Regeringen pisser på energiforbrugere

Krigen i Ukraine har udstillet, at EU’s frie el-energimarked er en økonomisk katastrofe for forbrugerne, mens kapitalen og statens energiselskab profiterer. For at føje spot til skade fremlagde regeringen onsdag sit seneste udspil om at forbrugere kunne udskyde en del af deres energiregning. Til gengæld lægger regeringen pengene ud til at dække krigsspekulanternes ekstra profit. Statsmagten kommer til at stå som garant for at tyveriet fra befolkningen kan fortsætte.

Onsdag lancerede EU og bagefter den danske regering nye tiltag, der skulle sikre varme til vinter. Men da man så hvad de kom med, vidste man knap om man skulle grine eller græde. I korte træk går regeringens forslag nemlig ud på at give statsgaranterede lån, så man kan slippe for den høje energiregning nu, og afdrage gælden over de kommende 5 år. Det kan man kalde at pisse i bukserne for at holde varmen.

I Bruxelles kom udspillet i Unionens ‘State of the Union-tale’: ”markedskræfter og profit er en god ting” forklarede kommissionsformand Ursula von der Leyen, med et smørret grin. Så længe folk ikke gør oprør. Og talen spillede håbefuldt på at holde befolkning i ro med frygt og propaganda.

Von der Leyen talte om sammenhold og forsikrede at EU vil finde en god løsning så fabrikkerne kan holdes åbne. At skoler, hospitaler og børnehaver og almindelige husholdninger til gengæld skulle være beredt på en kold vinter, er en anden sag. Samtidig foreslår EU, at vindmøller og solceller skal pålæggges en ekstra skat på det de har tjent på det frie markeds høje elpris.

I EU bestemmer gas prisen på strøm – hvordan?

EUs første energiliberaliseringspakke blev vedtaget i 1996 og gennemført i medlemsstaterne for omkring 25 år siden i 1998. Siden er der kommet langt mere EU-lovgivning ovenpå og alt sammen har medvirket til den krise som EU medlemslandene er i nu. Dels har EU betydet afhængighed af naturgas i energisektoren, dels har EU en prismekanisme i el-produktionen, der betyder at prisen på strøm følger de såkaldte peak-kraftværker, der hovedsagelig bruger gas.

Mekanismen er at spotmarkedsprisen på el bestemmes hvert 30. minut af udbud og efterspørgsel. Salgs- og købsbud afgives anonymt på el-børsen og transaktion udføres, når prisen på den højeste indkøbsordre er større end eller lig med prisen på den laveste salgsordre.

På den måde bliver det prisen fra det sidste kraftværk der skal tændes for at imødekomme efterspørgslen der er bestemmende. Hvilket som sagt ofte er et gaskraftværk. Som følge heraf fastsættes elprisen på spotmarkedet ud fra omkostningerne ved at drive et gaskraftværk, med gas som i øjeblikket er underlagt sanktioner og blokader.

Det betyder at el-prisen er de facto stiger i takt med at krigen mellem imperialisterne skærpes. Det giver ifølge regeringen såkaldt overnormale profitter til energiselskaber.

Endnu er der ikke lagt kabler så dette system kan omfavne hele EU, derfor foregår time til time handlen via regionale el-børser. Fastpris og langtidskontrakter kan godt foregå over lidt længere afstande. EUs plan for udbygning af energimarkedet betyder, at der skal bruge mia. af euro på højspændingskabler, for at skabe et europæisk indre marked for el, uden begrænsninger.

Det fri el-marked er et lovkrav fra EU

I 1996 vedtog EU at alle medlemslande skulle tvinges til at indføre et frit el-marked, og lovede det betød billigere priser. Altså ud med de forbrugerejede nonprofit kraftværker, forsyningssikkerhed og faste priser efter omkostninger. De seneste årtier har været én lang privatiseringsbølge, hvor gigantiske offentlige værdier er solgt for en slik. Til gengæld har det været en guldkalv for kapitalfonde.

Mens krig, blokader og sanktioner satte en prop i den billige russiske gas, udstilles det frie marked som det det er: en gigantisk profitmaskine på befolkningens bekostning. Men EU kunne aldrig drømme om at rulle liberalisering tilbage, EU-staten er monopolernes redskab.

Nægt at betale! Fra Norge til Italien er folk gået på gaden og har protesteret mod energipriserne, og har kollektivt nægtet at betale krigsprofit. Vi kan tilføje: Danmark ud af EU, el-produktion tilbage til samfundseje, smid kapitalens el-marked på porten.

 

Find flere tekster om energikrisen her på Kommunistisk Politik på Nettet:

http://kpnet.dk/2022/09/11/den-sorte-loegn-om-groen-omstilling/

http://kpnet.dk/2022/09/10/klar-klassepolitik-100-mia-i-statsgaranti-til-private-elselskaber/

http://kpnet.dk/2022/08/30/bornholm-el-til-overpris-og-transformater-station-for-amerikanske-krigsfly/


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne