Fattigdom uden grænse

Kommunistisk Politik 22, 2010

Fattigdomsåret’ er over os – og solid dansk fattigdom – med en regering, der ikke vil fastsætte en ’fattigdomsgrænse’

Tilsyneladende er vores socialminister ikke klar over, hvorvidt der i smørhullet Danmark eksisterer fattigdom. Det gør der vel ikke i et eventyrligt kongerige, hvor dronningen selv erklærer, at landet ikke vil gøre sig uden monarkiet.

Hvis nogen skulle drage det i tvivl, afgøres sagen vel af den simple kendsgerning, at der i Danmark slet ikke er fastsat en grænse for fattigdom. Ergo eksisterer den ikke: "Hvis såvel en sten som mor Karen ikke kan flyve, er mor Karen ganske vist en sten."

Hvis vi derimod betragter den mængde af omsorgsfuld pressedækning, de fattige lægger ryg til, så må den være voldsom. FN's erklæring af, at 2010 er Fattigdomsår, har ikke gjort pressedækningen mindre, men det har heller ikke skaffet de fattige bedre betingelser.

De fattige er blevet tudet ørene fulde med snak og omsorg i en sådan grad, at hvis ørevoks kunne spises, så ville et væsentligt problem være ryddet af vejen.

Imens fastholder regeringen, at den ikke vil fastsætte en fattigdomsgrænse. Mange lande og sågar USA og EU har vedtaget en grænse for fattigdom, men ikke Danmark. Herved undgår man naturligvis at tage stilling til problemet, som nærmest bliver at betragte som et "gå væk-problem".


Nyt forsøg på at etablere ’fattigdomsgrænse’

Nu har en række forskere og forskellige organisationer kørt sig i stilling til at give et bud på en grænse, hvilket skete op til den danske fattigdomsuge – uge 44. Bag forslaget står en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet for Socialt Udsatte, Red Barnet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Frelsens Hær, Dansk Socialrådgiverforening, LO og CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse. Derudover har en række enkeltpersoner siddet med i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen foreslår tre kriterier:

1) Måling af den relative fattigdom (hvor mange penge har man i sammenligning med andre borgere)

2) Hvad koster det at leve et anstændigt liv?

3) Hvilke afsavn har børn og voksne?

"Et vigtigt formål med velfærdsstaten er at undgå, at folk bliver fattige, og langt størstedelen af befolkningen er da også enige i formålet med at afskaffe eller forhindre fattigdom. Danmark har ingen officiel definition af fattigdom. Der er imidlertid en stigende erkendelse af, at der er en mindre, men voksende andel i det danske samfund, der kan karakteriseres som fattige," skriver arbejdsgruppen.

FOA bakker op om initiativet:

"Det er for eksempel helt igennem uklædeligt og uacceptabelt, at regeringen ikke vil følge EU's anbefaling om en fattigdomsgrænse."

Mona Striib fra samme forbund underbygger det med følgende udsagn:
-  I 2007 levede 60.000 børn i Danmark under fattigdomsgrænsen. Finanskrise og besparelser i de offentlige velfærdsydelser har næppe pyntet på dette tal.

Fattigdommen er en realitet. Det er den virkelige skam, som den manglende fattigdomsgrænse skal skjule som et figenblad for VKO’s asociale politik.


APK argumenterede i nogle artikler fra 2004 for en lovfastsat fattigdomsgrænse
- se

For en lovmæssigt fastsat fattigdomsgrænse

Af Kaj Rudi Rasmussen, Kommunistisk Politik 3, 2004

Bud på en fattigdomsgrænse i Danmark

Af Kaj Rudi Rasmussen, Kommunistisk Politik 4, 2004

Hokus pokus: Regeringen har afskaffet fattigdommen i Danmark
Kommunistisk Politik 16, 2004

Netavisen 15. november 2010