Aktionsdag Tid til fred: Et initiativ, der har vist nye veje for fredsbevægelsen og krigsmodstanden

 

Både formen og karakteren af manifestationen var ny. Det var ikke en enkelt eller et par krigsmodstander-organisationer, der indkaldte til den. Det var ikke en gruppe partier og organisationer. Det var en bred samling, åben for alle organisationer og enkeltpersoner, der kunne slutte op om de to hovedkrav: Stop for dansk krigsdeltagelse og stop for købet af krigsfly.Af Kommunistisk Politik

Aktionsdagen Tid til Fred 6. april/2. påskedag i København fik demonstreret, at krigsmodstanden fortsat er levende i befolkningen og at kravet om at Danmark opgiver sin permanente krigsdeltagelse er et bredt folkeligt krav.

Den borgerlige propaganda, der forsvarer ufreden og de profitable krige, har ellers af let forståelige grunde erklæret fredsbevægelsen for død. Derfor herskede der også dyb stilhed om antikrigsaktiviteterne i mainstream medierne både før, under og efter aktionsdagen. På den baggrund var mobiliseringen rigtig flot med hundreder af deltagere. Det var tilmed på en fridag, hvor mange tog ud af byen for at møde foråret.

Den borgerlige presse kunne ligesom rigtig mange københavnere ikke undgå at bemærke aktiviteterne. Men mens medierne tav om dem, sluttede mange af københavnerne sig til dem – blandt andet med mængder af underskrifter imod det planlagte køb af nye kampfly

Aktionsdagen har vist nye veje for antikrigsbevægelsen. Selve formen var ny: En kombination af aktioner og begivenheder, der ikke blot foregik ét sted på ét tidspunkt, som en traditionel demonstration. Men en kombination af aktioner og aktiviteter samtidig mange steder i byen, der bragte budskaberne frem – et fredsløb til udvalgte mål, hotspots på forskellige pladser, en fredsmarch, aktionsteater på stationer, S-tog og i TV-byen – og en stor manifestation dagen igennem på Den røde plads ved Nørrebrohallen, der var omdannet til Fredens plads.

Men også karakteren af manifestationen var ny. Det var ikke en enkelt eller et par krigsmodstander-organisationer, der indkaldte til den. Det var ikke en gruppe partier og organisationer. Det var en bred samling, åben for alle organisationer og enkeltpersoner, der kunne slutte op om de to hovedkrav: Stop for dansk krigsdeltagelse og stop for købet af krigsfly.

Dermed skabtes der rum for partier og organisationer, faglige organisationer, ungdomsorganisationer af forskellig art, EU-modstandere, folkelige bevægelser, klima- og miljøinitiativer, antifascistiske, antiimperialistiske, humanitære, menneskerettigheds- og solidaritetsorganisationer, og flere endnu. Der blev skabt plads til dem alle, så de kunne komme ud også med deres særlige budskaber. 36 organisationer og initiativer sluttede sig til aktionsdagen – og det er bare en begyndelse.

Denne åbenhed er principiel: Kampen for freden og modstanden mod militarisering er ikke kun en sag for venstreorienterede, men har en bred folkelig basis.

Initiativet ’Tid til fred – Aktiv mod krig’, som stod bag aktionsdagen, fortsætter sit arbejde. Det er en samling af gamle og nye unge krigsmodstandere. En del aktive tilbage fra starten på krigene mod Afghanistan og Irak, og nogle endnu længere. Aktionsdagen viste at fredsbevægelsen spænder over alle generationer.

Den åbne proces, som initiativet gennemførte som forberedelse, betød at det nødvendige skabende og initiativrige klima blev udviklet. Det var derfra ideerne til nye kamp- og organisationsformer udsprang.

Arbejderpartiet Kommunisterne har været med hele vejen igennem – og vil fortsat støtte den videre udvikling af ’Tid til fred – Aktiv mod krig’ og genoplivningen af fredsbevægelsen.

Mediernes tavshed afspejler de to politiske blokkes ønske om at krigsmodstanden forsvinder. Den skal ikke blande sig i valgkampen. Den skal ikke sætte kampflyene på dagsordenen eller at Danmark stopper sin medvirken i de kriminelle krige eller en ny kaprustning.

Det er der flere meninger om. Kampagnen Nej tak til køb af kampfly fortsætter som en landsdækkende kampagne, der netop vil markere sig i valgkampen for at bremse flykøbet og sætte freden på dagsordenen.
Og netop det landsdækkende samarbejde mellem alle de forskellige kræfter, der er imod krigene og dansk krigsdeltagelse, mod kostbar oprustning og militarisering, er et af de nye skridt en fornyet og forstærket fredsbevægelse nu står over for at tage.

Aktionsdagen har vist nye veje og nye muligheder.


Se også

Video fra KPnetTV: Aktionsdag Tid til fred - Aktiv mod Krig
KPnetTV 10. april 2015

En levende fredsbevægelse siger: Nu er det tid til fred! Stop køb af kampfly!
Netavisen 8. april 2015


Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 13. april 2015