Frankrig aktiverer EU's forsvarsklausul: Terrorangrebet udnyttes til at fremme fælles imperialistisk udenrigspolitikFor første gang siden Lissabon traktaten
blev udformet blev paragraffen om EU's fælles forsvarsklausul taget i anvendelse af Frankrigs regering efter terrorangrebene i Paris. EU sætter kursen mod fælles militære aktioner.

 På et EU topmøde d. 17. november, umiddelbart efter terrorangrebet i Paris, aktiverede Frankrig den fælles forsvarsklausul, der betyder at et EU-land kan bede om støtte, når det er under militært angreb. Frankrigs regering betegnede således terrorangrebet som en krigserklæring fra IS og bad alle EU-lande om hjælp.

Lissabon traktaten indeholder to typer klausuler, der går i samme retning. Der er 'den fælles forsvarsklausul', og der er 'solidaritetsklausulen' - begge en del af Lissabon traktaten.

Forsvarsklausulen siger:

”Hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 51 i De Forenede Nationers pagt yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen. Dette berører ikke den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik.” (Lissabontraktaten artikel 42.7)

Alle 27 EU-lande sagde ja til Frankrig – også Danmark, selvom vi udtrykkeligt er undtaget fra at indgå i militære operationer gennem EU på grund af vores forsvarsforbehold.

Det ser den danske regering stort på og henholder sig til at klausulen er skruet sammen, så der er indbygget et figenblad for de lande, der som Danmark står udenfor en fælles 'forsvars'politik eller er neutrale og står udenfor NATO, som EU's forsvarspolitik er koblet tæt sammen med.

Derfor indgik landene da også aftalen om at støtte Frankrig i dets optrappede krig som bilaterale aftaler. Selvom det i praksis er en EU-aktion, der også vil blive koordineret i EU og har tilslutning fra samtlige 27 medlemslande.

Frankrig pusher kraftigt på for at den militære side af EU skal sættes på dagsordenen. Og i den krigskoalition som Frankrig arbejder på at samle skal EU have en rolle.


Frankrig har mange imperialistiske jern i ilden og får nu aflastning

Hvad skal landene så hjælpe Frankrig med?

”Frankrig kan ikke agere alene” udtalte den franske forsvarsminister Jean-Yves Le Drian på EU topmødet.

”Støtte til vores andre operationer vil lette vores byrder...vi kan ikke overkomme at være i Sahel (Mali) i den Centralafrikanske Republik, i Libanon og så skulle forsvare vores nationale territorium på samme tid. Så vi vil diskutere hvad partnerne kan byde ind med hver især – enten på vores territorium eller andre steder”.

"Der er tale om et politisk budskab” udtalte Federica Mogherini, EU-koordinator for udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Det er altså hele det imperialistiske projekt som Frankrig og EU har gang i, landene skal kaste flere kræfter ind i. Terrorangrebet udnyttes på mange fronter på én gang.

Hollande har indført undtagelsestilstand, der lige nu betyder, at en klimamarch er blevet forbudt. Han har også fremlagt et forslag i parlamentet, der giver præsidenten udvidede beføjelser til at indføre og opretholde en undtagelsestilstand.

Overvågningen vil uden tvivl blive skærpet, og gennem 'forsvarsklausulen' kommer der nu øget og konkret opbakning til at støtte de europæiske stormagters imperialistiske fremfærd i både Afrika og Mellemøsten.

Sverige der jo står udenfor NATO kunne ikke være blevet inddraget militært, hvis det var NATO's musketer-ed der var blevet valgt. Den svenske regering reagerede ved straks at erklære sig villige til militær støtte. Annika Söder, den svenske udenrigsministers kabinetsekretær udtalte til DI:

”Om Frankrike inte kan vara i alla operationer i Afrika kan andra gå in i Afrika. Det är en ganska komplicerad operation där alla måste prata med varandra.”.

Aggressionslysten overfor Syrien var heftig på EU topmødet. Her udtrykte repræsentanten fra Luxembourg, der i øjeblikket har formandsskabet i EU ligeud, at præsident Assad burde fjernes med militær magt.

Den danske regering fortæller ikke deres befolkning så meget, men 'nøjes med' at tage nogle hurtige beslutninger.

Danmark har f.eks. netop vedtaget at sende jægersoldater og Herkules fly til krigsmissionen i Mali, en ganske konkret hjælpende hånd til invasionen her, der i høj grad sker ud fra franske interesser og køres i tæt samarbejde med EU's militære træningsmission (EUTM) i Afrika.

Danske tropper til Mali: Et militært EU-projekt

Og der skal nu 'hjælpes' yderligere ved at indlede endnu en krig.


V og S: Send flere bomber

Danmark har i virkeligheden allerede diskret udvidet krigsindsatsen til Syrien, idet det radaranlæg der har afløst F-16 flyene også opererer i forhold hertil.

Og nu er både V og S klar til at udvide bombekrigen til Syrien. Dette vil blive gjort udenom Syriens regering, hvad der er klart ulovligt ifølge FNs internationale konventioner.

»Når de danske F16-fly er klar til at blive indsat igen, skal vi udvide deres mandat til, at de kan angribe terroristerne både i Irak og i Syrien,« siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S), der samtidig vil beholde det danske radarbidrag i området.

Og Venstre følger trop:

»Vi skal sende F16-fly for at ramme mål i Syrien. Vi skal ramme ISIL, hvor end de er. De må ikke have et helle nogen steder, og i betragtning af, at de ikke anerkender grænsen mellem Syrien og Irak, skal vi heller ikke lade os bremse af det«, siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V).

(Jyllands Posten 16.11.15)

Alle ved at bomberne mod IS ikke har begrænset terrororganisationen. Alligevel sender imperialisterne til stadighed mere af det samme - flere bomber, mere overvågning og udvidet undtagelsestilstand i de krigsførende lande.

Bomberne skaber nye terrorister, flere ødelæggelser og tusindvis af nye flygtninge hver dag indtil de bliver stoppet.


Læs også

Om EU's solidaritetsklausul
Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EU

Lissabontraktaten

 


Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

KPnet 20. november 2015