Regeringens sorte løgne betyder fyringer: Vindmøllegiganten Siemens Gamesa varsler masseafskedigelser

Siemens Gamesa og resten af vindmøllebranchen er ramt af nedgang, på trods af energikrise og forsyningskrise. Mens politikerne sælger varm luft og lover at udfase gas og fossile kilder hurtigst muligt, bremser EU-landene i praksis at investere i udbygning af vedvarende energi. Resultatet er underskud og massefyringer i den branche som regeringens rejsende cirkus påstår, skaber nye jobs. Dens sorte løgne betyder det modsatte: masseafskedigelser og kæmpe elregninger til forbrugerne.

Når Danmark i dag ikke er selvforsynende med billig vedvarende energi, kan man ikke mindst takke klima- og energiminister Dan Jørgensen og hans kollegaer i EU. Bag et spindelvæv af løgne om et frit energimarkeds lyksaligheder og falske løfter om jobs og udvikling af grøn energi, har statsmagten i praksis holdt nye investeringer i vindenergi tilbage. Mens staten skovler penge ind på et bundkorrupt system og deler i porten med kapitalen.

De store tabere er blandt andet arbejdere hos producenterne af vindmøller, der presser priserne og de ansatte i jagten mod bunden, når de ikke længere kan få butikken til at løbe rundt. Forgæves krumspring der ikke kan afværge krisen som følge af den relative overproduktionskapacitet. Den tysk-spanske koncern Siemens Gamesa, der er en af verdens største producenter af havvindmøller, har netop varslet fyringer af 2900 ansatte på verdensplan, heraf op til 800 på deres fabrikker i Danmark.

Det er kun den seneste neddrosling af produktionskapaciteten efter flere år med meget hård konkurrence på markedet. Siemens Gamesas seneste store afskedigelsesrunde var i 2019, hvor 350 medarbejdere på fabrikken i Brande blev fyret som led i en masseafskedigelse af 600 medarbejdere globalt.

Et eksempel fra sidste år illustrerer krisen tydeligt. Her var at energiselskaberne så ivrige i af få rettigheden til at opføre en ny vindmøllepark i Vesterhavet, der endelig var sendt i udbud, at vinderen af lodtrækningen betalte den danske stat 2,8 milliarder kroner for at få lov at opstille møllerne. Hvad det viste var, at energiselskaber og vindmølleproducenter har så stor kapacitet, at de er desperate. Dan Jørgensen forklarede, at denne absurde afgift på en plads i vandet, var en positiv historie om ”hvor godt det kunne betale sig med vindenergi”…

Den økonomiske katastrofe i en branche som alle hepper på

Yderligere tal fra hele branchen dokumenter den dybe økonomiske krise i branchen som alle hepper på.

Regnskabet for 2021 hos vingeproducenten LM Wind Power i Lunderskov viste et underskud på 1,2 milliarder kroner ud af en omsætning på 5,5 milliarder kroner. Samtidig fortsætter antallet af medarbejdere med at dale hos LM Wind Power. I 2019 var der 501 ansatte i virksomheden, men det faldt til 418 i 2020 og endte på 279 i 2021. Især voksende priser på råvarer har ført til markant forhøjede udgifter for LM Wind Power.

I marts 2022 fyrede Vestas 275 medarbejdere på globalt plan, herunder 75 i Danmark. Særligt hårdt ramte fyringerne Vestas’ fabrik i Lem, hvor 45 mistede jobbet. Vestas regnskab for første halvår af 2022, viste et underskud på en mia. kroner, og at omsætningen faldt med syv procent.

I august 2022 blev 80 fyret på virksomheden Polytech i Bramming. De leverer bl.a. beskyttelse til vindmøller og vindmøllevinger mod lynnedslag og påvirkning fra hagl og hårdt vejr.

I juni mistede 70 jobbet hos JSB Group i Ringkøbing, virksomheden er specialist og leverandør af vingeforstærkninger i kit, som er kernematerialet i en vindmøllevinge.

Ifølge direktør Andreas Kipker sker nedskæringerne på grund af faldende efterspørgsel i koncernen.

– Der var ikke andet at gøre. Der er så stort et fald i efterspørgslen, at vi har overkapacitet på vores fabrikker rundt omkring i verden. Og da omkostningerne er højst i Danmark, var det her, vi valgte at lukke produktionen, siger han til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.”

Danmark importerer el mens vindmøllebranchen lukker ned

Virkeligheden er, at på trods af festtaler og sniksnak har Danmark stort set ikke har fået tilsluttet en eneste ny vindmølle til el-nettet under den nuværende Mette Frederiksen-regering. Og det er ikke fordi det ikke kan lade sig gøre, for i mellemtiden har England allerede fået opført havvindmølleparker nok til at forsyne mere end 7 millioner private hjem med strøm. Eller hvad der svarer til årsforbruget i alle danske husstande plus en stor del af den offentlige og private sektor.

El-produktion fra danske vedvarende kilder er på ca. 50 procent. Det er en verdensrekord som Danmark har holdt i mange år, og som ministre gerne rejser jorden rundt og praler med. Mens de gerne glemmer at fortælle at udviklingen er gået i stå.

Den bitre ironi er, at det er Ørsted, den danske stats energiselskab, der har hjulpet med at sætte disse britiske havvindmøller i drift. Hvilket kun er med til at understrege det absurde i at der intet sker i Danmark.

Den larmende tavshed fra regeringens parlamentariske støtter i Enhedslisten og såkaldt grønne partier, er med til at udstille hvor bundkorrupt hele det parlamentariske cirkus er. Folketinget er tavse om at Danmark de seneste år har reduceret sin selvstændige forsyning og produktionskapacitet af elektricitet, og er blevet stedse mere afhængige af el-import og import af såkaldt vedvarende biobrændsel, hvilket reelt betyder fældning af skov i Østeuropa. Mangel på strøm giver bedre priser. Samtidig afslører massefyringerne sandheden: de lovede gode vedvarende energiarbejdspladser lukkes, fordi staten ikke vil give tilladelse til at sætte møllerne op.

Hvad der i virkeligheden stikker bag er som altid økonomi og profitjagt: Staten er hovedejer i energiselskabet Ørsted og det, at Danmark fastholder en lille bitte smule naturgas i el-produktionen, betyder at man kan hæve prisen også på den meget billigere vedvarende energi. Regnes moms og afgifter med, vælter overskuddet altså ind i statskassen.

Det er kapitalens diktatur i praksis, hvor statsmagten både er den primære energikoncern, og kan tilbageholde tilladelser til nye vindmøller og opkræve mia. i afgifter til nye tilladelser, mens man skovler penge ind på en EU-lovgivning, der har skabt en kunstig markedsmekanisme. Staten tjener penge i alle led af el-produktionen og deler gevinsten i porten med aktionærerne og storkapitalen. Hvem betaler? Det gør du og alle andre små el-kunder, og klimaet og miljøet.

Læs også udtalelsen fra APK
En revolutionær vej ud af krisen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne