Vi skal standse den danske regerings støtte til USA’s krigspolitik – og gå imod imperialistisk krig!

Krigen forhindrer en løsning i Ukraine. Rusland må betingelsesløst trække sig ud af landet. Og nøjagtigt det samme skal NATO, USA og EU. Alle imperialistmagter skal ud af Ukraine, for at der kan arbejdes på en holdbar løsning. Det er ikke befolkningerne hverken i Ukraine, Rusland eller Danmark, der ønsker denne krig, eller er årsag til den eller som har nogen som helst interesse i den. Kravet om fred betyder at regeringer skal stoppe med at sende våben og militære forsyninger til Ukraine og nabolandene. Kravet om nedrustning betyder regeringen skal stoppe øgede milliardbevilliger til militær- og NATO budgetter. Kravet om demilitarisering betyder NEJ til EU’s militære Union og nej til amerikanske militærbaser i Danmark.

Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Aktiekurserne i krigsindustrien steg da krigen i Ukraine brød ud. I befolkningen steg antallet af døde, af ødelæggelser, flygtningestrømme og fattigdom.

Krig som den vi ser med Ruslands invasion i Ukraine, vækker naturligt stærke følelser hos folk. Det ved magthaverne og den socialdemokratiske regering godt. De tøver ikke med at misbruger dette til det yderste for at gennemfører deres krigspolitik. I ”demokratiets og fredens hellige navn” sendes våben, jagerfly og andet militært udstyr afsted til endnu en ”retfærdig” krig. Men ikke nok med det. Står det til regeringen skal USA have militære baser i Danmark, skal deltagelse i NATOs militarisering have frit spil, skal militærudgifterne følge stormagternes vilde oprustningsspiral, og Danmark skal fuldt med i EU’s militære Union.

Det er op til os nu, at gøre alt vi kan for at stoppe det. Alle os i anti-krigsbevægelsen, fredsbevægelsen, fagbevægelsen, klima- og kvindebevægelsen, alle os der er EU-modstandere eller mod EU’s militære Union, eller mod NATO, mod imperialismen, alle os der ikke vil betale for krigsoprustning med flere nedskæringer, der kræver bedre arbejds- og uddannelsesforhold – op til alle os nu at gå mod krigspolitikken med hver vores vinkel, nu at handle sammen som en stor bevægelse. Sige stop for regeringens krigspolitik og til hvert eneste konkrete tiltag ned ad den vej.

Når regeringen og partierne bag den kaster så mange forskellige krav om støtte til USA’s, NATOs, EU’s og den danske krigsmaskine ind i klassekampen på en gang, så rejser det samtidig modstand og protest blandt rigtig mange kræfter. Det giver os flere muligheder for at handle sammen i aktionsenhed trods alle forskelligheder og trodse virkningerne af den daglige massive mediekrigspropaganda maskine, der skal lamme os.

Krigen forhindrer en løsning i Ukraine. Rusland må betingelsesløst trække sig ud af landet. Og nøjagtigt det samme skal NATO, USA og EU. Alle imperialistmagter skal ud af Ukraine, for at der kan arbejdes på en holdbar løsning. Det er ikke befolkningerne hverken i Ukraine, Rusland eller Danmark, der ønsker denne krig, ikke dem der er årsag til den eller som har nogen som helst interesse i den. Der er ikke ”den gode” vi kan holde med mod ”den onde”, selvom det fremstilles sådan. Det er en langvarig konflikt og nu åben krig mellem imperialistiske magter der udspiller sig i Ukraine. Det er er de imperialistiske modsætninger mellem USA, Rusland og Kina bag ved, der er kernen og omdrejningspunktet i denne krig, som hurtig kan brede sig i Europa.

Bag krigen

I det store billede er det kampen mellem USA og Kina om det kommende verdensherredømme. USA er økonomisk bankerot, total forgældet, har en voksende høj inflation og de må forsvare dollaren med næb og klør. Mens Kina som bekendt forsat har en hurtig økonomisk vækst om end i mindre tempo før. Kina har opbygget store nye økonomiske og militære alliancer og er i gang med en mega omstilling af deres produktion til digitalisering, high-tex-kvalitet, der skal være klar i 2030. USA har simpelthen ikke tid til at vente og se på at dets indflydelse og overherredømme reduceres. De kan ikke nøjes med den hidtidige handelskrig mod Kina. Men de kan heller ikke gå direkte mod dem endnu. Hverken USA, Kina eller Rusland ønsker lige nu direkte krig mellem dem selv, ikke før de har svækket deres modstander og styrket sig selv tilstrækkeligt.

Det er en gammel sandhed, at imperialistisk krig er en forsættelse af økonomisk udbytning og politik gennemført med militære midler. Ukraine krisen kom på et tidspunkt, hvor de imperialistiske magter, inkl. EU, inkl. Danmark er ved at omstille deres industrielle base for at vinde eller undgå at blive smidt af i rivaliseringen og konkurrencen mellem monopolerne og deres stater om en ny fordeling af verdensmagten. Det kræver kontrol over energi, naturressourcer, markeder, og vi ser hvordan kampen om kontrollen over energi, olie og gas spiller en stor økonomisk, politisk og militær rolle for alle involverede parter. Sammen med økonomisk krise og konsekvenserne af pandemien betyder det mere pres på udnyttelsen af arbejderklassen, skærpet klassekamp, øget social og politisk kamp.

USA’s præsident Biden derfor også brug for en international optrappet konflikt og krig til at aflede fra den voksende politiske, sociale og racemæssige spændinger i USA selv. Det er et brugt kneb, når udbytningen af arbejderklassen yderligere skal strammes for at sikre de store monopolers konkurrenceevne og profit. Det samme har Putin i Rusland brug for, det samme har kapitalen og magthaverne i Europa og EU brug for.

I disse år mister folkene mange steder i verden i stadig højere grad tilliden til deres regeringer og statsmagten – og den herskende klasse ser en stærk militærmagt og militæralliance som NATO og EU kan blive deres redning.

På den korte bane:

Er USA’s politik i forhold til Ukraine rettet mod:

  • erobre de regioner og lande, der tidligere var under russisk indflydelse og indlemme dem i NATO. Omringe Rusland militært, svække det økonomisk for at forhindre det i at deltage som en magtfuld aktør i kampen mellem imperialistmagterne.
  • øge NATO’s legitimitet, styrke alliancen internt og disciplinere de usikre allierede, som den tyske imperialisme, der har indtil nu, har haft stærke økonomiske forbindelser med Rusland og Kina.
  • at skabe mulighed for at sælge gas, olie, våben og kampfly til Ukraine og EU-landene til en pris der vil styrke USA’s konkurrenceevne og svække EU’s.

Og Ruslands rettet mod:

  • At sikre Ukraine som en forsat stødpude mellem USA/NATO og sig selv i Europa og beholde sin position som Euroasiatisk stormagt
  • Sikre gas og olieledningerne gennem Ukraine, sikre sine øvrige gas- og olieledninger og transportveje.
  • Sikre den russiske flådes hovedbase, Sevastopol, der er placeret på ukrainsk nationalt territorium og flådens adgang til Sortehavet.
  • Udnytte USA aggressioner til at styrke sit forhold til Kina på det økonomiske, politiske, teknologiske og militære område

På den længere bane:

Selvom vi ikke kan vide, hvordan krigen i Ukraine konkret kommer til at udvikle sig og ende, så vil følger af krigen i Ukraine blive et stadig mere aggressivt, omfattende og kostbart våbenkapløb og militarisering mellem alle imperialistmagterne. Der skal betales med øget fattigdom, ringere leve-og arbejdsforhold, stadig større klasseforskelle. Øgede fødevarer-, energi- og klimakriser med store konsekvenser. En optrappet og farligere rivalisering mellem stormagterne og deres monopoler, der skærper klassekampen i deres eget bagland og som rykker næste og en større krig nærmere.

En sejr for USA-imperialismen vil umiddelbart betyde en økonomisk styrkelse på bekostning af et svækket Rusland og EU. Men slet ikke nok i forhold til hvad USA’s øgede militære tilstedeværelse rundt om i verden vil koste. Selv med et styrket NATO som betaler en stadig større del af USA’s militæreudgifter vil en sejr vil blive dyr og et nederlag endnu dyrere.

For den russiske imperialisme betyder krigen hvad enten den ”vinder eller taber” en svækkelse på den lange bane og en endnu større afhængighed af enten Kina eller Vesten. Mens for den kinesiske imperialisme betyder krigen billigere energi og råstoffer fra Rusland til sin økonomi og militæropbygning og en dermed en styrkelse i sin konkurrence med USA-imperialismen. Men samtidig også at USA og dets allierede mere åbent handler ud fra, at Kina er deres fjende nr. 1.

Dansk imperialisme

Når danske regeringer lægger sig fladt ned, er der i høj grad økonomi og danske monopoler bag. USA er de danske monopolers største eksportmarked. Samtidig er Kina på trods af USA handelsblokader blevet det femte største for dansk eksport. Det er de samme monopoler såsom Danish Crown, Mærsk, Rockwool, Vestas, Grundfos, Lego, Jysk, Novo Nordisk, DSV, der eksporterer og investere både til USA og Kina. Dansk Industri har før krigen i Ukraine sagt det meget lige ud: Dansk økonomi ligger hos USA i dag, men fremtiden ligger i Kina. Det vi ser nu, er et hårdt pres fra USA’s side for at opgive ikke bare samhandel med Rusland men også med Kina.
Vi skal ikke være i tvivl om, at det er USA imperialismen, der svinger taktstokken lige nu og forsat diktere danske regeringer sine krav, hvad enten det er i Grønland, på Færøerne eller i Danmark, de skal udføres. Eller om at dansk imperialisme også har dyb interesse i den politik og krigsforberedelse og deltagelse, den stat gennemfører.

Kampen mod imperialismens krig

Kampen mod krigen skal rettes mod imperialismen som årsag og konkret mod ens egen herskende klasse og dens regerings krigsdeltagelse og krigspolitik. Det gælder også i dag og i denne krig.

Det er det danske borgerskab og den danske regering, der deltager i den optrappede konflikt og krig gennem NATO, det er dem der øger dansk krigsoprustning- og dansk krigsdeltagelse. Dem der vil tillade amerikanske baser på dansk jord, gøre Bornholm og andre steder i landet til opladte bombemål i en krig. Der tillader fremmede magter at føre krig fra dansk territorium. Det er den danske regering og monopoler, der har opgivet dansk uafhængig for at kunne beskytte deres rigdomme og ejendomsret til samfundsværdier. Hvad enten de sælger den til NATO eller EU.

For os er det vigtigt at rette kampen mod dansk imperialismes egne krigsinteresser og handlinger – og gøre det konkret. Hvad enten de foregår i rammen af NATO, EU eller direkte underlagt USA-imperialismens interesser. Kravet om ingen amerikanske militærbaser i Danmark kræver, at regeringen skal stoppe sine forhandlinger med USA, punkt slut. Kravet om fred betyder at regeringer skal stoppe med at sende våben og militære forsyninger til Ukraine og nabolandene. Kravet om nedrustning betyder regeringen skal stoppe øgede milliardbevilliger til militær- og NATO budgetter. Kravet om demilitarisering betyder NEJ til EU’s militære Union.

Krig betyder forringelse af arbejdsvilkår og rettigheder, sociale nedskæringer og indskrænkelse af demokratiske rettigheder. Alt sammen i den ” sociale freds”, i det ”nationale fællesskab” navn mod den ydre fjende der vil ødelægge ”alle vores værdier”.

I stedet må vi forstærke krav om at pengene skal bruges til sundhed, omsorg, uddannelse, til højere og lige løn, bedre arbejdsforhold. Arbejdspladser, klubber, fagforeninger, uddannelsesorganisationer og andre må forholde sig og inddrages aktivt mod krigspolitikken. Alle kræfter må stå sammen mod krigen, frygten og krigspolitikken.


Læs også:

Imperialistmagterne gør klar til krig – kampen mod krigsfaren må styrkes

Stop krigen i Ukraine! – Stop imperialisternes krig!

Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne