EU’s militærmissioner beskytter Vestens monopoler og deres profit på olie, gas og uran

Ja-politikerne skøjter hen over grunden til at de vil have Danmark med i EU’s militære missioner. Deres mest brugte argument for et ja er ”at vi altid kan sige nej”. Som om vi alle har samme interesse, når der skal tages stilling. Og hvad er det så ”vi” skal sige ja til? Ved en gennemgang af EU’s nuværende missioner, står det klart, at de først og fremmest er sat i verden for at beskytte olie- og gasselskaber og gigantrederier. For Danmarks vedkommende vil det være Mærsk – ikke den danske arbejderklasse, der vil komme til at sige til og fra. Derfor – sig NEJ d. 1. juni – mens du kan.

Greenpeace har i en rapport gennemgået EU’s igangværende militære missioner, og svaret står lysende klart. Ligesom Mærsk ønskede beskyttelse af sin sejlads i Guineabugten og fik den danske stat til at sende fregatten Esbern Snare på mission i 2021, på samme måde er EU’s missioner sat i værk for at sikre profitterne hos BP, Total, ENI osv.

Der bruges ord som ”stabilisering”, stop for ”menneskesmugling”, ”terrorbekæmpelse” om mandaterne til missionerne, men bagved ligger, at mindst 2/3 af EU’s nuværende missioner skal sikre de store firmaers interesse i udvinding og transport af olie, gas og andre råstoffer, som uran, med militære midler. Tilsvarende formål har NATO’s missioner.

EU’s og NATO’s missioner – både de militære og de civile – har den samme drivkraft som Vestens terrorkrige – adgang til ressourcer og magt – olie og gas. Og geografisk er der stort sammenfald mellem krigene og de efterfølgende missioner.

Den ‘sikkerhed’ EU’s militære missioner tilbyder er således udelukkende en sikkerhed for profitten hos Europas største monopoler, så de har våbenmagt i ryggen, når de sætter sig på ressourcer som olie, gas, uran mm. verden over. I øjeblikket i og omkring Afrika, men det er EU’s plan, at interesseområdet for EU’s militær fremover skal række langt videre end det.

EU’s militære missioner


Mozambiqu

– EU TRÆNINGSMISSION I MOZAMBIQUE [EUTM MOZAMBIQUE]

Igangsat i juli 2021. I følge EU har Mozambique potentialet til at blive en af verdens største producenter indenfor gasindustrien. Det franske Total havde sikret sig aftalen om udvinding, men forlod landet i april grundet uro. EU-mandatet løber i 2 år og herefter er det planen, at EU skal opbygge militær kapacitet gennem at organisere en udrykningsstyrke i Mozambiques hær, der kan tage over og dermed sikre de franske interesser.

EU øger støtten til Mozambique
21. april 2022 vedtog Rådet en afgørelse om støtte til Mozambiques væbnede styrker og bragte dermed det samlede beløb op på 89 mio. €. Gennem denne støtte vil EU finansiere udstyr til 11 virksomheder i Mozambique, der skal uddannes af EU’s uddannelsesmission i Mozambique, med bl.a. individuelt og kollektivt udstyr, aktiver til jordmobilitet og et felthospital.

Somalia
– EU OPERATION ATALANTA
– EU’s TRÆNINGSMISSION I SOMALIA
– AMISOM

Omkring Afrikas Horn er en række militære missioner tæt koordineret mellem EU og NATO m.fl.
Herunder EU’s OPERATION Atalanta, lanceret i 2008 bl.a. med formålet at sikre skibstrafikken, dvs ikke mindst olie og gastransporten og offshore virksomhed. NATO slår fast, at missionerne gennemføres af hensyn til ”energi sikkerheden”.

Operation Amisom er en mission under Den afrikanske Union, der har Storbritannien, som en af sine hovedstøtter. 65% af Storbritanniens olie og gas sejles gennem Adenbugten ud for Somalia. NATO assisterer med luftstøtte. Som NATO i den forbindelse slår fast ”transporteres 85% af verdens råmaterialer og gods til søs, heraf mere en halvdelen af verdens olie”.

Middelhavet og Libyen
– NATO OPERATION SEA GUARDIAN
– EU OPERATION IRINI
– OPERATION MARE
– BILATERAL MISSION

På Middelhavet sker sejlads med immigranter, men også i høj grad olie og gas. NATO pointerer i forbindelse med deres mission, at 65% af den olie og gas der anvendes i Vesteuropa passerer Middelhavet. NATO-missionen yder også assistance til EU’s antimigrant mission IRINI (tidligere kaldet SOPHIA).
IRINI’s mandat, udover jagt på immigranter drejer sig om energitransport, nemlig at forhindre illegal transport af olie fra Libyen, altså sikring af adgangen til Libyens olie. 24 EU-lande er aktive i missionen.
Irak og Libyen tegner sig for omkring 2/3 af Italiens olieimport. Det tidligere statslige, nu 70% privatejede oliefirma ENI importerede 61 millioner tønder olie fra Libyen i 2020. Italien er en stor bidragyder til EU’s missioner.

Tidligere forsvarsminister i USA, Mark T. Esper udtalte, at USA’s mål for Libyen var:
”et stabilt, demokratisk og forenet Libyen, der er i stand til at levere sikkerhed og velstand, inkl. en stabil olieproduktion”.

Sahel/Mali

– EU’s TRÆNINGSMISSION I MALI
– EU-STØTTE TIL G5 SAHEL JOINT FORCE

Missionerne blev afsluttet i januar 2022, hvor landets nye regering afbrød forbindelsen til G5-sammenslutningen af Sahel-lande. Herefter har EU trukket sig tilbage til nabolande.
Officielt blev missionen beskrevet som ’bekæmpelse af terrorister’, men det er et faktum, at Niger besidder store uran-reserver og at 2% af EU’s uran kommer herfra. Frankrig, der er den ledende kraft bag missionen producerer 70% af sin energi i atomkraftværker, afhængige af uran. Frankrig er også atommagt. I en senat-rapport fra 2013 står:

”Sahel har unikke strategiske ressourcer som uran fra Niger, der dækker 30% af vores civile behov og 100% af vores militære behov.”

Indtil 2021 drev det franske firma Orano to store uranminer i det nordvestlige Niger, men produktionen er usikker. Et fransk dokument om forsvar og national sikkerhed påpeger, at Frankrigs forsyningssikkerhed ifht uran er stærkt påvirket af konflikten i Niger mellem Tuareg-oprørere og nigerianere og en passende sikkerhedspolitik er påkrævet.

I 2013 kom det frem, at Frankrig havde indsat specialtropper til at beskytte den private atomkraftgigant Arevas uranmine i Niger.

Også spanske uraninteresser har ført til et militært engagement i Sahel. 15% af den uran der bruges på spanske atomkraftværker sælges også af Orano, den franske virksomhed i Niger.

Hormuzstrædet
– EUROPEAN MARITIME AWARENESS MISSION IN THE STRAIT OF HORMUZ [EMASOH]

Denne mission i Hormuz Strædet sker i et samarbejde mellem 9 EU-lande: Danmark, Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Portugal og Tyskland.

En tredjedel af verdens olietransport sker gennem Hormuz strædet. Mere end 60% af LNG sker med skib – og LNG-markedet boomer. LNG, Liquified natural gas er den flydende form af naturgas.

Guineabugten

I maj 2021 fremsatte den danske regering forslag om at starte en militær mission i Guineabugten, på opfordring fra A P Møller Mærsk. Der var lagt op til at dette skulle ske i form af et initiativ fra European Intervention Initiative (EI2), som Danmark er medlem af, men det blev Danmark alene der endte med at sende fregatten Esberns Snare, en Seahawk-helikopter og 195 besætningsmedlemmer afsted. Men missionen sluttede ikke der. Efter at Esbern Snare blev trukket hjem og sendt til NATO-patruljering i Østersøen har Folketinget bevilget 175 millioner til at træne soldater i Nigeria, Benin, Togo, Ghana og Elfenbenskysten i de kommende 5 år. Nigeria er Afrikas største olieproducent.

Og en italiensk mission har overtaget efter den danske.
Også Italien kommer for at beskytte olieindustrien i området. Udover sejlruterne sikrer Italien  specifikt det offentligt/privatejede olieselskab ENI’s offshore installationer i Nigeria og Ghana.
Frankrig, USA og Storbritannien, er også i perioder til stede i Guineabugten. Et pilotprojekt til en EU-mission skulle også være sat i søen.

Den ‘sikkerhed’ EU’s militære missioner tilbyder er således udelukkende en sikkerhed for profitten hos Europas største monopoler, så de har våbenmagt i ryggen, når de sætter sig på ressourcer som olie, gas, uran mm. verden over. I øjeblikket i og omkring Afrika, men det er EU’s plan, at interesseområdet for EU’s militær fremover skal være hele verden.

Udover EU’s militære missioner, som de ser ud i dag kommer alle de øvrige ting der ligger i EU’s militære union, nu og i fremtiden.

Læs rapporten fra Greenpeace her

Missions and operations

Læs også

Internationale olieselskaber skabte piratproblem, som Danmark vil bekæmpe militært
Danwatch

Kriminalitet til havs og dansk krigshandling i Guineabugten
KPnet 10. december 2021

Regeringen vil sende tropper til Guineabugten og Sahel – Sig NEJ til dansk imperialisme!
KPnet 21. maj 2021

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne