Trepartsforhandlinger og OK24: En minusoverenskomst er under forberedelse

Regeringens “ekstraordinære lønløft” gennem trepartsforhandlinger skal betales af de offentligt ansatte selv, gennem flere skæve vagter, overarbejde, øget arbejdstid – og nedskæringer blandt andre grupper. Og de udvalgte grupper der får del i dette skal ikke forvente noget til OK24, udtaler fagtoppen. APK opfordrer til at et Nej til OK24 forberedes allerede nu. Det er en minusoverenskomst der er på vej.

Betydelige lønstigninger i kroner og ører  – ikke i procenter – og højere grundløn er et centralt krav for alle de lavtlønnede i den offentlige sektor, som er rejst af FOA’s medlemmer. FOA’s formand Mona Striib accepterer regeringens ramme og opfordrer medlemmerne til “is i maven”. En ny minus-overenskomst er på vej – ingen FOA-medlemmer vil blive forgyldt

Trepartsforhandlingerne, der fører videre over i de offentligt ansattes OK24 er i fuld gang. Hvad er regeringens deal. Og hvad siger fagtoppen?

Regeringen sætter 3 mia. af til offentligt ansattes løn, et såkaldt ”ekstraordinært lønløft”.
De kræver samtidig betaling med 3 mia i nedskæringer andre steder på det offentlige område. På det de kalder administration og ledelse.
De kræver desuden til gengæld: Højere arbejdstid, flere skæve vagter og overarbejde.

De udpeger de få grupper de finder værdige til pengene (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og fængselsbetjente) og skaber splittelse mellem de offentligt ansatte. De forskellige fagforeningstoppe bekriger allerede hinanden.

Der er tale om pebernødder. De 3 mia fordeles frem til 2030 – hvor 200.000 offentligt ansatte ifølge regeringens beregninger vil kunne se frem til, at deres månedsløn – om 6-7 år – i gennemsnit vil være steget med 2.500 kroner før skat.

Fra fagtoppen selv lyder det, at de grupper der får noget gennem trepartsforhandlingerne ikke skal regne med at få noget til OK24!

Hvordan reagerer Mona Striib, der står i spidsen for FOA og dermed forhandler for nogle af de lavest lønnede i det offentlige?

”Ro på og is i maven” er hendes melding til medlemmerne gennem Fagbladet FOA.

”I FOA var vores drømmescenarie da også, at regeringen bare havde hævet rammen før de kommende forhandlinger om nye overenskomster. Sådan blev det ikke, men nu er det i stedet trepart, og jeg forudser et både hårdt og tough forhandlingsforløb.”

Regeringens ramme bliver taget til efterretning og accepteret, medlemmerne skal holde sig i ro, mens de venter og klapper af ”de toughe forhandlinger”. Forudsætningen, at der kun skal snakkes om småpenge med krav om ekstraarbejde og nedskæringer hos andre faggrupper er bare OK for Mona Striib.

Betydelige lønstigninger i kroner og ører  – ikke i procenter – og højere grundløn er et centralt krav for alle de lavtlønnede i den offentlige sektor, som er rejst af FOA’s medlemmer. Intet i den retning vil være på dagsordenen i trepartsforhandlingen. Og de vil heller ikke blive kæmpet igennem af FOA’s forhandlere til OK24. Det viser alle tidligere erfaringer.

Det vil være et NEJ til det kommende forlig der åbner for at medlemmerne overhovedet bliver lukket ind på banen og et NEJ opnås kun, hvis der føres en kampagne for det fra medlemmerne selv. Derfor bør bevægelsen for et NEJ til OK24 forberedes allerede nu, så man ikke bliver taget på sengen.

Regeringen frygter et NEJ – og ønsker, at alle overenskomster på det offentlige område sammenkædes, så et NEJ på ét område overtrumfes af et ja-flertal fra de øvrige, som det sker i de private overenskomster.

Mens fagtoppen har deres på det tørre og ”is i maven” er reaktionerne ganske anderledes blandt de der skal leve med lavløn og mangel på kolleger, og nu skal presses til at yde endnu mere.

Der er livlig debat, også på facebook. De følgende klip er sakset fra facebookgruppen Bak op om de offentligt ansatte.

Kirsten P. skriver:

– Hvorfor skal vi straffes bare fordi vi arbejder 30 t. aftenvagt, når det er det kroppen kan holde til ??? vil de hellere at vi siger vores job op ?

Martin J:

– Det er svært at betale med penge, der kommer i 2030.

Gitte D:
– Og 2.500 kr over 7 år medregnet ferie og pension – det bliver max 200 kr/mdr – Hold nu op hvor en gulerod

Britt W:
– Der er slet ikke tænkt på børnefamilier i det her vanvid.
Dem der er gået på deltid for at få det hele til at hænge sammen blir nu straffet ved ikke at få et lønløft.. Jeg blir på deltid,- så kan de beholde deres lønstigning til mig. “Frivillig tvang” vil jeg ikke støtte…

Susanne S:
– Man kan squ undres over nogen har stemt på Mette F efter hendes flabede “Lev med det” – det BURDE fortælle så rigeligt om den dames holdning til sundhedspersonale, pædagoger og andre der er “tænkt på” i lønforhøjelsen

I debatten kommer der også indspark, der forsøger at friholde Socialdemokratiet for ansvaret (de er ført eller forført af de blå). Men her står sandheden stadigt tydeligere frem i manges bevidsthed.

Mette F:
– Hvilke blå partier var marionetfører for Bjarne Coridon, Helle Torning, Mette Fredriksen, Antorini mm. tilbage i 2013 hvor folkeskolen og gymnasiesskole områderne fik den socialdemokratiske sammenholdsfølelse at mærke?
Det er så nemt at fraskrive Mette Fredriksen ansvaret, ved at sige at Ellemann og Løkke sidder og trækker i trådene, men i min optik er man lidt småblind hvis man ikke placerer ansvaret hos alle dem der har del i misererne, og det gælder altså også de, hos nogen, højt besungne socialdemokrater.

Og Jette R:
– En S ledet regering lockoutede lærerne. Glem ikke det!

Søren L:
– Man skal passe på og høre godt efter hvad regeringen sig om lønløft.
De nævner pædagogerne – men men, pædagoger skal:

1) op på fuld tid

2) tage vagter på skæve tider (aften / weekend)

3) arbejde mere (overarbejde )

Jeg kender ikke mange pædagoger som kan opfylde disse 3 krav, derfor intet lønløft til flertallet af pædagogerne i daginstitutioner og skoler.
Regeringen laver et udspil der har til formål af splitte medarbejderne i den offentlige sektor, min anbefaling er:
STEM NEJ – det handler ikke kun om lønløft, men mest af alt om arbejdsvilkår (normeringer)

Læs også

Vi SKAL have noget denne gang, det skal ikke ende som OK21!


FOA’s OK24-forberedelser følger nederlagets drejebog


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne