OK15 : Kamp om arbejdstidsregler og løn i kommuner og regioner

 

Angreb på løn- og arbejdsvilkår er kommunerne og regionernes arbejdsgiverkrav til den kommende overenskomst, specielt for de ansatte i døgnarbejde. KL ønsker lønningerne ned og fri råderet over døgnets 24 timer. Spørgsmålet om arbejdstiden bliver et angrebspunkt indenfor det offentlige område, som regeringen vil beskære med 12 milliarder frem til 2020. Lærerne kæmper ved denne overenskomst for at vinde nogle af deres tab omkring arbejdstidsreglerne tilbage.

 


Regeringen og KL pressede i 2013 lærernes nye arbejdstidsregler igennem ved en langvarig lockout og efterfølgende regerinsindgreb. Billede fra Christiansborg Slotsplads, hvor 80.000 demonstrerede mod regeringenOverenskomstforhandlingerne for 630.000 offentligt ansatte i kommuner og regioner er gået i gang.

Forhandlingerne finder sted i en situation, hvor det er regeringen plan, at der skal spares 12 milliarder på det offentlige område frem til 2020. Det skal bl.a. ske gennem ændring af arbejdstidsreglerne. Lærerne var de første - nu følger en række andre grupper.

Angrebet retter sig ved denne overenskomst især mod de 120.000 sosu'er, pædagoger, sygeplejersker og andre der arbejder i døgnarbejde på plejehjem, institutioner og bosteder. Her ønsker KL, at de ansatte nærmest skal stå konstant til rådighed og kunne tilkaldes med kort varsel og uden tillæg og i højere grad end nu kunne blive pålagt overarbejde med kort varsel..

Konkret er det en del af kommunens krav, at 12 timers vagter erstatter de nuværende 10 timers vagter, at aftenvagten starter kl. 18 mod nu kl. 17 og endeligt, at varsler afskaffes for over- og merarbejde. Fridage skal kunne annulleres med ned til et døgns varsel. Endelig angriber KL lønningerne ved at kræve en række tillæg og pauser fjernet.

I dag udløses et tillæg på 40 kr. i timen, hvis ændringer i vagtplanen varsles mindre end fire dage før.

Den såkaldte 37/3-regel afskaffes. Den giver i dag tre timers afspadsering per 37 timers aften- og natarbejde. Et særligt tillæg for Juleaften, Nytårsaften, Grundlovsdag og 1. maj afskaffes i København og på Frederiksberg.

Michael Ziegler, formand for løn- og personaleudvalget i KL udtaler frækt, at der kun er tale om at "gøre tingene smartere - også til fordel for vores medarbejdere...og skabe en god balance mellem arbejde og fritid".

Uden dog at forklare nærmere, hvordan en forlængelse af vagterne og korte varsler for ekstraarbejde skulle være en fordel for familielivet. Tværtimod vil usikerheden være en kilde til øget stress i familierne.

Dennis Kristensen, formand fro FOA udtaler om den generelle overenskomstsituation:

"Jeg er stærkt bekymret for, at arbejdsgiverne ved de kommenede overenskomstforhandlinger, eller en af de efterfølgende omgange, vil tromle hen over andre faggrupper på samme måde, som stat, kommuner og regioner gjorde over for lærerne"

Samtidig bliver der slået ned med hård hånd på kritiske ytringer. Advarsler og fyresedler sidder løst på de offentlige arbejdspladser og en del af arbejdsgivernes krav er færre 'beskyttede medarbejdere', dvs tillidsrepræsentanter.Foto: LockblogDette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 21. januar 2015