efter reform har til formål at skabe profit, som var det en privat virksomhed. Elevers læring skal give overskud, derfor må omkostningerne sættes ned på et absolut minimum

  Vi mener, at et velfungerende samfund bør prioritere investeringer i uddannelse. Ikke alene er uddannelse vejen til økonomisk stabilitet og velfærd, det er også vejen ud af social ulighed, undertrykkelse og mistrivsel.

  Når regeringen skærer på uddannelsesområdet for til gengæld at give flere skattelettelser til den rigeste del af befolkningen, fører de en grotesk klassepolitik, der favoriserer de, der allerede har nok i forvejen, og tager muligheder og fremtid fra alle andre, der er mindre godt stillet økonomisk og socialt.

  Alle har ret til gratis uddannelse og uddannelsesstøtte. Uddannelse skaber trivsel og overskud!

  Med disse voldsomme angreb mod vores uddannelser og arbejdspladser er uddannelsespolitik ikke længere noget, vi kan diskutere inden for institutionernes rammer.

  Vi har hver især kæmpet mod nedskæringer, forringelser og underminering af vores respektive uddannelser.

  Nu er det på tide, at vi står sammen mod regeringens uretfærdige sparepolitik, der i så høj grad rammer den yngre del af landets voksne befolkning.

  Vi forlanger, at regeringen investerer i vores og samfundets fremtid. For vi er fremtiden!


  29. oktober 2015

  På vegne af
  3F Ungdom, Emil Olsen
  Et Andet Universitet, Signe Mortensen


  Læs også


  40.000 unge siger NEJ til milliardnedskæringerne: ”Kornfede uddannelser er en løgn”
  KPnet 29. oktober 2015 - opdateret 30.10.

  Vær med i debatten om kampen mod den nyliberale politik. Kom også til
  Novemberkonferencen 7. november: På vej mod store klasseslag


  Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


  Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
  kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

  Find KPnetBlogs
  her og twitter her

  Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


  - ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

   

   

  KPnet 30. oktober 2015