Revolutionære vitaminer – Enhed og kamp

Nyt nr. af APK’s teoretiske politiske magasin om: Den skærpede krigstrussel i Europa med de imperialistiske stormagters aggressive rivalisering om kontrol over markeder, energi, deres krigsoprustning – og arbejderklassens svar mod en imperialistisk krig, mod at betale den med nye sociale nedskæringer og øget udbytning og mod USA’s diktat om militære baser og tropper i Danmark. Også belyst gennem udtalelser fra de europæiske marxist-leninistiske partier og organisationers fælles konference i februar.


Den røde tråd i kampen for ligeløn – i går, i dag og i morgen. Der kun vinder fremgang gennem kvindernes egen kamp og er en del af kampen for en offentlig sundheds- omsorgs-, social- og uddannelsessektor.

Erfaringerne med regeringerne, der lovede ”det 21. århundredes socialisme” i Latinamerika uden at fjerne kapitalistisk udbytning belyses – hvorfor det de fleste steder er ført til nye neoliberalistiske regeringer. Hvordan arbejderklassen og dets parti må gå i offensiven i en situation, hvor klassekampen har rykket fra social kamp til politisk konfrontation.

I den skærpede klassekamp i Tyrkiet under Erdogans reaktionære en-mandsregime er progressive og revolutionære kræfter gået sammen om en enheds valg- og aktions platform ”Vi vil vinde sammen, folket vil vinde”. Fra den hjemlige arena trækker artiklen ”Bag om Enhedslistens parlamentariske succes” frem, hvordan Enhedslisten har udviklet sig til et loyalt støtteparti for socialdemokratiske regeringer og baggrunden for at dobbeltspil giver parlamentarisk succes.

Du finder også en række spændende internationale teoretiske artikler omkring nye træk i udviklingen af arbejderklassen, af produktiv og uproduktiv arbejdskraft og betydningen af privatisering og markedsgørelse af det tidligere private kvindearbejde til en serviceindustri. Begge dele set i et historisk marxistisk perspektiv. En særlig vinkel belyses af det brasilianske marxist-leninistiske parti, nemlig betydningen af det sorte slaveri som en del af den kapitalistiske produktionsmåde.

På Enhed og Kamps hjemmeside er artiklerne samlet fra alle de tidligere udgivelser af magasinet fra 2017 og frem til nu.

Send de artikler du synes om til andre, der kan få glæde af dem og vær med til at flere får kendskab til Enheds og Kamp og hjemmesiden. Økonomisk støtte fra jer læsere, i form af at tegne abonnement, sende støttebeløb o. lign er af stor betydning. Det kan gøres direkte på siden.

På hjemmesiden findes desuden udvalgte numre af og artikler fra CIPOMLs fælles tidsskrift Unity&Struggle på engelsk. www.enhedogkamp.dk

ENHED OG KAMP er APKs politiske og teoretiske magasin

Se Enhed og Kamps hjemmeside her

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR ENHED OG KAMP 1,2022

Styrk kampen mod krigs-politikken!
Arbejdere i Europa går mod kapitalens angreb
Udtalelser fra det europæiske møde i CIPOML

Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord
Udtalelse Arbejderpartiet kommunisterne, APK

Krigspropaganda med mange effekter
Af Revolusjon, Norge

Tyrkiet: Vi vil vinde sammen, folket vil vinde!
Af Arbejderpartiet, EMEP, Tyrkiet

Ligelønskampen står på skuldrene af mange stærke kvinder
Af Nanna Gregersen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kvindeoprør

Fra ”det 21. århundredes socialisme” til progressivisme
Af Pablo Miranda, PCMLE, Ecuador

Bag om Enhedslistens parlamentariske succes
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

2 år med Covid 19-pandemien er alle byrder blevet lagt på arbejderklassen og folket
Nok er Nok!

Udtalelse af europæiske partier i CIPOML

Militærstyrken Takuba ud af Sahel
Udtalelse fra det europæiske møde i CIPOML

Produktiv og uproduktiv arbejdskraft i et historisk marxistisk perspektiv
Af Tyrkiets Arbejderparti, EMEP

Sort slaveri og den kapitalistiske produktionsmåde
Af Luiz Falcão, Centralkomiteen for Det Revolutionære Kommunistparti – Brasilien

Arbejderklassen i den globale imperialismes tidsalder
Af J.P. Galindo, Spanien

Vi forsvarer Afghanistans ret til selvstændighed
Fælles indisk, iransk og pakistansk udtalelse om Afghanistan

Solidaritet og støtte til vores broderparti i Marokko
Udtalelse af CIPOML

Stop imperialismens kriminelle krigsophidselse på Balkan

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne