EU-kommissionen: Finanslov og budgetter skal fastlægges af EU

Stramt og ansvarligt kalder den fungerende regering sit forslag til finanslov. Med sit forslag til EU’s nye finanspolitiske regler ønsker EU-Kommissionen fremover at diktere de offentlige budgetter i medlemslandene krone for krone – stram (og ‘ansvarlig’) kontrol med regeringerne!

EU sætter allerede grænser for de offentlige budgetter, også i Danmark selvom vi står udenfor Euro’en, Men nu planlægger EU-Kommissionen nye regler, der vil føre til at EU fremover skal diktere det offentlige budget krone til krone for perioder på 4-7 år. Dvs med alle politiske beslutninger og prioriteringer lagt ind under EU.

De regler der ligger bag EU’s krav til medlemslandene – Vækst- og Stabilitetspagten – skal revideres. Nogle af de konkrete krav og bøderegler skal lempes, da de alligevel er umulige for lande med stor gæld at overholde. Men som det vigtigste vil EU stramme kontrollen med medlemslandenes finanspolitik, altså hvad man for Danmarks vedkommende bruger pengene på i stat, regioner og kommuner.

Folkebevægelsen mod EU skriver i Folk i Bevægelse:

”Kommissionen forslår, at landene i samarbejde med Kommissionen vedtager 4-7 årsplaner for deres offentlige finanser. EU-Kommissionen skal godkende planerne, og landene må i udgangspunktet ikke fravige dem.”

Skal det offentlige sundhedsvæsen overleve? Skal der sikres normeringer til daginstitutioner, skoler, kultur, offentlig transport. Skal energiforsyningen være sort eller grøn? Hvilke nedskæringsreformer skal Folketinget vedtage?

EU og kapitalinteresserne styrer allerede politikken langt hen ad vejen. Men med en fælles finanspolitik, hvor de offentlige budgetter lægges direkte ind under EU’s godkendelse vil europæisk monopolkapitals interesser blive tromlet igennem med endnu større kraft.

EU er monopolkapitalens redskab, endnu mere brutalt og effektivt end den nationale stat.

Udviklingen understreger hvor vigtig kampen for at komme ud af EU er og hvor rigtigt det er, at forandring kun kommer gennem klassekamp.

Læs også

Forandringen kommer kun fra klassekampen
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne