NATO-topmøde: Et krigsdokument!

Krige og et nyt oprustningsvanvid er imperialismens eneste svar på en situation, hvor verden knap er ude af corona pandemien. Klimaforandringer, ekstrem ulighed, hungersnød, inflation og økonomisk krise tegner hverdagen for arbejdere og folkene, og rammer de fattigste lande hårdt.

Fra APK’s gadeprotest d. 30. juni på Kultorvet i København

 

Hvad kan man uddrage af de seneste ugers topmøder i EU, G7 og Nato og andre møder for imperialisterne: Man vil gøre alt for at trække krigen i Ukraine i langdrag, og man forbereder en ny verdenskrig.

På NATO-topmødet i Madrid var der ikke én der talte om diplomati, ingen diskussion om skridt til fred, kun forberedelser til krig. De konkrete beslutninger viser i al sin gru, at imperialismen betyder krig. Det er selve imperialismen, der skal bekæmpes for at skabe plads for en fremgang og en bedre verden.

Finland og Sverige blev accepteret som medlemmer af NATO, efter at det tyrkiske regime, der i årtier har forfulgt og udkæmpet en morderisk krig mod kurderne, sagde, at den havde “fået, hvad den ønskede”, herunder “fuldt samarbejde i kampen mod” oprørsgrupperne. Denne forræderiske aftale blev indgået på trods af, at et flertal i befolkningen i Finland modsætter sig, at deres regering giver indrømmelser til Tyrkiet for at slutte sig til NATO.

Det er NATOs ambition at Sverige og Finland er fulde medlemmer indenfor få uger, uden at der når at komme bare en form for demokratisk debat eller en gennemgribende gennemgang af, hvad det kommer til at koste at underlægge sig krigsalliancen. NATO har netop vedtaget at 10-doble deres udrykningsstyrke til mere end 300.000 mand, og det kommer til at koste mia. af dollars i øvelser og militær isenkram, der skal stå klar på baserne langs grænsen til Rusland.

Yderligere baser i Europa

På topmødet annoncerede USA’s præsident Joe Biden en kraftig udvidelse af USA’s militære tilstedeværelse i Europa, herunder oprettelse af et permanent hovedkvarter for det amerikanske 5. armékorps i Polen – et skridt, som overtræder tidligere aftaler med Rusland.

Biden annoncerede også udsendelsen af yderligere to F-35 kampfly eskadriller til Storbritannien. Det vil også blive opsat nye “luftforsvar og andre kapaciteter” til Italien og Tyskland, hvilket dækker over mellemdistance misiler, og der vil blive oprettet yderligere rotationsudsendelser i Rumænien og Baltikum.

Den nye stabschef i Storbritannien, General Patrick Sanders kaldte dette et “1937-øjeblik” i en tale tirsdag med henvisning til optakten til Anden Verdenskrig. Han fortsatte med at sige, at britiske tropper skal være parate til at “kæmpe og vinde” i Europa.

Kina ses som en trussel

Med Nato har også for første gang erklæret, at Kina er en trussel mod den ”regelbaserede internationale orden” som underforstået betyder USA’s, EUs og NATOs regler og orden.

Ikke mindst skriver NATO i deres strategipapir, at det uddybende strategiske partnerskab mellem Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation er i modstrid med NATOs værdier og interesser. I en fælles erklæring fra Kina og Rusland fra begyndelsen af året skriver de to lande, at de ikke anerkender USA’s og deres allieredes ret til at diktere reglerne for det internationale samarbejde.

Punkt 13 i NATOs strategiske papir lyder i første linje: ”Folkerepublikken Kinas (PRC) erklærede ambitioner og politik udfordrer vores interesser, sikkerhed og værdier.”

De der stadig taler om NATO som en “defensiv alliance”, modsiges af den strategi som topmødet har vedtaget, om som ser resten af verden som en trussel mod sine interesser.

Ikke alene kaldes Rusland en “hovedfjende”, der åbenbart skal nedkæmpes. Men også i resten af verden erklærer NATO sin ret og hensigt til at gribe ind til støtte for sine interesser, sikkerhed og “værdier” mod alle de lande og regimer, krigsalliancen betragter som fjender.

Det strategiske koncept 2022 er et krigsdokument fra den vestlige verden, der truer hele menneskeheden, der ikke længere accepterer, at reglerne og profitinteresser kun afgøres af G7-landene. Men de imperialistiske ambitioner i Rusland og Kina og andre steder i verden vil ikke længere underkaste sig og lade den vestlige imperialisme udvide sine interesseområder og magt.

Alt sammen tegn på en kommende storkrig, der kun kan undgås ved at bekæmpe selve det imperialistiske system ved roden.

Link:

NATOs strategi 2030 i pdf

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne