Danmark, Echelon og EU

EU-parlamentets rapport om Echelon efterlader ingen tvivl om dette verdensomspændende spionnetværks eksistens, som tjener til at sikre det amerikanske verdensherredømme på alle felter. Det er baseret på aftaler mellem England, USA, Canada, Australien og New Zealand - men også andre lande og andre landes territorier er involveret i den globale udspionering af den elektroniske kommunikation. Blandt andet en amerikansk lyttecentral i Bad Aibling i Tyskland, hvis antenner er rettet mod Schweiz og Lichtenstein, som angiveligt søger oplysninger om hvidvaskning af ulovlige penge og valutahandel.

Det er endnu uafklaret om lytteposter på dansk grund indgår i systemet. At også Grønland er involveret via den amerikansk-drevne Thule-base kan anses for ret sikkert.
Echelon bruges til overvågning af militær og diplomatisk kommunikation, men også i stigende grad til industrispionage og udspionering af privatpersoner. Systemets begrænsning er at det er satellitbaseret- men forskellige grupper, der overvåger privatlivets fred, hævder, at både USA og England og de øvrige Echelon-partnere er godt i gang med at udvikle systemer til at fylde hullerne i overvågningen af den eksploderende e-mail og internettrafik.

Parlamentsrapporten er ikke blevet til uden vanskeligheder. USA og England har prøvet at stikke en kæp i hjulet for undersøgelsen - og andre regeringer, den danske indbefattet, har ikke være begejstrede. Det officielle Danmark har frem til i dag ladet som om hele Echelon-systemet ikke eksisterede, og man intet kendte til det.

EU-parlamentarikerne opfordrer til øget anvendelse af kryptering som et middel til bedre sikring mod udspioneringen. Og vreden mod det amerikanske system er stor, ikke mindst fordi industrispionagen - som ikke er konkret bevist, ifølge rapporten - kan koste unionsmonopolerne milliarder.

Men EU er selv godt med i udspioneringen af borgerne, af e-mails, internettet, mobiltelefoner o.s.v.
I sidste uge offentliggjorde den engelske gruppe Statewatch en række lækkede dokumenter, der viser, at EU's 15 medlemsstater presser på for, at EU-kommissionen skal sikre, at alle udbydere af tjenester vedr. telefoni, fax, email og internet data skal opbevare dem til brug ved undersøgelser af kriminalitet. I England er der allerede gennemført en lov, som tillader myndighederne at overvåge email og internettrafik med 'sorte bokse', der anbringes i udbydernes systemer, og gav politiet tilladelse til at beordre virksomheder og enkeltpersoner, der anvender kryptering, til at overdrage deres koder ved undersøgelser. At undlade at give politiet disse oplysninger kan give op til to års fængsel. Frank Jensen har udarbejdet en dansk lovgivning af samme skuffe.

Den berettigede harme over Echelon må ikke overskygge harmen over EU-spionagen, som giver adgang til endnu større dele af den elektroniske kommunikation end Echelon for tiden gør det. (Se også Echelon - verdensomspændende spionnetværk).

KP-Netkommentar 29. maj 2001

Om overvågning i EU se også EU-observer 30.05.01

En række artikler og baggrunde omkring Echelon findes på www.privatliv.net

Statewatch (engelsk) overvåger borgerrettigheder i EU