Demo 21. august: Århus aktionerer mod regeringens flygtningepolitik


Demonstration på Rådhuspladsen i Århus fredag den 21. august kl. 16 ved folketingets andenbehandling af V(DF)-regeringens lovforslag om stramninger af flygtningepolitikken, der er på kollisionskurs med FN og grundloven.


Af  "Aktionsgruppe mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen"


Pressemeddelelse 

"Regeringens flygtningepolitik er forrået !

Den bør ændres så Ligebehandling, solidaritet og respekt bliver visioner i lovgivningen fremfor fordømmelse og eksklusion" 

Det mener repræsentanter fra politiske organisationer og enkeltpersoner som i Århus har samlet sig i en "Aktionsgruppe mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen".

Gruppen varsler som første tiltag aktioner mod de tre lovforslag som regeringen fremsætter til tredjebehandling i Folketinget den 26.8.

Lovforslagene vil samlet og hver for sig øge fattigdom og eksklusion af flygtninge og indvandrere i Danmark, mener gruppen.


De 3 lovforslag er

L2, Indførelse af integrationsydelse (= "kontanthjælp" på SU niveau ) - for nytilkomne flygtninge med virkning fra 1.9.15

L3, Indførelse af optjeningsregler for at få fuld folkepension som flygtning = kun ved 40 års ophold i Danmark efter det fyldte 15. år får en flygtning fuld folkepension. Øvrige får udbetalt en brøkdel af den fulde pension svarende til hvor mange års ophold i DK

L7,Genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge = først fuld ydelse efter 2 år i Danmark

Lovforslagene bør trækkes tilbage

En af initiativtagerne til modstanden mod lovgivningen Solveig Munk fra Enhedslisten Århus' s Antiracismegruppe udtaler:

- Et meget stort antal eksperter, politikere, borgere og organisationer, har gjort kvalificeret og velunderbygget faglig kritisk indsigelse mod lovenes vedtagelse. De har indsendt høringssvar og udtalt sig i medierne mod lovforslagene.

Mange af disse personer kan blive vidne til og måske oven i købet komme til, via deres ansættelse, at forvalte resultatet af den kynisme, som der her lægges for dagen, hvis lovforslagene ikke trækkes tilbage. Vi vil med vores aktioner støtte op om indsigelserne. Vi håber hermed at medvirke til at alle partsindlæg bliver hørt.

Solveig fortsætter:

- Ved at aktionere nu, giver vi regeringen og dens støttepartier mulighed for at standse op, lytte, tænke sig om. Vi opfordrer regeringen til at drage konsekvensen af det, de hører og til at trække lovforslagene tilbage.  

 

Kollisionskurs lagt mod Grundlovens og FN' s menneskerettigheder.

- Det er ikke for sent at blive klogere og handle derefter, siger Solveig Munk, der mener at lovforslagenes indhold tilsidesætter menneskerettigheder og forbryder sig mod anden lovgivning.

- Den grundlovsikrede ret til forsørgelse og  FN´s flygtningekonventions (fra 1951) krav om ydelse af samme offentlig hjælp og støtte til flygtninge, som til danske statsborgere, f.eks, siger Solveig Munk

Aktionsgruppen håber sympatisører vil møde op til demonstration og skrive under på underskriftsindsamlingen mod lovforslagene inden den 24.8. på  

http://www.skrivunder.net/protest_mod_diskrimination_af_flygtninge_i_regeringens_lovforslag

Underskriftsindsamlingen er anbefalet af SOS mod Racisme, Refugees Welcome, Amnesty International og Dansk Socialrådgiverforening.


Demonstration på Rådhuspladsen i Århus fredag den 21.8. Kl. 16.0O

hvor lovforslagene 2. behandles i folketinget.

Talere: Tidligere biskop i Århus Kjeld Holm  -  MF for  EL  Nicolaj Villumsen - Jurist Nina Von Hielmcrone -Formand for FOA, Aarhus Kirsten Normann Andersen - Jurist Maher Jokhadar - Formand for ”Venligboerne Århus og Omegn”  Inge Christoffersen.

Musik:  ”Lars og Villy” og ”Gudmund Auring”

 

Find flere oplysninger på Facebook

Aktionsgruppe mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen

 

 Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 15. august 2015