Anerkend Palæstina – bryd med staten Israel!      

135 FN-lande anerkender officielt Palæstina som stat, bl.a. Sverige og Island. Det er 70 pct. af alle FN’s medlemslande og 80 pct. af verdens befolkning. Den danske stat og Folketing har aldrig ville anerkende Palæstina. I dag efter de sidste 5 ugers intensive folkemord betyder en anerkendelse af Palæstina et brud med apartheidstaten Israel.

I dag d. 14. november skal det norske Storting behandle et forslag fra partierne SV og Rødt om at anerkende Palæstina. Sammen med at stille forslag til FN omkring Israels forbrydelser med apartheid samt boykot af israelske varer der produceres i de besatte områder.

Forslaget lyder:

  1. Stortinget beder regeringen om at forberede anerkendelsen af Palæstina som en selvstændig stat.
  2. Stortinget beder regeringen om at fremlægge en sag for Stortinget til FN’s Apartheidkonvention (International Convention on the Suppression and Punishment – om undertrykkelse og straf af forbrydelsen apartheid).
  3. Stortinget anmoder regeringen om at sikre et norsk forbud mod varer og tjenesteydelser fra virksomheder og forretninger på besat land, som er produceret i strid med folkeretten.

Trods løfter har Norge endnu ikke anerkendt Palæstina som stat, i modsætning til for eksempel Sverige. Vi kræver at det sker nu!

Flertalspartierne i Udenrigskomiteen, dvs, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Frenskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, er imod, at forslaget bliver vedtaget. Begrundelsen er en række undskyldninger om, at tiden ikke er moden osv. Dette på trods af, at at Ap, Sp og Venstre, da spørgsmålet blev rejst i 2015, ønskede at vinde tid med følgende udtalelse: “Disse medlemmer [af udvalget] mener, at hvis der ikke er sket reelle fremskridt i fredsprocessen hen imod en tostatsløsning, og opførelsen af bosættelser i strid med folkeretten fortsætter, bør Norge anerkende Palæstina som en separat stat.”

Alle med øjne og ører kan se, hvad bosætterne gør, og hvordan Israel bomber “fredsprocessen” ihjel sammen med tusindvis af palæstinensiske børn. De USA- og Israel-venlige folketingspartier har opbrugt alle deres undskyldninger! Og bortforklaringer!, skriver Revolusjon, Norge

Allerede i januar 2011 sagde daværende udenrigsminister Jonas Gahr Støre at hvis forhandlingerne med Israel ikke viste fremskridt inden september, ville Norge anerkende Palæstina inden for rammerne af FN. I september samme år bekræftede han, at det ville ske, ifølge den israelske avis Haaretz.

Den 22. november 1974 bekræftede FN’s Generalforsamling i resolution 3236 det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse, national uafhængighed og suverænitet i Palæstina.

Det siger vi:
Anerkend Palæstina! Bryd med Israel!

 

Af Revolusjon, Norge
Anerkjenn Palestina – bryt med staten Israel!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne