Danish Crown slagtede de 800 arbejdspladser i Sæby af rene profithensyn

Dagligdag under kapitalismen vil sige, at først går man som ansat i måneds- eller årevis og frygter en fyring, derefter kommer den, udelukkende fordi Danish Crown vurderer, at profitten er højere ved at samle produktionen på deres kæmpeslagteri i Horsens eller sende svinene til slagtning i Tyskland. Eller flytte produktionen til udlandet.

Danish Crown har produktion i Danmark, Kina og i en række europæiske lande. Omsætningen er årligt på omkring 60 milliarder kroner, og ansvarligheden går kun den ene vej – til ejerne.

– Det er trist, at vi skal sige farvel til så mange dygtige og loyale medarbejdere, men en så kraftig nedgang i antallet af slagtninger tvinger os til at reagere. Vi står i øjeblikket med en overkapacitet, der på årsbasis koster os over 300 millioner kroner, og det vil være uansvarligt overfor virksomheden og vores ejere ikke at tage de nødvendige skridt for at løse den udfordring, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown til TV2.

Hvad lukningen af en stor arbejdsplads med fyring af 800 arbejdere betyder for familierne og en mindre by, som Sæby har virksomheden nul forpligtelser overfor. Ingen forventer det, ingen forlanger det, kapitalejerne har fuld råderet over produktionen. De græder blot tørre tårer og beklager.

De ansatte gik hjem i protest på dagen. Efterfølgende kunne fagforeningen komme med hatten i hånden og forsøge at finde en løsning. Men nej, alt blev afvist. ”Tak for ingenting Danish Crown”, skrev Karsten Thomsen, eks tillidsmand i et læserbrev.

Danish Crown vil dog gerne fortsætte med at trække overskud ud af arbejdskraften, der jo bare kan forflytte sig til den anden ende af landet. De lover søreme også et tilskud til flytning.

Ombygning af kommunens renseanlæg til slagteriet for 25 millioner kr.

Frederikshavn Kommune var netop i gang med at lave en 25 millioner kroner dyr forbindelse fra Sæby Renseanlæg til slagteriet. Danish Crown-slagteriet står for hele 10 procent af den samlede spildevandsudledning i Frederikshavn Kommune. Nu er denne linjeføring sat på pause, der er jo ligesom ikke noget at bruge den til.

Så kommunen skal stille op som serviceorgan for byens monopoler uden at virksomhederne har nogen form for samfundsansvar den anden vej. Linjeføringen tromler ovenikøbet gennem fredet natur og fredsskov.

Absurd nok vil der nu måske komme en ny arbejdsplads til området, for d. 10. maj meldte regeringen ud, at de forventer, at der inden sommerferien kommer en afklaring på, om der igen skal produceres ammunition i Danmark – patroner og granater – så ammunitionsfabrikken, der tidligere lå i Elling kan genåbnes.

Krigsindustrien er jo en produktion i sikker fremgang, når kapitalismen er i krise.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne