FN og USA's internet-monopol

Den 16. november i Tunis afholdes et FN-topmøde om informationssamfundet. Flere emner er på dagsordenen - herunder USA's enevældige kontrol med internettet.

En række lande har rejst krav overfor USA om at overfører kontrollen med udviklingen af internettet til FN. Senest er EU kommet med blandt kritikerne af USA's dominans.

Internettets navnesystem fungerer i princippet ved hjælp af én hovedcomputer. Informationerne på denne bliver så dagligt kopieret til 13 lokale supercomputere, 10 står i USA, mens Sverige, England og Japan har én hver.

FN antager at omkring en milliard mennesker eller omkring 20% af jordens befolkning har adgang til Internettet i dag. I Danmark er det omkring 80% af befolkningen, der har adgang til internettet hjemmefra.

Forvaltningen og finansiering af internettet har overordentlig stor betydning efterhånden som internettets globale betydning som kommunikations-ressource er vokset. Men USA er også på dette punkt sprunget fra Clintons løfter til omverdenen og har meddelt, at det ikke frivilligt giver internettet ud til åben demokratisk kontrol i FN.

Den amerikanske kontrol udnyttes til at understøtte og gennemføre USA's almindelige globale politiske dagsorden, dets 'krig mod terror' og dets forsøg på at sikre sig globalt overherredømme.

En række private interesse organisationer har annonceret et alternativt topmøde - bl.a. med fokus med censur, overvågning og politisk undertrykkelse. Topmødet giver også anledning til at en række organisationer fra storbyer i fattige lande mødes og udveksler erfaringer om at udbrede Internettet i praksis.

Se mere her om
The World Summit on the Information Society (WSIS)

Se også kommentarer om USA's kontrol her

UN vs. US Internet control
Computerworld

Netavisen 7. november 2005