Dispensation til farlig sprøjtegift – Landbrug og Fødevarer giver den til sig selv

Det yderst giftige og forbudte sprøjtemiddel Reglone har for 3. år i træk fået ministeriets blåstempel til brug i dansk landbrug. Aktivstoffet diquat mistænkes for at kunne give hjerneskade på mennesker, men Reglone bruges stadig i den konventionelle kartoffelavl i Danmark til at nedvisne kartoffeltoppe, ikke fordi det er nødvendigt, men fordi det er billigst og giver den største profit. Reelt er det landbrugets lobbyorganisation selv, der får lov til at give dispensationen – endnu et klart eksempel på hvordan staten fungerer som et ekspeditionskontor for kapitalinteresser, her landbrugets.

I et indlæg på sin blog gylle.dk gennemgår jourrnalist Kjeld Hansen sagen.

Miljøminister Lea Wermelin forsikrer, at hun da er imod brug af giftige og forbudte stoffer i landbruget, men at ”hun er magtesløs”, da beslutningen om dispensationen ligger i Miljøministeriet.

Dette er naturligvis et politisk valg for ministeren, og valget er tydeligvis, at lade en svikmølle køre, hvor det hele vejen igennem systemet er erhvervet selv, der tager beslutningerne. Det foregår på denne måde.

1: Lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer indsender ansøgning om dispensation gennem deres ’faglige’ afdeling SEGES på vegne af ’dansk landbrug’.

2: Det tjekkes om der findes alternativer til det forbudte giftstof. Men det er netop SEGES selv, der er ansvarlig for disse markforsøg, og som efterfølgende vurderer, om et sådant alternativ eksisterer. Det gør det ikke, ifølge SEGES. Trods det, at 22% af de danske kartofler dyrkes økologisk og uden brug af Reglone.

3: Ansøgningen sendes herefter til udtalelse hos DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet, der står for ministerbetjeningen, når det gælder landbrugsfaglige dispensationer.
DCA er imidlertid berygtet for – efter en række skandalesager – at have lobbyister dybt indblandet i centerets rapporter og konklusioner.

Kjeld Hansen skriver:

”DCA kikker SEGES-forsøgene igennem og sender så sin indstilling til Miljøstyrelsen, der herefter beslutter sig for en dispensation. Det er denne uhellige treenighed af interessenter, der afgør, hvilke forbudte sprøjtegifte der kan anvendes af danske landmænd. Hverken DANVA, der er brancheorganisation for de vandselskaber, der leverer rent drikkevand til danskerne, eller Danmarks Naturfredningsforening, der forsøger at redde biodiversiteten i verdens hårdest dyrkede landbrugsland, er inviteret med ved bordet, når dispensationerne deles ud.”

Vi skal ikke have illusioner om den kapitalistiske stat. Om at befolkningens interesser varetages på lige fod med kapitalens, som f.eks. sundhed. Staten er en klassestat, der overordnet tjener én klasses interesser. Og helt praktisk har opbygget mekanismer, som i dette tilfælde, hvor det sikres, at parlamentarisk behandling af den konkrete sag bliver styret af kapitalinteresser.

Dispensationer i årene 2018-2022

Click to access Oversigt-over-dispensationer-2018-2022.pdf

Kilde:
Wermelin vildleder Folketinget om EU-forbudt sprøjtegift


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne