Fra præsentationen af  bogen ’Sejrrigt Oprør’: Om det antifascistiske tidsskrift Håndslag


Af Ebbe Riis KlausenEbbe Riis Klausen er redaktør af det antifascistiske tidsskift Håndslag efter Frede Klitgård (1923-2015). Dette er hans indlæg ved præsentationen af bogen ’Sejrrigt oprør’, redigeret af Frede Klitgård, den 29. august 2015 i Oktober Bogbutik, København

 Håndslags nye redaktør Ebbe Riis Klausen ved præsentationen af Frede Klitgårds store bog 'Sejrrogt Oprør' i Oktober Bogbutik i København


Det antifascistiske tidsskrift Håndslag startede sin nu 30 årige løbebane som et internt medlemsblad for den i Danmark største frihedskæmperorganisation, dengang  ’Foreningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen”. Den blev senere til  Aktive Modstandsfolk .

I  midten af 1990’erne blev Håndslag et fælles talerør for Aktive Modstandsfolk  og Folkebevægelsen Mod Nazisme.

Og med sådan en baggrund, nemlig dens umiddelbare tilknytning til den danske modstandsbevægelse, til dens idealer, kamp og ikke mindst oprør måtte Håndslag naturligt blive det antifascistiske stridsskrift, der sammenknyttede nutidens eller dagens antifascistiske kamp med modstandsbevægelsens erfaringer og kamp, det sejrrige oprør.

Som sådan er Håndslag enestående!

Selvsagt er Håndslags historie og betydning tæt knyttet til Frede Klitgård som person. Han var blandt initiativtagerne til bladet og fra dets start indgik han  i redaktionen for senere at blive bladets redaktør.

Håndslag har derfor altid og uden vaklen kunne fastholde at

På den måde har Håndslag altid måtte gå i rette med de herskende politiske vinde, der gang på gang har forsøgt at udviske modstandsbevægelsens betydning,  faktiske resultater og reelle karakter.

Disse vinde fornægter gang på gang, at et folkeligt oprør satte samarbejdspolitikken med nazi  i skammekrogen den 29.august 1943. Og de lader også  hånt om at nazismen er forbrydelse mod menneskeheden, og ikke en  politik blandt andre. 

Håndslag har fra start til nu gået til modsvar mod enhver forherligelse af samarbejdspolitikken, og vil gøre det i fremtiden.

Herunder de mange underfundige måder dette foregår på. En af disse – ganske snedige metoder – er at menneskeliggøre de nazistiske topfigurer i Danmark.

For bare at nævne nogle:

Det kongelige Biblioteks direktør Kolding Nielsen og John Lauritsen leverede i 2012 et digert 10 binds værk om Verner Best, hvor målet tilsyneladende var en hvidvaskning af ham.  B(æ)st, som han med rette er kaldt, var ledende nazist siden 20’erne, Hitlers favoriserede yngling og højt betroede statholder /rigsbefuldmægtigede i Danmark. Han var  organisator af de såkaldte dødspatruljer osv. osv. Den berygtede Søren Kams protektor.

I 2013 - i en bog om de danske jøders flugt oktober 43 -  hævder  Bo Lidegaard, historiker og chefredaktør på Politikken , at de danske politikeres samarbejdspolitik var årsagen til de danske jøders relative succesfulde flugt over Øresund.

Historikeren Hans Kirchhoff , der tidligere har  skrevet gode bøger om modstandsbevægelsen,  var i 2013 også ude med hvidvaskning af topnazister. Her var det nazisten og krigsforbryderen Duckwitz, der i bogen nærmest gøres til jødernes redningsmand.

Det vrimler med forfattere og historikere, der påbegynder deres opstigen til ”Den blå bog” ved at retfærdiggøre samarbejdspolitikken og  nedgøre og nedtone modstandsbevægelsens betydning.   Navnet Peter Øvig Knudsen kunne dukke op her.

Håndslag har formået at bringe mange dunkle sager frem (på trods af de nærmest hermetisk lukkede danske arkiver)

Lad os lige nævne, sager som

 ”Pistol Alice” – Erik Scavenius’ kone, der dyrkede privat omgang med ledende nazister.  Behandlingen af tysklandsarbejderne (dette sammen med det daværende DmH, Dokumentationscenter mod historieforfalskning)

Afsløringen af at den efterlyste morder Søren Kam levede stille og roligt i Tyskland uden at de danske myndigheder krævede ham udleveret.  Den kom først, da han blev genkendt på billeder fra et nazi-stævne.

I årevis har Håndslag protesteret mod den officielle støtte og finansiering af de danske nazister aktiviteter af enhver art. Naziradioen i Greve f.eks. og langt tidligere nazisten Thies Kristoffersen og været med i for at stoppe nazivirksomhed i  Kollund og Kværs
.

Håndslag er et  nødvendigt alternativ til pressens historieløshed og den faktiske historieforfalskning, der foregår

Det skal tidsskriftet blive ved med at være, også efter Fredes død og med en redaktion fra nye generationer, født efter besættelsens afslutning.
Tingene går stærkt for øjeblikket. Bekymrende stærkt.

 Historikeren Troels Riis Larsen talte ved præsentationen af 'Sejrrigt oprør' om den betydning som historisk dokumentation Desuden talte redaktør Klaus Riis, Kommunistisk Politik og Oktober Forlag, om Frede Klitgårds indsats for den kommunisistiske bevægelse

Kan I huske:

I år 2000 indgik det tysk-nationale  frihedsparti (FPÖ) i Østrig under ledelse af  den nu afdøde Jörg Haider i et regeringssamarbejde. Det skabte dengang stort postyr i hele EU.  Den uskrevne regel efter 1945 om, at samarbejde med ekstreme højrepartier var uacceptabelt,  blev her brudt. I  mange måneder var de diplomatiske forbindelser med Østrig på frysepunktet.

Men det var dengang. For 15 år siden. Nu er det nærmest omvendt. Regeringer med deltagelse af erklærede fascister møder hverken indignation eller diplomatisk pres, men støttes aktivt.

Se blot på Ukraine, hvor de ukrainske fascister fra starten har indgået i kupregeringen i Kiev. De har åbent omgivet sig med væbnede stormstropper.

Det er tydeligt, der er overskredet en tærskel. Konservative, liberale og socialdemokrater i EU finder det helt i orden at samarbejde åbent og direkte med rendyrkede fascister.

Problemstillingen om den fascistiske trussel manes væk som ikke-eksisterende. Fascismen tilknyttes en specifik historisk periode - en gang for så mange år siden!

Fascistisk tankegods og ideologi gøres stueren og indrulleres i demokratiets virkefelt. Danske og internationale nazister er med på folkemøde på Bornholm.

Ved valget til EU-parlamentsvalget i maj sidste år sås det tydeligt, at fascistiske -eller endda erklæret nazistiske - partier mange steder har holdt deres indtog på den parlamentariske arena. De indgår nu frejdigt i den parlamentariske dialog og debat.

Glemt er den dyrekøbte erfaring, at nazisme er forbrydelse mod menneskeheden. Glemt er Nürnberg-dommene.

Intet under at selvsikkerheden vokser hos de højreradikale og højreekstreme partier rundt omkring i Europa.  Tag ikke fejl!  Fascisternes mål er lige nu at sprede skræk og rædsel.

Fascister og nazister på gaden betyder vold og terror. Fascister ved magten betyder krig.

Hvad så med Håndslag for fremtiden?   Det vil stadig kommer hver tredje måned, fire gange om året. Det har fået sin egen hjemmeside, og med tiden vil de gamle numre af bladet blive lagt ind der.


Se


Håndslags hjemmeside


Og lad mig citere fra lederen af det netop udkomne nummer

"Bladets fokus vil, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen, i nogen grad ændres til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden. Naturligvis skal modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer stadig fastholdes og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Der er masser at tage fat på. (...)

Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet."


Se hele lederen fra Håndslag 3, 2015


Håndslag for fremtidenLæs også anmeldelsen af 'Sejrrigt oprør'

Enestående vigtig bogudgivelse: Fra modstanden mod besættelsen 1940-45 til modstanden i dag
KPnet 1. september 2015Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

KPnet 3. september 2015