Nej til militarisering. Ungdommen har brug for uddannelse, lærepladser og rigtigt arbejde

Vær beredt! Milliarderne til oprustning kommer helt sikkert til at blive brugt på at sende flere unge igennem statsmagtens militære grunduddannelse. De mest militaristiske indstillede folk forventer nu, at man vil tvinge alle unge igennem et forløb som værnepligtige og derfra rekruttere en stående hær af lydige soldater, der er villige til at gå i krig for kapitalen og skyde andre unge uden at stille spørgsmål.

Omkring 76.000 unge i Danmark mellem 15 og 29 år har ikke rigtig fået færdiggjort en uddannelse eller har et fast arbejde. En stor del af denne gruppe unge kan snart se frem til et tilbud fra statsmagten, de ikke kan sige nej til. En tur igennem værnepligten i det danske forsvar. Men – det er der god grund til at advare imod. For man vil foruden at øve til krig også ensrette de unges holdninger, trække dem i en militaristisk radikaliseret retning.

Forsvarets grunduddannelse sigter på at ensrette og umyndiggøre de unge, uden plads til at danne deres egen reflekterede holdning – hvis de vil være en del af forsvarets fællesskab vel at mærke.

For at myrde et andet menneske med god samvittighed skal man først dehumanisere modstanderen, det uanset om det er Taliban eller Saddam, Assad, og Gadaffi. Det er ikke anderledes for ukrainere og russere. Træning i simuleringer, på skydebanen eller i felten er ikke imod fiktive modstandere eller f.eks. svenskere, men konkretiseres så modstanderen i øvelserne er dem borgerskabet udpeger og er i krig med.

De erfarne soldater, der står for træningen er tidligere udsendte, der aktivt har bevist, at de kan slå andre mennesker ihjel på slagmarken. De døde modstandere respekteres ikke, deres motiver forklares ikke, der sættes ikke ansigter på deres familier og hverdag – tværtimod gør uddannelsen alt for at modstanderen bliver umenneskeliggjort. Og dermed også de unge rekrutter.

Uddannelsen ligner til forveksling de radikaliserede miljøer eller diktaturstater, man træner til i at gå i krig imod. Metoden er at fodre med ensidigt og ureflekteret materiale, og undertrykke alle, der stiller spørgsmål ved sagen. De uartige bliver pillet ned eller pillet ud.

Metoderne indeholder også fysisk udmattelse i ekstreme situationer, der ligger langt udenfor andre normale uddannelser. Manglende søvn, lave rationer, i dage og uger. Og med befalingsmænd til at intimidere alle, der er svage fysisk eller svage i troen på missionen.

De, der har de rigtige holdninger og den rigtige indstilling i øvelserne, hyldes og roses. Alle der gerne vil være en del af et fællesskab i militæret skal bare gøre som, der bliver sagt. Og de modtager titler og medaljer

Vi kan allerede se nu, at borgerskabet kører en massiv kampagne mod russere over en bred kam. Retorikken og sanktionerne begrænser sig ikke til den russiske regering og det russiske lag af milliardærer og imperialister. Men rammer bredt mod alle – de russiske soldater, kulturfolkene og den russiske befolkning som helhed. Det er gået forbløffende hurtigt. Snart vil alle værnepligtige have lært sig at skyde på russere i krigsspil, på skydebanen og i øvelser. Alle de kendte metoder fra imperialismens krige, der umenneskeliggør modstanderen, tages i brug.

Vær på vagt og sig nej til militarisering af ungdommen. Ungdommen har krav på og brug for uddannelse, lærepladser og rigtigt arbejde.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne