Vinterpakken holder ikke nogen varm

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget, inkl. Enhedslisten har indgået aftale om en ”vinterpakke”, der angiveligt skal ”hjælpe familierne gennem den nuværende situation”. Men tallene taler for sig selv. For en arbejderfamilie med 2 børn vil den samlede fordel være 3.130 kr, for en enlig pensionist 780 kr. Hold det op imod det faktum, at en gennemsnitsfamilie anslås at få hævet sine udgifter med ca 40.000 kr årligt! Og jo fattigere man er, jo hårdere rammer prisstigninger på de mest basale områder.

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne har indgået en aftale om ‘Vinterhjælp’

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne har indgået aftalen, der først af alt skal foregive, at der handles og at regeringen tænker på befolkningens ve og vel. Især op til det forestående folketingsvalg.

Det er bemærkelsesværdigt, at partiet Enhedslisten vælger at pudse illusionen af om at regeringen handler til fordel for dem der har mindst i samfundet – frem for at afvise den slags valgflæsk og gå ind i organiseringen af kampen for en reel kompensation for prisstigningerne og for at få profitten trukket ud af systemet for produktion og salg af strøm. For regulering af overførselsindkomsterne, hvis værdi er udhulet i årevis.

Profitterne på elmarkedet røres der ikke ved i vinterpakken
Se også Stop for profit på el!

Hovedpunkterne i aftalen

1
En nedsættelse af elafgiften, med et yderst beskedent beløb
Elafgiften til EU nedsættes med 61,5 øre i en periode på et halvt år

2
En mulighed for midlertidigt at indefryse en del af stigningen på el, gas og fjernvarme, så man skubber den foran sig.
Hvor skal de ekstra penge til afdragene komme fra? Afdragsordningen starter efter et år og løber over 4 år.

3
En anmodning til ENERGINET om at annullere varslede stigninger i eltarifferne fra forventede flaskehalsindtægter i 2023

4
En engangsforhøjelse af børnechecken i januar på 660 kr pr barn

Den el-pris vi betaler indeholder udover produktionsprisen dels profit
til elselskaberne og afgifter og moms til staten. Profitten kom ind i elprisen med EU’s liberalisering af strøm, der blev implementeret i Danmark i 1999. Tidligere havde elforsyningen været forbrugerejet og styret af produktionsomkostningerne.

Kort om produktion, distribution og salg af el

 

ENERGINET står for selve elsystemet og ledningsnet ud til lokale elselskaber. Det er ejet af staten, men kører som en privat virksomhed, som en del af EU’s energinet.

Elselskaberne sælger el til el-leverandørerne, der sælger strømmen til deres kunder/forbrugerne

El-leverandørerne opkøber strøm på EU’s elbørs

Liberaliseringen har på ingen måde – som det blev lovet – sænket priserne gennem ’fri konkurrence’. Strømprisen i EU sættes politisk og følger prisen på den dyreste energiform, aktuelt gasprisen, der presses i vejret, bl.a. pga sanktioner på russisk gas, krigen i Ukraine mm.

Selskaberne skovler profitter ind. Ørsted havde f.eks. i første halvår en profit på 22 milliarder.
De stigende priser betyder også, at staten modtager store ekstrabeløb i moms på el.

EU’s plan for udbygning af energimarkedet betyder også, at der skal bruge mia. af euro på højspændingskabler, for at skabe et europæisk indre marked for el, uden begrænsninger. I stedet for at sikre grøn elproduktion lokalt, hvad der fuldt ud er muligt, hvis ikke kapitalinteresser styrede elforsyningen.

Læs mere om dette i artiklen

Regeringen pisser på energiforbrugere

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne