“Money Talks” – Nyt nummer af Håndslag – tidsskriftet mod fascisme og krig – udkommet

I det nye nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag prydes forsiden af en karikatur – ”Money Talks – af den Hitler-beundrende amerikanske mediemogul William Randolf Hearst. Hearst-pressen viderebragte i 30’erne villigt Gestapos propaganda og løgne. Hitler førte på dette tidspunkt en beskidt kampagne mod det dengang socialistiske Sovjetunionen for bevidst at fremkalde hungersnød i Ukraine. Hertil fik han stor hjælp af Hearst-pressen, der brugte sin monopollignende position til at promovere historien.

På trods af at historien om den bevidst fremkaldte hungersnød i Ukraine for længst er tilbagevist dukker den alligevel – igen – op i de vestlige medier i disse dage. Herhjemme bl.a. i Weekendavisen.

Da Donald Trump erklærede, at ’America First’ vil være det altoverskyggende tema for hans administration påberåbte han sig America First Committee, som netop i 30’erne sympatiserede med Tyskland og som ihærdigt modsatte sig amerikansk bistand til modstanderne af Nazityskland før december 1941.

Det var Hearst, der havde genoplivet sloganet, der betragtede Roosevelts ’New Deal’ som den skinbarlige kommunisme. Det var især Hitlers undertrykkelse af kommunisterne, som havde vakt Hearst beundring for ham.

Nazismens ansigt og KZ-lejrene er et af Håndslags temaer i det nye nummer. “Oprør i krematoriet” og “Buchenwald befriet ved væbnet opstand ved fangernes egen opstand” er overskrifterne på at par af artiklerne

Blandt andre temaer, der behandles i bladet i dette nummer er den kraftige militarisering af samfundet – af Danmark – der foregår for øjeblikket. Finanskassen er åbnet på vid gab for militæret og krigens købmænd, som Mette Frederiksen reelt erklærede flere uger (og måneder) før Ruslands forbryderiske krig mod Ukraine blev startet.

Læs Lederen, som er skrevet lige før Ruslands overfald på Ukraine hedder: Krigsmodstanden på banen nu!

Om Håndslag
Håndslag er udkommet i 35 år og har siden 1995 været et fællestidsskrift for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme. I 2017 blev Stop terrorkrigen – Ud af Nato tilknyttet Håndslag og med i redaktionen.

Med Håndslag fik modstandsbevægelsen det nødvendige stridsskrift, der har formået at fremdrage, dokumentere og forbinde dens erfaringer, dens kamp og det sejrrige oprør fra dengang med kampen for fred og frihed, mod krig og fascisme af i dag.
De Forenede Nationer, FN, blev stiftet på dette grundlag – på opgøret med nazisme. Og Danmark blev medstifter af FN udelukkende fordi befolkningen med modstandsbevægelsen den 29. august 1943 fyrede samarbejdspolitikkerne.

Modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer fastholdes stadig og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Bladets fokus er, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen i nogen grad ændret til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de spørgsmål der optager antikrigsmodstanden i Danmark samt de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden.
Håndslag støtter modstanden mod dansk oprustning og krigsdeltagelse, og NATOs vilde oprustning af Norden – såvel som mod EU’s militarisering og opbygning af en egentlig Europahær. Vi er for et atomvåbenfrit Danmark, uafhængigt af de militære alliancer – et Danmark udenfor NATO og EU.

Der er brug for Håndslag i dag. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet. Det samme gælder faren for en ny verdenskrig.

Håndslag hjemmeside – Læs her

Tegn abonnement på Håndslag 4 numre årligt 150,- kr. her eller skriv til Håndslag mail: haandslag@gmail.com

Tidligere nr. kan bestilles via redaktionen – 30 kr. plus porto.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne