EU ønsker at give 150 milliarder til Ukraine til køb af våben

EU’s krigsministre holdt d. 14.11. møde om deres interesser i Ukraine. De arbejder på at EU skal kaste endnu et svimlende milliardbeløb ind i krigen, øremærket til køb af våben og ammunition og dermed samtidig give direkte statsstøtte til våbenindustrien. Danmarks bidrag vil blive på 3,5 miliarder. Det svarer ca til det beløb regeringen vil sætte af til trepartsforhandlinger om løn i den offentlige sektor. Og som de ikke mener de har råd til at forøge.

De 150 milliarder er øremærket indkøb af våben og ammunition og er dermed også statsstøtte til den europæiske våbenindustri, som får en kæmpe kapitalindsprøjtning. Pengene skal tilføres “Den Europæiske Fredsfacilitet”, et af instrumenterne for EU’s militarisering og indblanding ude i verden.

I Danmark er planerne om bl.a at genoplive produktion af ammunition i Frederikshavn langt fremme. I Oktober genkøbte staten ammunitionsfabrikken “Krudten” i Elling i Nordjylland for 19,6 millioner. Selve produktionen vil blive udliciteret til private. Statsstøtte til krigsproduktion både gennem monopolernes fælles europæiske stat og den danske.

EU’s militarisering tager hurtigt fart, boostet af krigen i Ukraine. Før første gang i historien besluttede EU’s udenrigsministre den 27. februar 2022 at indkøbe og sende våben til et tredjeland. Man startede med 500 millioner euro. Men det går hurtigt! Situationen har givet EU chancen for at poste millliarder af medlemslandenes skattekroner direkte over i krigsindustrien og er nu oppe på det astronomiske beløb af 150 milliarder til en våbenfond.

Ukraine på vej ind i EU

De imperialistiske stormagter slås indædt om Ukraine. Med våben, penge og alliancepolitik. I sidste uge anbefalede Europa-Kommissionen, at Det Europæiske Råd åbner for optagelsesforhandlinger med Ukraine. Om det bliver nu vil blive besluttet i løbet af en måned af Det Europæiske Råd.

Pengene fra Danmark kommer fra Ukrainefonden, der netop er forhøjet med ekstra 23,5 milliarder kr. og nu rummer 57,9 milliarder der skal bruges over 6 år.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne