København: Lukning af sociale projekter afvist – besparelser venter et andet sted

Et flertal af lokalpolitikerne København indgik tidligere på efteråret forlig om et sparebudget med en beslutning om at skære 85 millioner på det sociale område. I går d. 15.11. holdt Socialudvalget møde om det sparekatalog der var lagt frem fra forvaltningen, hvor Enhedslisten sidder på borgmesterposten. Udenfor samledes en større demonstration fra de mange områder, hvor socialt udsatte kunne se frem til at få frataget en stor del af deres livsindhold. Omkring 100 projekter for mennesker med udviklingshandicap, eller mennesker der på anden måde er sårbare skulle skæres væk. Resultatet af mødet blev, at disse besparelser er taget af bordet for nu  – men de 85 millioner skal stadig findes på det sociale område.

Det var en velbesøgt og livlig demonstration der fandt sted udenfor murene, indkaldt af Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap.

Spareplaner rettet mod sårbare unge var åbenlyst umenneskelige og vakte stor modstand. De er heldigvis for nu undgået, men hele nedskæringsrammen ligger fast, kommunerne bliver udsultet fra statens side, ligesom regionerne.

Alt hvad der hedder grundlæggende sikring af sundhed og sociale forhold bliver totalt negligeret til fordel for det ene krigsprojekt efter det andet og skattepenge til de højtlønnede.

Netop i den seneste uge har vi måttet finde os i at se regeringen stolt meddele, at de øger de militære budgetter og fonden til våbenkøb til krigen i Ukraine med i alt tæt på 40 milliarder kr. Både gennem Folketinget og gennem EU. En klar klasseprioritering fra regeringens side.

Hjælper det så at have fået en socialborgmester fra Enhedslisten? Ikke det mindste. Herfra kommer der ikke noget oprør for at sprænge rammerne, det er ren administration af elendigheden. Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) udtaler til Altinget:

“Jeg har tydeligt vist, at jeg gerne vil være med til at bære ansvaret for at finde en løsning på de besparelser, vi står overfor. Jeg, og resten af Enhedslisten, vil meget gerne være med til at tage ansvar, også når det gør ondt,”.

Det var måske ikke lige det de fremhævede, da de gik til valg, men denne holdning ligger fint i tråd med Enhedslisten vedtagne politik. De støtter helt op om regeringens våbenhjælp til krigen i Ukraine, og også om tilslutningen til NATO, hvis konsekvens er en kæmpe krigsoprustning i Europa, som skattepengene flyder til i en lind strøm.

På rådhuset i København fortsætter tovtrækkeriet – hvem skal i stedet have sparekniven. Et flertal udenom Enhedslisten vil kombinere grønthøstermetoden med en særlig sparerunde overfor administrationen i socialforvaltningen – ikke i deres egne afdelinger.

Én ting er de enige om, de accepterer de snævre rammer som det er helt nødvendigt at kræve udvidet og sprænge, hvis det sociale område skal oprustes.

Se APK’s udtalelse
Rammen for de kommunale nedskærings-budgetter må sprænges

Se også
København: Demonstration 15.11 mod besparelses-budget

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne