Skoler er reddet fra lukning – kampen fortsætter i Aalborg mod kommunens nedskærings-budget

Forældre, lærere, børn og en bred alliance mellem 23 foreninger i Aalborg Kommune har kæmpet mod lukning af 8 landsbyskoler og har vundet. Skolerne lukkes ikke, men byrådet planlægger stadig nedskæringer for 80 millioner kr på dem og alle byens øvrige kommuneskoler. Nu kæmpes der videre – også mod den splittelsespolitik, der føres når forringelserne flyttes fra den ene gruppe til den anden.

I gennem en længere periode har forældre, lærere og elever omkring alle de lukningstruede skoler kæmpet indædt og effektivt for overlevelse. Og kampen lykkedes, skolerne lukker ikke. Til gengæld fastholder byrådet stadigt at spare på skoleområdet, nu med grønthøstermetode, hvor alle skoler rammes med dårligere kvalitet til følge. Op mod 300 millioner kroner skal spares i kommunen. 80 millioner skal komme fra Børne- og Undervisningsudvalget og dertil kommer besparelser på andre velfærdsområder som ældre og førskole-børn.

Færre lærere til den samme mængde undervisning og antal elever bliver en af følgerne. Besparelserne vil ifølge rådmanden blandt andet betyde en ændring i lærernes undervisningsprocent, så disse vil have flere undervisningstimer end tidligere og dermed mindre forberedelsestid. Hjælp til socialt udsatte elever vil blive sparet væk. Pædagoger skal undervise og u-uddannede skal stå for fritidspædagogik.

”Små skoler er dyrere end store skoler”, lyder det i samlebåndslogikken, fra de der er parat til at sluge nedskæringen på det kommunale budget og ofre de små skoler. Hvad det betyder for de lokale landsbysamfund at miste skolen tages ikke i betragtning. Alle ved, at skolen er et aktivitetscentrum og vigtig del af livet i en mindre by. Når skolen lukkes går byen død.

Skolebestyrelser på 11 af kommunens skoler, der ikke har været lukningstruede, men nu i stedet rammes af besparelser har sendt et ”bekymringsbrev” til politikerne.
Se brevet her

Staten prioriterer krig og landets store virksomheder over børnene og i aftaler med kommuner og regioner gennemføres nu sparebudgetter over hele landet. Kommunalpolitikerne gør hvad de får besked på oppefra, kun modstanden fra de der rammes vil kunne rykke på denne tingenes tilstand. Det har de formået i Nordjylland. Men nu står kampen, hvor hele nedskæringsbudgettet må afvises, det nytter ikke at slås om smulerne, der skal flere penge til.

Som APK bl.a. skriver i sin udtalelse fra 4. september Rammen for de kommunale nedskærings-budgetter må sprænges:

– Nej, vi må selv sige stop. Stop for kommunale nedskæringer på velfærds- og omsorgsområderne. Vi må kræve af kommunalpolitikerne, at nedskæringsrammen sprænges og regningen sendes tilbage til staten og regeringen.  

Rigtig mange steder i landet er der beboere, forældre, elever, ansatte, interesseorganisationer og lokale fagforeninger, der er gået sammen og demonstrerer og protesterer mod de store forringelser, der er undervejs. Og aktiviteterne har allerede fået nogle skolelukninger trukket tilbage.  

Det er den eneste vej frem. Kampens vej for vores egne forhold. Hvor vi går sammen og ikke lader os spille ud mod hinanden. Samfundets rigdomme skal bruges til at sikre den almindelige befolknings og arbejderklassens hverdag – ikke til at forgylde de rige og krigsindustrien. 

STOP de asociale kommunale nedskæringer 
STOP nedskæringerne på sundheds- og omsorgsbudgetterne
STOP nedskæringerne og lukningen af folkeskoler
Spræng de alt for ringe budgetrammer og aftaler
Skrot budgetloven

Kommende protester mod nedskærings-budgettet i Aalborg Kommune

Her vil bevægelsen der kæmper mod nedskæringer i Aalborg Kommune bl.a. møde op til protest:

Onsdag d. 20.9 fra kl. 12.30: 1. behandling af budgettet i byrådssalen. Vi står ude foran og tager imod, og er til stede under forhandlingerne

Onsdag d. 20.9 kl. 19-21.30: Offentligt borgermøde om budgettet – i Solsidehallen

27. og 28.9 kl. 7.30-9: Vi står ved indgangen til forligsforhandlingerne – ved bagindgangen til Borgmesterens Forvaltning

Organisationer der har dannet et netværk mod nedskæringer på velfærdsområdet i Aalborg

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne