Læserindlæg: Fasthold Forsvarsforbeholdet og stem NEJ

DANMARK UD AF NATO

 

Af Kai Jensen og Irrenne Peier

Fra Venstre til Højre

Der er sket et fuldstændigt højreskred på venstrefløjen; det er meget mærkeligt. I Finland sidder ”Venstren” (Venstrenpartiet) med i regering og for dem betyder det mere at være i regering end at gå imod Nato medlemskabet. De har stemt for medlemskabet og totalt skiftet side; fra venstre til højre, og har dermed efterladt hele den øvrige venstrefløj og ngo’er/ fredsbevægelse på bagperronen.

– Finske ”Kvinder for fred” og ”Kvinder mod atomvåben” har påpeget dette.

i Sverige gør Venstren (Venstrenpartiet) noget tilsvarende, men er dog imod Nato medlemskab og for en folkeafstemning, men intet der fylder på deres politiske dagsorden eller hjemmeside.

Situationen minder mere om Danmark og desuden har de, ligesom Enhedslisten i Danmark, meldt ud at de ikke laver demo-kampagne med kommunisterne og er gået ud af det fælles kampagnearbejde og kører solo.

Landsorganisationen Svenske Freds er nu en flok djøfie hattedamer der ikke udgør en modpolitik eller et samarbejde. De er slet ikke med i demo-kampagnerne og har ingen Nej til Nato kampagne eller krav om folkeafstemning på programmet, men taler abstrakt om atomvåben.

De har hverken medvirket i fredsbevægelsens demoer eller i Venstrens.

Dog er der demonstreret i 19 svenske byer med initiativet udgående fra Gøteborg. Men uden Svenske Freds, og uden et samarbejde mellem Venstren og den øvrige ngo/ fredsbevægelse.

I Danmark har Enhedslisten ved deres seneste årsmøde solgt helt ud af Nej til Nato, men har dog, stærkt trængt, bibeholdt forsvarsforbeholdet, selvom det tydeligvis går mod deres nye interesser. Dog er Enhedslisten også splittet i dette forhold og en række lokale dele af listen har medvirket til fælles anti-demoer og et konstituerende samarbejde i Fredsinitiativet. Men sørgede også lige for at etablere fokus på mere: Ok med Nato og forsvarsbevillinger og våbenleverancer og hovedparolen: ”Rusland ud af Ukraine”; – end de har deres fokus på: NEJ til NATO.

SF er helt ude af fredsinitiativet og er både pro Nato og pro EU i dag.

Det er meget beklageligt og totalt udenfor skiven.

Dermed er fredsinitiativet ngo/ fredsbevægelser blevet røvrendt fra starten af og helt afsporet.

Med disse åbenbare fællesnævnere indkredser Venstren i Finland, såvel som i Sverige og Danmark, en ny markant afstand til den øvrige venstrefløj og ngo/ fredsbevægelser for derimod at konsolidere deres egen nye pro Nato politik og konsolidere deres politiske magtambition om at være regeringsbærende med socialdemokratiet.

Det er et eklatant historisk klassepolitisk marxistisk svigt af historien, ideen, og analysen og dybt skadelig for den grundlæggende tanke med hele arbejder -og fredsbevægelsen.

I Norge er situationen en anden, for der er de allerede medlemmer af Nato og har amerikanske baser og B52 atombombefly og atomubåds baser i norsk farvand og på norsk jord.

Der ønsker man helt aktuelt en ”folkeafstemning om atomvåbenfrit Norge”.

De lever allerede med dette militære atomvåben regime.

SV venstrenparti har endog advaret Sverige mod at indgå i et medlemskab i Nato på baggrund af den norske erfaring med Nato på norsk jord – luftrum og farvand.

Desuden er både Venstrenpartiet, Røtt, SV partiet og SKP med andre imod Nato og der er en erfaringsvis langt større og stærkere opposition i Norge end i de øvrige nordiske lande som omtalt her.

Sagt med andre ord; bør vi rette blikket mod Norge og høre efter hvad de her siger om Nato og atomvåben.

Det er helt absurd at venstrefløjen i en række nordiske lande på den måde udgør vores og sin egen værste fjende og fragmenterer samarbejdsgrundlaget i stedet for at søge enhed og fælles styrke i venstrefløjens krav til fred og aldrig mere krig.

Skal vi ikke bare være enige om at på den præmis er hverken Enhedslisten eller SF en del af den traditionelle socialistiske venstrefløj længere. Og at det fænomen også udspiller sig i andre nordiske lande og sætter modstanden mod Nato og hele fredsdiskursen over styr.

Det er et brud med venstrefløjen.

Fasthold Forsvarsforbeholdet og stem NEJ til Folkeafstemningen

 

Send et læserindlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk
Se andre læserindlæg
Synspunkterne i læserindlæg deles ikke nødvendigvis af KPnet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne