5.000 mand til den nye EU-hær – stem NEJ 1. juni!

Her kort tid før afstemningen om vores EU-forbehold er EU klar med sit ” Strategiske kompas” med nye skridt frem for EU’s militære ambitioner. EU vil centralisere og styre medlemslandenes sikkerhedspolitik og øge militærudgifter og støtte til våbenindustrien. En udrykningsstyrke på 5.000 mand skal stå klar til militære missioner – mens enstemmighed i militære anliggender er på vej ud. EU’s retning mod militærmagt står klart frem. Stem NEJ d. 1. juni – bevar forsvarsforbeholdet!

Franske tropper i Afrika –  snart kan det være en EU’s udrykningsstyrke med meget større magt bag

Strategidokumentet blev lanceret sidste år, og bygger videre på de seneste mange års gradvise implementering og opbygning af den militære union, men i lyset af Ruslands invasion i Ukraine er hele indledningen skrevet om, så det kan se ud som om det er noget der lige er fundet på. I praksis er indholdet og supermagtsambitionerne er ikke ændret, det er næste skridt frem mod fælles hær og militær i EU.

Med sin nye strategi understreger EU, at de vil styrke deres evne til at bidrage til ”fred og sikkerhed” på ”vores” kontinent, og samtidig reagere på eksterne konflikter og kriser, opbygge militære kapaciteter hos partnere og beskytte EU og dets borgere.

Siden 2016 har kommissionen arbejdet ihærdigt på at styrke EU’s rolle inden for sikkerhed og forsvar, men EU-lederne forsøger at udnytte den nye situation til at tegne et billede af nødvendighed:

et nyt strategisk landskab toner frem, som kræver, at EU-landene handler med en langt større fornemmelse af uopsættelighed og beslutsomhed og udviser gensidig bistand og solidaritet i tilfælde af aggression over for en af os. Tiden er inde til at tage afgørende skridt for at sikre vores handlefrihed.”

Vores Unions styrke ligger i sammenhold, solidaritet og beslutsomhed. Dette strategiske kompas vil styrke EU’s strategiske autonomi og EU’s evne til at samarbejde med partnere for at beskytte sine værdier og interesser. Et stærkere og bedre rustet EU på sikkerheds- og forsvarsområdet vil bidrage positivt til global og transatlantisk sikkerhed og supplerer NATO, hvilket for dets medlemmer fortsat udgør grundlaget for et kollektivt forsvar. Disse to går hånd i hånd.”

Den nye situation skal bruges til det yderste som argument for den retning som EU allerede havde lagt for længst, og som der var en stærk opposition imod. Nu bruges krigen i Ukraine af EU til at tage lynskridt uden debat, og sende endnu flere penge til vennerne i militærindustrien og sætte turbo på kampgrupper med 5000 soldater i uniform for EU’s imperialistiske ambitioner. For det handler på ingen måde om et forsvar af EU-landene, men om et aktivt militært engagement i naboområderne, f.eks. i Afrika.

EU skal øge sin tilstedeværelse, effektivitet og synlighed i sit naboskabsområde og på den globale scene gennem fælles indsats og investeringer. Sammen kan vi bidrage til at forme verdens fremtid ved at følge en strategisk fremgangsmåde. Vi er nødt til at handle som en stærk og konsekvent politisk aktør for at værne om de værdier og principper, som vores demokratier bygger på, tage større ansvar for Europas og dets borgeres sikkerhed samt støtte international fred og sikkerhed samt menneskers sikkerhed sammen med partnere, samtidig med at vi anerkender den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik.”

Inden udgangen af 2025 skal EU’s egen generalstab være på plads og operativ, den såkaldte Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet. ”Den skal være i stand til at planlægge og gennemføre alle militære missioner uden udøvende beføjelser, og to mindre eller én mellemstor operation med udøvende beføjelser samt liveøvelser. Som et næste skridt og efter opfyldelse af dette mål vil EU også arbejde på yderligere at udvide vores evne til at planlægge og gennemføre yderligere missioner uden udøvende beføjelser og operationer med udøvende beføjelser.”

Senest i 2023 vil EU også i lyset af forslagene vedrørende EU-kapaciteten til hurtig deployering på ny vurdere anvendelsesområdet for og definitionen af fælles udgifter for at styrke solidariteten og stimulere deltagelsen i militære missioner og operationer samt øvelsesrelaterede udgifter.”

Det er værd at bemærke, at strategien betyder, at man vil gøre brug af en helt særlig paragraf i Lissabontraktaten, der giver mulighed for, at en gruppe EU-lande kan gå videre, selv om ikke alle lande bakker op. Ideen er, at man kan få modvillige lande til at lade være med at nedlægge veto, men uden at de behøver at bakke op om beslutningerne.

Det underminere hele ideen om enstemmighed, og man kun vil gå i krig under EU’s flag hvis alle skal være enige. Samtidig er det helt klart, at EU vil sikre at alle lande kommer til at betale regningen for øvelser og militære missioner, mens de lande der stiller op med soldater kan få en økonomisk gulerod. Det er helt i EU’s ånd at de fattige lande kan stille med fodfolket for de rige landes interesser.

Sig nej til deltagelse i EU’s militære union!
Bevar forbeholdet! Stem NEJ d. 1. juni!

Se
EU’s forsvarssamarbejde: Rådet etablerer Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet (MPCC)

og baggrundsmateriale EU

Læs tidligere artikler om EU’s militære ambitioner fra KPnet

EU forbereder militærdoktrin – et ‘strategisk kompas’ for EU som imperialistisk stormagt

EU sætter 37 milliarder af til militære EU-aktioner og 59 milliarder til krigsindustrien

Arbejderklassen kommer til at betale for EUs unionsplaner og statsstøtte til våbenindustrien!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne