Ruslands ny militærdoktrin: NATO og USA er de største trusler

En ny russisk militærdoktrin udpeger NATO og USA som hovedtrusler og understreger viljen til øget samarbejde med andre lande, indbefattet muligheden af fælles missilforsvar

 

 

Den russiske præsident Putin har den 26. december underskrevet en opdateret militærdoktrin, der ifølge Russia Today ’afspejler  opkomsten af nye trusler mod den nationale sikkerhed.’ Den afløser den seneste fra 2010.

Specielt fremhæves NATOs militæropbygning og det amerikanske strategi Prompt Global Strike  PGS (’Øjeblikkeligt Globalt Slag’), der sigter på at gennemføre en krig med konventionelle våben hvor som helst i verden inden for en time.

http://en.wikipedia.org/wiki/Prompt_Global_Strike

Kernen i den russiske militærstrategi ændres derimod ikke, ifølge RT: ”Det russiske militær er fortsat et redskab til forsvar, som landet forpligter sig til kun at benytte som sidste udvej.”

Men den ny doktrin ændrer også principperne for brug af atomvåben. Deres primære mål er at afskrække potentielle fjender fra at angribe Rusland, men de kan nu også bruges til ’at beskytte landet mod et militært angreb – enten atomart eller konventionelt – som truer dets eksistens.’

Nye elementer i den russiske militærdoktrin

De ny afsnit i doktrinen giver et rids af den trussel, som Rusland ser i NATOs ekspansion og militære opbygning, og i at NATO-alliancen, som det hedder i dokumentet , påtager sig ’globale funktioner, som gennemføres under krænkelse af international lov’.

Blandt de vigtigste udenlandske militære trusler opstiller  doktrinen  ’skabelsen og anbringelsen af globale strategiske antimissil raketsystemer, som undergraver den etablerede globale sikkerhed og magtbalance med hensyn til atomar slagkraft, anvendelsen af begrebet ’Øjeblikkeligt Slag’, intentionen om at anbringe våben i rummet, og udstationering af konventionelle strategiske præcisionsvåben.’

Et andet nyt punkt i doktrinen er en præcisering af, at et af det russiske militærs mål er at forsvare nationale interesser i den arktiske region.

Dokumentet peger også faren for destabilisering af de lande, som grænser op til Rusland, eller af dets allierede, og ser udstationeringen af udenlandske tropper i disse lande som en trussel mod den nationale sikkerhed.


Ikke-militære midler i konflikter

Anvendelse af politiske kræfter og offentlige bevægelser, der finansieres og styres fra udlandet, og anvendelsen af ikke-militære midler sammen med den militære styrke – herunder befolkningernes protestvilje – udgør et typisk træk ved nutidens militærkonflikter, hedder det i den ny udgave af doktrinen.

Det omfatter brugen af ’politiske, økonomiske, informationsmæssige og andre ikke-militære foranstaltninger sammen med udnyttelsen af den latente vilje til protester i befolkningen samt specialoperationer.’

Doktrinen nævner indviklingen af politiske kræfter og offentlige bevægelser i konflikter, deltagelsen af paramilitære enheder og private militærselskaber i kampoperationer, og anvendelsen af ’prøveballoner og assymetriske metoder til at ramme.’

På det indre plan fremhæver den ny doktrin truslen om ’aktioner som sigter mod voldelig ændring af Ruslands forfatningsmæssige orden, destabilisering af det politiske og sociale miljø, desorganisering af statsorganernes og afgørende civile og militære anlægs funktion og af  Ruslands kommunikationsmæssige infrastruktur.’


Fælles missilforsvar med andre lande?

Ifølge dokumentet anser Ruslandsamarbejdet med lande, ‘som deler dets bestræbelse for at øge sikkerheden’ – især BRICS-lande, OSCE og SCO (‘Shanghai Cooperation Organization’) og andre som nøglen til at forhindre militære konflikter.

Det åbner også for muligheden for skabelse af mekanismer til gensidig fordel på bilateralt og multilateralt plan – indbefattet muligheden af at skabe fælles missilforsvarssystemer, såfremt Rusland deltager på lige fod.

I dokumentet nævnes som traditionelle trusler også ’ekstremisme’ og ’terrorisme’, spredning af masseødelæggelsesvåben og raketteknologi og udenlandske efterretningstjenesters aktioner.

Dokumentet noterer, at de moderne trusler i stigende omfang bevæger sig fra at være af militær natur til en mere informationsmæssig. Det understreger at sandsynligheden for at nogen vil indlede en altomfattende krig mod Rusland er for nedadgående.Se

Russia’s new military doctrine lists NATO, US as major foreign threats
RT 26. december 2014

Russia's new military doctrine says use of protest moods typical for conflicts nowadays
Itar Tass 26. december 2014

Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 27. december 2014