Ny APK Pjece: Teser om stormagternes voksende rivalisering og dansk imperialismes placering 2023

Hvordan vi forholder os til og forstår imperialismen i dag er afgørende for den politik, både strategi og taktik, som vi fører i klassekampen. At vi lever i imperialismens og revolutionens epoke, betyder at klassekampen for en virkelig social forandring må vende sig mod al imperialisme. Vi afviser teorier om ”fredelig imperialisme”, også den nye kinesiske om den ”multipolære kamp” og afviser deltagelse i imperialistiske alliancer.

I denne pjece har vi samlet en række teser omkring skærpelse af de inter-imperialistiske modsætninger med en kortfattet analyse af USA, Kina og Rusland og forholdet mellem dem. Om udviklingen i de imperialistiske alliancer EU og NATO set i lyset af stormagtsrivaliseringen og om dansk imperialisme og dens placering.

Vi lever i en virkelighed, hvor modsætningerne mellem imperialistmagterne førte til krigen i Ukraine og truer med at trække menneskeheden med ind i en konflikt på verdensplan. To store blokke omkring USA og Kina/Rusland er dannet, og hver af dem forbereder sig på krig. Det sker under øget militarisering, skærpet rivalisering om markeder, om kontrollen over udplyndring af råstoffer og udbytning af arbejdskraften for profit.

Hvordan vi forholder os til og forstår imperialismen i dag er afgørende for den politik, både strategi og taktik, som vi fører i klassekampen. At vi lever i imperialismens og revolutionens epoke, betyder at klassekampen for en virkelig social forandring må vende sig mod al imperialisme. Vi afviser teorier om ”fredelig imperialisme”, også den nye kinesiske om den ”multipolære kamp” og afviser deltagelse i imperialistiske alliancer.

Artiklen ” Kamp mod imperialisme, kapitalisme og revolution kan ikke skilles ad” trækker op hvad det betyder for klassekampen i Danmark.

Det er analyser, vi i APK diskuterer som led i forberedelsen af APKs 10. kongres i 2024, og på baggrund af hvilke vi videreudvikler den konkrete klassekampspolitik. Denne pjece er en opfordring til at tage del i den politiske diskussion, der berører os alle, om den internationale situation og dens betydning for klassekampen.

5.7.2023
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Pjece: Teser om stormagternes voksende rivalisering og dansk imperialismes placering 2023 (apk2000.dk)

 

Find flere udvalgte pjecer online som pdf på apk2000.dk
https://apk2000.dk/aktiv-kamp/


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne