Protester over hele landet mod spareregimet

Nedskæringerne ramler ned over folk i kommunerne og regionerne lige nu. Folkeskoler skal lukke, sygehuse beskæres, overalt står børn, ældre, syge og handicappede for skud. Men nu bliver der svaret igen. I den ene by efter den anden samles folk til protest- og borgermøder. Regeringen, der praler af en bugnende statskasse, men øremærker milliarderne til krig og skattelettelser og lokalpolitikere der villigt administrerer nedskæringerne er blevet for stor en provokation. Der tegner sig en landsdækkende bevægelse med protester i mange byer fra Aalborg i nord til Sønderborg og Bornholm i syd.
Som APK siger i en aktuel udtalelse: Vi må sige stop, der er råd til velfærd – de alt for snævre budgetrammer må sprænges!

Forældre og børn siger NEJ til skolesammenlægning i Rønne

Det der binder bevægelsen sammen er et stort NEJ til igen – igen at se, at de syge, de ældre, børnene, de handicappede bliver ramt af forringelser med store konsekvenser for den enkeltes liv. Et nej til de hovedløse beslutninger, som nedlukningen af velfungerende sygehusafdelinger i Silkeborg, akutlægebiler der spares væk, landsbyskoler der lukkes eller skoledistrikter der slås sammen i stordrift. Kollektiv trafik lukker ned, sociale mødesteder lukkes ned. Alt sammen totalt menneskefjendsk.

I Silkeborg samledes forleden aften 750 mennesker til borgermøde i en sal der var alt for lille. Udenfor stod mindst 100 mennesker der ikke kunne komme ind.

En af deltagerne skrev efterfølgende på facebook:

”Jeg var til mødet i aftes,men gik hjem med en nedslået følelse af, det var en ål i jakkesæt, vi havde sat stævne.”

Alle snakker udenom. Regeringen smiler arrogant og udtaler: ”Vi investerer stort i velfærd i de kommende år – det er en del af vores regeringsgrundlag”. Imens der snakkes, udsultes kommuner og regioner.

Den snak er rigtig mange folk blevet så trætte af, at de griber til handling til forsvar for retten til lokale sygehuse, akutbehandling, skoler, ældrepleje osv. Der har allerede været rigtig mange protestskrivelser, demonstrationer og møder.

Tidligere på måneden demonstrerede f.eks. 150 mennesker på rådhuspladsen i Fredericia. Her lød kommunens sparekatalog på 90 millioner i nedskæringer bl.a. lukning af en børnehave, nedskæringer på aktivetsmedarbejdere, sygeplejersker og café i seniorhuset.

”Et af de mest kontroversielle forslag er nedlæggelsen af en stilling, nemlig den koordinerende medarbejder, der har haft afgørende betydning for at hjælpe ældre borgere med at undgå ensomhed og inddrage dem i fællesskabet. Denne medarbejder har spillet en vital rolle i at skabe et socialt liv for dem, der ellers kunne være blevet isoleret i deres lejligheder”, skriver DanmarkC TV

Også i Grindsted er de ældres mødested truet med lukning. Her er der en underskriftsindsamling i gang og torsdag den 28. september klokken 17 på Mødestedet er der borgermøde, hvor politikerne skal stilles til ansvar. De stopper dog ikke her – mandag den 2. oktober er der indkaldt til demonstrationsoptog til rådhuset, hvor der vil være taler og aflevering af underskrifter mod lukningen.

I Viborg Kommune var der demonstration ved budgetforhandlingerne d. 20. september. Her siger spareplanen bl.a. 10% færre pædagoger.


I Guldborgsund Kommune spenderede byrådet en budgetudflugt til hotel Radisson i Rostock for at finde nedskæringer på 700 millioner frem til 2027. Prisen på turen var 156.000 kr.
En af spareplanerne er lukningen af byens børnehave. På havnen i Gedser blev politikerne vinket farvel af protesterende forældre og børn.

Et ad de mange steder, hvor spareplanerne har ramt den kollektive trafik er i Brændekilde ved Odense, hvor beboerne er gået til kamp for at bevare deres bus, der bliver ofret som et led i en større sparerunde for bybusserne i Odense.
Billedet er fra en demonstration ved Klima- og Miljøforvaltningen.

Foto fra Facebook

I omtrent tre ud af fire kommuner tegner det til nedskæringer på skoleområdet næste år, mere end halvdelen af landets kommuner enten sparer eller har planer om at spare på fritidsområdet.

Et af de steder, hvor protesterne mod angrebene på folkeskolerne griber om sig er Bornholm, hvor Rønnes to skoledistrikter skal slås sammen til et. 6 skoleklasser nedlægges, der satses på stordrift, hvor børnene bliver taberne med flytninger, usikker fremtid og store skoleklasser. Flere demonstrationer er organiseret af forældrene, bl.a. aktionerede man ved at slå ring om skolen.

I Aalborg, hvor man i kommunen er i gang med at spare 700 millioner over 4 år mødte et større antal vrede demonstranter op.

”Vi sparer hvert år, og vi kan ikke blive ved med at spare”, kommenterede Karina Nielsen, social- og sundhedsassistent til DR.

Budgetterne må sprænges!

Hvad er så Enhedslistens og SF’s budsskab til demonstranterne i Nordjylland og alle de der rammes? At sætte skatten op!

Så kan vi selv betale igen og acceptere de rammer regeringen så arrogant lægger ned over os. Mens regeringen frit får lov at kaste vores penge efter krigsoprustning og politik for de rigeste.

En anden parole, der er lanceret af fagtoppen er det snævre ”Nej til skattelettelser”. Selvfølgelig siger vi nej til skattelettelser, som trods regeringens forsikringer om at de går til ”hårdtarbejdende, lavtlønnede danskere” næsten 100% går til dem med de høje indtægter.

Men det faktum, at hele regeringens karakter er at føre politik for monopolerne rører parolen ikke ved. Regeringens politik for krigsinvesteringer, privatisering og profit forbliver uantastet, men dette må vi også organisere os imod og være klar til at stole på egne kræfter og aktiviteter. Vi ved at fagtoppen kun vil føre en meget begrænset kamp, som de altid fører ind i enten parlamentariske baner eller lægger over til trepartsforhandlinger, overenskomstforhandlinger der løber ud i sandet osv.

Som APK ser det, er det netop om at fastholde og øge den fremvoksende bevægelse fra gulvet der siger STOP for flere angreb, nedskæringer og forringelser. Det er herfra forandringerne kommer.

Vi må fastholde kravet om flere penge til velfærds-budgetterne. Nedskæringer ét sted skal ikke blot flyttes til nogle andre eller løses ved højere skat eller højere egenbetaling.
Spræng rammerne! Regeringen skal ikke få ro til deres politik, vi må kræve at de lukker pengekassen op.

Læs udtalelsen fra APK
Rammen for de kommunale nedskærings-budgetter må sprænges

Regeringens charmeoffensiv mødt af vrede demonstranter

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne