En helt igennem imperialistisk og reaktionær krig – Lad os mobilisere mod enhver form for inddragelse!

Italien er som NATO- og EU-land ligesom Danmark dybt involveret i den vestlige kapitalismes krigsstrategi. Og de er med deres operationelle NATO-baser et oplagt bombemål. “Kommunistisk Platform”, Italien analyserer her både den italienske og den internationale arbejderklasses situation og klassestandpunkt. Der må mobiliseres mod enhver form for støtte til imperialisternes krig. Alle former for chauvinisme eller borgerlig patriotisme må bekæmpes. For klasseenhed, lighed mellem arbejdere af alle nationaliteter mod udbytterne og krigsmagerne.

NATO opererer fra flybaser i Italien – her basen i Aviano

En helt igennem imperialistisk og reaktionær krig – Lad os mobilisere mod enhver form for inddragelse!

Ved daggry den 24. februar indledte den russiske imperialismes væbnede styrker et omfattende angreb Ukraine, hvor de ramte militære mål flere steder. Tropperne under Putins ledelse har til formål at vælte Zelenskijs ultra-reaktionære og pro-amerikanske regering, og bane vejen for en pro-russisk regering.

Konflikten har udviklet sig til åben krig efter årtier med stigende spændinger, manøvrer og provokationer mellem USA/NATO og Rusland, som hver især har proklameret at handle “i forsvar” og gøre verden “sikrere”.

Betydningen og karakteren af denne krig blev klart defineret af udtalelsen fra CIPOML’s europæiske møde: en imperialistisk krig, der var bestemt af stormagternes interesser.

Hovedårsagen til den igangværende krig er den krigsførende, aggressive og ekspansionistiske politik med udvidelsen mod øst fra NATO og EU, den militære omringning af Rusland for at begrænse dets indflydelsessfærer, beslaglægge naturressourcer, markeder, energitransportruter, svække og true det og forhindre dets ekspansion som en eurasisk imperialistisk magt.

Dette svarer til den amerikanske imperialismes strategi, der har til formål at opretholde verdensherredømmet, der er udfordret af fremkomsten af kinesisk socialimperialisme, en allieret af Rusland.

Den russiske intervention i Ukraine, som vi fordømmer principielt for dens karakter og de store konsekvenser for civilbefolkningen, er resultatet af de voksende interimperialistiske modsætninger, der er blevet forværret som følge af den økonomiske og sundhedsmæssige krise og den politiske situation i de forskellige lande.

Efterhånden som appetitten voksede at plyndre Ukraines rige ressourcer og bruge landet som springbræt mod Rusland, blev Putin skubbet op i et hjørne af Bidens uforsonlige og krigeriske politik, der gik aggressionens vej mod Ukraine, hvis korrupte herskere var blevet bevæbnet og opfordret til at blive medlem af NATO og til at søge konfrontation. Men en hurtig militær løsning kan blive til en pyrrhussejr.

Putins retorik om anerkendelsen af republikkerne Donetsk og Lugansk, om denazificeringen af Ukraine (mens Rusland vrimler med fascister som Dugin og Ilyn, respekterede af Putin selv), samt den skammelige bagvaskelse af Lenin, Stalin og det bolsjevikiske parti, der altid har forsvaret nationernes ret til selvbestemmelse, tjener til ideologisk at dække over en militær operation til støtte for den russiske monopolkapitals interesser, for at styrke storrussisk chauvinisme i baglandet og imperialistisk ekspansionisme i udlandet for at konsolidere magten i et kapitalistisk mafiastyre, hvor den ny-zaristiske Putin er den stærke leder.

For de herskende sjakaler i de imperialistiske landes vedkommende, de der råber op til forsvar for Ukraines “territoriale integritet” og vifter med “demokrati og fredsflaget“, er det de samme der rev Jugoslavien, Irak, Syrien, Libyen og Yemen i stykker, ophidsede til stedfortræderkrige osv., og som nu finder madding der skal få folk til at glemme deres forbrydelser og konsolidere NATO-blokaden.

Den krig, der er i gang, er ikke en krig for frigørelse af arbejderne og for folkenes befrielse. Det er en reaktionær, barbarisk krig mellem imperialistiske stater, finansielle grupper, energi- og våbenmonopoler, kapitalister, der har beriget sig ud over alle grænser under pandemien.

Krigen i Ukraine føres ikke for arbejderklassens interesser fra nogen af siderne, men for de imperialistiske magters interesser, der er rivaler, erklærede fjender af proletarer i alle lande. De, der drager fordel af denne konflikt, er de herskende klasser, de reaktionære og krigsmagerne, ikke arbejderne og befolkningerne.

Proletariatet kan ikke støtte eller holde med nogen af de stridende parter, og slet ikke med “sit eget” borgerskab. I stedet kæmper det mod den imperialistiske krig og besættelse, mod dets “eget” lands borgerskab, såvel som borgerskabet i de ” fremmede” lande, det solidariserer sig med alle undertrykte arbejdere og folk, ofre for aggression.

Under alle omstændigheder er krig ikke en vej ud af kapitalistiske modsætninger, men forværrer tværtimod de internationale forbindelser yderligere.

Dens konsekvenser vil være markante og langvarige. På det økonomiske plan vil stigningen i energipriserne føre til økonomisk stagnation, hvis byrder vil blive lagt på de arbejdendes skuldre. På det politiske plan vil den aggressive nationalisme blive styrket sammen med sammenbruddet i fredstraktat systemet. Militært set vil en endnu større konflikt ramme os, hvis et NATO-land skulle reagere på den russisk militæraktion.

Den nye opdeling af verden med magt, omfordeling af indflydelsessfærer med jern og ild, involverer også det imperialistiske Italien. Borgerskabet har gennem årtier forvandlet vores land til en geostrategisk platform for indsættelse af amerikanske og NATO’s militære styrker.

Draghi-regeringen deltager aktivt i NATO’s planer, der har til formål at omringe Rusland på Balkan, i Østersøen og Sortehavet. Regeringen sender tropper, fly, skibe og dødbringende våben til konfliktområdet. USA’s og NATO’s angrebsbaser i Italien er operationelle i den igangværende krig. Det betyder, at vores land kan blive mål for mulig gengældelse.

Dette sker, mens prisstigningen på gas og brændstof, de voksende militærudgifter og konsekvenserne af sanktioner, fører til nedgang i købekraften, fyringer, voksende fattigdom, nedskæringer i resterne af velfærden og i de sociale rettigheder.

Arbejderklassen, befolkningen, de arbejdsløse må ikke lade sig fange af den krigspropaganda, der spredes af medierne, og som fordrejer alle nyheder om den virkelighed, masserne oplever, af de bombastiske og hykleriske dagsordener om “nationale interesser og territorial integritet”, om “internationale forpligtelser”, men reagere og hæve deres røst mod imperialistiske politikker, for fred, for en anden og bedre fremtid.

Det er nødvendigt at udvikle kampen og enheden for forbedring af arbejds- og levevilkårene, for arbejde, højere løn og forbedring af socialog sundhedsydelser, at forsvare arbejderrettigheder og knytte det tæt sammen med kampen mod vores lands deltagelse i USA’s, NATO’s og EU’s krigsplaner, for udtræden af Den Atlantiske Alliance og fra enhver anden krigerisk alliance, mod oprustning og militære udgifter, øjeblikkelig tilbagetrækning af udsendte tropper, øjeblikkeligt ophør af krig og imperialistiske interventioner.

Det er vigtigt fortsat at gennemføre protestaktioner og gadedemonstrationer og skabe en klar platform mod imperialistisk krig, ligesom det er nødvendigt at gennemføre møder og strejker på arbejdspladsen og bryde den sociale fred, som de reformistiske, opportunistiske og reaktionære ledere, der støtter Draghi-regeringen og krigspolitikken, ønsker.

Kapital er en international kraft, og for at slå den er det nødvendigt at bekæmpe al chauvinisme, al borgerlig patriotisme og forsvare klasseenhed, lighed mellem arbejdere af alle nationaliteter mod udbytterne, proletarisk internationalisme.

Imperialisme er krig, men krig modner betingelserne for proletariatets revolutionære slag. Lad os kæmpe for fred mellem folkene, for en verden baseret på broderskab og samarbejde, på ægte lighed og demokrati, uden udnyttelse af mennesket over mennesket og naturen. Behovet for et uafhængigt og revolutionært proletariats uafhængige og revolutionære parti haster i stigende grad.

26. februar 2022

Kommunistisk platform, Italien

Kommunistisk platform er som APK medlem af Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne