At stemme blankt: En aktiv politisk handling

Valgkommentar

Arbejderpartiet Kommunisterne APK anbefaler at stemme blandt ved folketingsvalget for at markere end protest mod, at der ikke er et alternativ til de to blokke.

- Hvis man hverken vil have blå blok eller ’rød’ blok og mener, at der findes en bedre vej for Danmark end blokkene tilbyder, er der ikke andre muligheder ved dette valg end at stemme blankt, siger Troels Riis Larsen, talsmand for APK.

- Dermed markerer man en politisk holdning og et klart valg. At stemme blankt er traditionelt måden at gøre det på, også i internationalt perspektiv.

APK kan hverken støtte blå bloks vej gennem krisen i form af sociale nedskæringer eller ’rød’ bloks fair løsning med 1 time mere om ugen. APK kan heller ikke støtte EU’s nyliberale politik eller Danmarks deltagelse i USA’s og NATOs krige.

- Da samtlige opstillede partier indgår i den ene eller anden blok, vil enhver stemme på et af partierne tilfalde en af blokkene, konstaterer Troels Riis Larsen.

- APK har opstillet 12 krav til den ny regering, uanset hvem det bliver. Vi arbejder for at disse krav, som deles af en stor del af danskerne, bliver synlige og manifesterer sig uden for Christiansborg.

Blanke stemmer

Ved folketingsvalg regnes en blank stemme for ugyldig ifølge §69 i Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (27. juni 2004).Blanke stemmer tælles og opgøres normalt adskilt fra de øvrige ugyldige stemmer.

I mange tilfælde udtrykker ugyldige stemmer også en politisk handling – f.eks. ved at der skrives en kommentar på stemmesedlen.

Der afgives ved alle folketingsvalg en stribe proteststemmer i form af blanke eller påskrevne stemmesedler.

Ved et enkelt folketingvalg og en folkeafstemning har der været ført Stem blankt-kampagner. Det ene var modstandsbevægelsens opfordring til at stemme blankt i 1943. Det andet var ved afstemningen om tronfølgeloven 7. juni 2009, hvor 5,2 pct. stemte blankt.

Ved de første valg til EU-parlamentet opfordrede EU-modstanderorganisationer i Danmark til boykot af valget for ikke at give afstemningen legitimitet.

I engelsk wikipedia defineres en blank stemme som en proteststemme:

”En proteststemme (også betegnet som en blank stemme eller hvid stemme) er en stemme afgivet ved et valg, som skal vise stemmeafgiverens utilfredshed med valget af kandidater eller med det gældende politiske system…

Sammen med at undlade valgdeltagelse, simpelthen ved ikke at stemme, betragtes proteststemmer ofte som et klart tegn på mangelen på folkelig legitimitet og rodfæste for det repræsentative demokrati, da lav valgdeltagelse truer hele valgsystemets troværdighed.

Hvis proteststemmen tager form af en blank stemme kan den indgå eller ikke indgå i de endelige resultater, afhængigt af valgreglerne.”

Ved de spanske lokalvalg i maj 2011 opfordrede protestbevægelsen mod nedskæringer, der aktionerede over hele landet, til at stemme blankt. Mere end 500.000 spaniere fulgte opfordringen - eller 2,54 pct. af alle stemmer. Det var dte største antal blanke stemmer nogensinde.

Se også
Den blanke stemme som aktiv handling
videnskab.dk

Netavisen 6. spetember 2011