NATO-topmøde: Permanent krigsstøtte til Ukraine og oprustning af Europa

Zelensky fik ikke en præcis dato leveret for et medlemskab af NATO på topmødet, men bortset fra det var opbakningen til fortsat krig mod Rusland indtil ”sejr” ubetinget. Og uanset om Ukraine er medlem af NATO, kæmper Ukraine den vestlige imperialismes krig under NATO’s ledelse og kontrol. På topmødet blev NATO’s generelle krigsforberedelser speedet op, i bestræbelsen på at kunne overstige både Kinas og Ruslands styrke i den krig imperialisterne gør sig klar til på begge sider af blokkene. Ikke for ‘fred og sikkerhed’, men i en imperialistrisk kamp om magten i verden.

Ukraine fik garanti for uendelig og permanent militær hjælp ’så længe det kræves’. Der kom økonomisk garanti for våbentilførsler til Ukraine fra G7-landene:

”Vi vil give Ukraine hurtig og vedvarende sikkerhedsmæssig støtte og moderne militært udstyr både til lands, til havs og i luften, samt økonomisk assistance,” , og onsdag kom Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island med en erklæring om langsigtet tilførsel af ”militært udstyr, træning og støtte”. NATO vil sprøjte våben ind i Ukraine, så længe det tjener deres egne imperialistiske interesser. Det der hedder the Comprehensive Assistance Package (CAP) vil fortsætte og gå over i et mangeårigt program for våben og penge til Ukraine, på Vestens betingelser.

”Vi vil hjælpe dem med at opbygge et stærkt forsvar. Vi er der så længe, der er behov for det,” sagde Biden

En garanti for medlemskab af NATO for Ukraine i fremtiden blev da også givet, bl.a. med beslutningen om at afvige de normale krav for optagelsesproceduren.
”Jeg vil mene, det vil ske, når krigen er ovre,” udtalte USA’s præsident Joe Biden.

Beslutningerne fra NATO’s topmøde i 2022 blev genbekræftet. Europa skal være i højeste alarmberedskab med udrykningsstyrker på 300.000 mand, der lynhurtigt kan mobiliseres til landene tæt på den russiske grænse. Det betyder en enorm militær opbygning af i NATO-landene i de kommende år og konstante fælles militærøvelser.

En ny struktur i opbygningen af NATO’s militære kommando blev vedtaget. De konkrete planer er tophemmelige, men der ligger køreplaner og roller for alle lande og regioner.

Norden, Atlanten og Europæisk Arktis udgør den ene region, som vil blive ledet fra USA.

Det ligger også i tråd med en meget mere central styring af de enkelte landes militær, våbentyper og indkøb. Så NATO-landenes militær kan operere som ét under en central kommando. Det er stadig et krav, at minimum 20% af det militære budget skal bruges på våbenindkøb for at fremme våbenindustrien i Europa og USA.

De 2% af BNP til militæret er nu ikke længere ”et mål”, men et minimum.
I 2023 vil der samlet være en forøgelse af krigsbudgettet på 8,3 procent i landene udenfor USA.

I topmødeerklæringen angiver NATO to trusler, der skal udgøre begrundelsen for den ekstreme oprustning. Nemlig truslen fra Rusland som den ene og truslen fra terrorisme som den anden. Så skulle krigen i Ukraine slutte kan påstanden om truslen fra terrorisme overtage rollen som påskud for fortsat oprustning.

Danmark starter træning af ukrainske piloter i F-16 fly

På topmødet meddelte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at Danmark starter træning i F-16 fly for ukrainske piloter i en koalition af 9 lande: Belgien, Canada, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige og Storbritannien under ledelse af Danmark og Holland. Det sker i Skrydstrup fra august.

Modtagelsen af F-35 kampfly er fremrykket og der er lagt til rette til en donation af kampfly.

”Vi er klar til at påbegynde træningen af piloterne om ganske få uger. Og man går ikke så langt i det her, hvis ikke man også på et tidspunkt er klar til at donere,”  udtalte Mette Frederiksen fra Vilnius.
Hvem der skal betale de omfattende udgifter der vil følge med i driften af kampfly forlyder der ikke noget om.

I den skærpede politik og rivalisering med Rusland har USA taget teten og sat USA’s interesser over den interesse europæisk kapital har i investeringer og samhandel med Rusland. NATO-topmødet udtrykte det som ”et øget samarbejde” mellem NATO og EU er styrket ifht den militære opbygning, koordinering, våbenproduktion og forskning. Der er nedsat en særlig koordineringsinstans.

NATO og EU og forholdet til Kina vil også blive underlagt USA’s strategi. ” Vi vil også fortsætte med at adressere de systemiske udfordringer, som Kina udgør for den euro-atlantiske sikkerhed” står der i slutdokumentet.

Slutudtalelse fra topmødet

Læs også
NATO-topmøde: Endnu et skridt nærmere storkrig
Udtalelse APK

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne