Pensionsmilliarderne skal ikke bruges i krigsindustrien, men til pensionisterne

Sæt jeres pensionsopsparinger i våben og kampvogne. Så klar lød beskeden fra den amerikanske admiral Rob Bauer,  formand for Natos militære komité,  forud for NATO-topmødet, der starter i  dag i Vilnius.

NATO vil hurtigst muligt udvide produktionskapaciteten i krigsindustrien, og kræver flere investeringer udover de mange milliarder regeringen og staten stjæler fra skatteyderne over finanslov og ”forsvarsbudgetter”. Derfor rettes blikket nu på de danske pensionskassers over 4.000 milliarder kr. store formue. Pengene skulle nødig falde i de forkerte hænder og ligefrem ende hos  pensionisterne selv til højere pension og til at sætte pensionsalderen ned. Nej – der skal skrues op for, at de i endnu højere grad investeres i krigsindustrien.

”I nogle lande er der store pensionskasser, som siger, at det ikke er etisk forsvarligt at investere i forsvarsindustrien. Det er ved at ændre sig nu”, udtalte formanden for NATOs militær komite.

Ja, for etik og moral er nemlig et klassespørgsmål. Og det er det danske imperialistiske borgerskab, der administrerer pensionsformuerne. ”derfor vil vi formentlig se, at flere pensionsselskaber vil engagere sig i at investere i alt lige fra producenter af våben til at bygge nye kaserner” var kommentaren fra en underdirektør hos Forsikring og Pension.

Investerer massivt i atomvåben

En kortlægning fra Danwatch viser, at danske pensionskasser allerede har investeret over to milliarder i atomvåben branchen. Størstedelen af Danmarks 17 største pensionsselskaber har investeringer i virksomheder, der er involveret i produktionen af atomvåben.

Fire pensionsselskaber står for langt de største investeringer, der samlet løber op i to milliarder kroner. Industriens Pension, Lægernes Pension og Bank, Pension Danmark, akademikernes P+  som tilsammen har skudt over en milliard kr. i A-bombe-branchen.

Ifølge Pensionskasserne er deres investeringer og aktier i atomvåben og krigsindustrien helt i tråd med forsvarspolitikken i Danmark, fordi de investerer inden for rammerne af NATO’s geografiske linjer, der inkluderer amerikanske, franske og britiske forsvarsvirksomheder.

“Som verden ser ud anno 2022, er det som bekendt både Danmarks og NATOs vurdering, at den vestlige verden fortsat har behov for atomvåben. Denne linje støttes i øvrigt af et meget bredt flertal i folketinget”, udtaler pressechef i Industriens Pension Laurits Harmer Lassen til Danwatch.

Fra PensionDanmark lyder det: ”at pensionskassen finder det naturligt, at de investerer i virksomheder, som leverer atomvåben eller materiale til produktionen af dem til det danske forsvar og de danske allierede, fordi det er et fundament i NATO-alliancens afskrækkelsesforsvar.” Samt at “i EU’s strategiske kompas for sikkerhed og forsvar har også den danske regering givet tilsagn til, at det vigtigt, at ”forsvars”industrien har adgang til offentlig og privat finansiering, og at det er i overensstemmelse med social ansvarlighed”!!!!!!

Fagtoppen medansvarlig

Det er arbejdergiverne, DI og fagtoppen der sidder i pensionskassernes bestyrelser og træffer beslutningerne. I PensionDanmark, der har investeret knap en halv milliard i atomvåbenindustrien, er det udover arbejdsgiverne 3F, Rør og blik og El forbundet, der som bestyrelse har besluttet at investere medlemmernes pensionspenge i aktier i krig og ødelæggelse. Ikke så mærkeligt at fagtoppen hele vejen rundt, ikke vil tage afstand fra dansk krigsdeltagelse og øget militarisering. Det vil skade deres aktieudbytte. Eller at fagtoppen gang på gang udråber forhøjelse af pensionsindbetalingerne, i stedet for reelle lønstigninger, som en sejr hver gang.

Der må kræves stop for at bruge vores pensionsopsparinger, ikke bare i atomvåbenindustrien, men i al krigsindustri. Det er vores, medlemmernes penge. De skal bruges til at sikre en bedre og tidligere pension.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne