Danske soldater og Herkules fly til Mali er ikke et fredsprojekt


Udtalelse
- Århus Mod Krig og Terror

 Regeringen har meddelt, at Danmark vil deltage med Jægersoldater og et Herkules fly i en FN mission i den afrikanske stat Mali.

Men missionen i Mali er ikke en fredsmission. At den foregår under FN's flag er desværre ikke nogen garanti for dette, for i realiteten foregår den i et tæt samarbejde med de tidligere kolonimagter, der har store interesser i Afrika.

Den vigtigste samarbejdspartner er EU, der deltager både som enkeltlande og gennem EU's træningsmission EUTM. Missionerne er så tæt sammenvævede, at de må betragtes under ét.

Dette er i praksis en overtrædelse af det danske forsvarsforbehold. Danmark kan ikke deltage gennem EU på grund af vores forsvarsforbehold - et forbehold vi ved, at de EU-positive politikere har et stort ønske om at få fjernet.

At de vestlige magter er i Mali for at bekæmpe terrorister eller for at forsvare befolkningen og den historiske arv er en myte.

Grunden til FN og EU troppernes tilstedeværelse er derimod ønsket om at pleje økonomiske og strategiske interesser i forhold til landet og dets rige ressourcer. Rigdomme som olie, guld, diamanter og uran.

EU har store ambitioner om at optræde som stormagt og vinde indflydelse, ikke mindst i Afrika.

Århus Mod Krig og Terror siger nej til endnu en militæraktion i et land der ikke truer Danmarks sikkerhed.

En mission der ikke vil skabe fred, men har til formål at holde en regering ved magten, der vil fremme vestlige interesser i området.

Danmark har allerede støttet en militær aktion i Mali i over 2 år, uden at det har bragt udviklingen i Mali nærmere en fredelig løsning.

Danmark burde i stedet for en militær indsats arbejde på

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler, at Danmark 'kun' sender 20 jægersoldater, 60 flypersonel og et Herkules fly, fordi der skal spares kræfter til kommende krigsmissioner.

I Århus mod Krig og Terror tager vi skarpt afstand fra krigsplanerne og fra Danmarks krige, som de i dag føres i Afghanistan, Irak og Mali – og måske udvides til også at ramme Syrien.

Bomber stopper ikke terroren – de skaber kun flere terrorister og flere flygtninge.Træk Danmark ud af krigene og styrk indsatsen for konfliktløsning og fredelig sameksistens.

Stop købet af nye kampfly! Brug pengene på velfærd og udviklingshjælp!Århus mod Krig og Terror 16. 11. 2015

 Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

KPnet 18. november 2015