Kommunistisk Politik Digital 4 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 4 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 6-7/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Herluf Bidstrup “Russerne kommer”

Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord!
Det er nu der skal reageres mod regeringens forhandlinger med USA om udstationering af tropper og materiel på dansk jord. Den socialdemokratiske regering har valgt at løfte en flig af sløret omkring hidtil hemmeligholdte forhandlinger med USA midt i en højspændt krisesituation i Europa, hvor der trues med krig og optrapning af militære aktioner. Det er på alle måder en farlig vej – for befolkningerne, for fred og sikkerhed i Europa og for Danmark. Udtalelse fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Amerikanske soldater har intet at gøre på dansk jord – Beslutningen skal trækkes tilbage!
Udtalelse fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

INGEN AMERIKANSKE BASER
INGEN FREMMEDE TROPPER PÅ DANSK JORD!

Ingen US tropper på dansk jord! – online møde 22. februar
Alle kan deltage i dette møde, som afholdes af APK. Deltag online eller kom med i Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1 tirsdag den 22. februar 2022 kl. 16.30-18.00

Fra demonstrationerne lørdag: Ingen amerikanske baser – ingen fremmede tropper på dansk jord!
Der blev i dag demonstreret i København, Rønne og Århus mod regeringens aftale med USA om at lade amerikansk militær operere fra Danmark med soldater, materiel og våben. Aftalen må stoppes! Og skal dette lykkes, kræver det en bred folkelig bevægelse. APK vil lægge op til diskussion af denne opgave på et onlinemøde d. 22. februar, der er åbent for alle. Læs mere om dette i reportagen.
Fotos: KPnet og facebook

En bred folkelig bevægelse mod USA’s baser og tropper i Danmark
– Fra APK opfordrer vi til at møde op til demonstrationerne den 19 februar. Det er nu der skal protesteres. Det må blive starten på at opbygge en bred folkelig bevægelse, der kan give stemme til modstanden mod USA’s diktat, udtaler Jonas fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne.

Vigtig demonstration på Bornholm: Ingen udenlandsk militær på dansk jord!
Bornholm er et dansk brændpunkt i rivaliseringen mellem de imperialistiske magter, med placeringen i Østersøen og som udpost mod Rusland. Lørdag d. 19. februar bliver der her gennemført en manifestation mod regeringens aftale med USA om fri adgang for amerikanske tropper. Bornholm skal ikke gøres til et militært mål!

Krigsoprustningen betales med sundheds- og omsorgskroner
Efter et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn mandag aften har regeringen fået opbakning af Folketingets partier til yderligere bidrag til ”NATO’s afskrækkelsesmission” over for Rusland. Det er skattekroner der igen vil blive taget fra en blødende sundheds-, uddannelses- og omsorgssektor.

Tid til Fred: Ingen amerikanske soldater på dansk jord!
“Tid til Fred – Aktiv mod krig” var hurtigt på gaden i København efter Mette Frederiksens udmelding om at lægge landet åbent for USA’s tropper og materiel. En enormt farlig situation, der giver USA frit spil til at bruge Danmark efter forgodtbefindende i en militær konfrontation med Rusland. Også i Aarhus vil der blive protesteret. Det sker bl.a. med en demonstration lørdag d. 19. februar. Det er enormt vigtigt, at antikrigsbevægelsen er aktiv nu. Aftalen med USA må trækkes tilbage!

Regeringens løgn om atomvåben
Regeringen lægger sig fladt ned for USA’s krav og vil give fuld adgang for amerikansk militær på dansk jord. Men bedyrer, at drejer det sig om atomvåben siger de stop. For officielt kan atomvåben ikke lovligt befinde sig i Danmark og modstanden mod dette er stor. Men den skelnen eksisterer ikke for USA’s krigsmaskine. Hvis de finder behovet er der, vil de medbringe atomvåben som det passer dem, og regeringens ‘forsikring’ gælder for øvrigt kun i fredstid.

8. MARTS – KVINDEOPRØR

Vi kæmper for retten til et værdigt liv og respekt for vores arbejde
Anja Bach er under uddannelse til SOSU-assistent og medstifter af initiativet ”8. marts – kvindeoprør”. Hun fortæller her om kampen for en offentlig plejesektor, hvor der er tid og plads til at sikre den nødvendige hjælp til alle der har behov – og med arbejdsforhold der viser respekt for de ansatte. Sådan er det på ingen måde i dag. Udviklingen i den offentlige sektor går den stik modsatte vej.

Ingen forventning til Lønstrukturkomitéen efter høring
Sygeplejerske Vibeke Kline Frost kommenterer her det foreløbige resultat af den lønstrukturkomité regeringen nedsatte efter sygeplejerskernes overenskomststrejke. En klassisk syltekrukke, der skulle være med til at stoppe sygeplejerskernes strejke. Som bekendt stoppede hverken løftet om en komité eller regeringsindgrebet sygeplejerskerne. De fortsatte med punktstrejker gennem 10 uger. Vibeke fortæller også om “8. marts – kvindeoprør”, et af de steder hvor kampen i den offentlige sektor aktuelt kommer til udtryk.

“Vi kan tale om andet end en pensionsprocenter og lønkroner”
“8. Marts – Kvindeoprør” er et skridt mod at blive flere faggrupper der går sammen, at udbrede kampen for den offentlige sektor og samle flere brugere af den offentlige sektor til at forsvare og udbygge den”, siger Cathrine fra APK bl.a. om initiativet “8. Marts  – Kvindeoprør”. Cathrine arbejder som socialpædagog og er aktiv i forberedelsen af 8. marts.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Bagagearbejderne i fortsat strejke – nu med skærpet bod
Bagagearbejderne i SAS Ground Handling i Københavns Lufthavn har strejket siden lørdag, og blev mandag idømt skærpet bod i arbejdsretten. Baggrunden er arbejdsgivernes grove udnyttelse af corona situationen med nedsat løn og usikre ansættelsesvilkår.

Hvem skal betale for kaotisk plan om affaldssortering?
Kæmperegningen for affaldssortering havner hos forbrugerne. Hvis der i stedet var pant på al emballage der kom med ud fra indkøbscenteret, også indkøbsposer, og de havde tilstrækkelig kapacitet til at samle det ind igen, ville problemet med håndteringen være løst. Men så ville EU jo glip af en masse penge fra plastikafgifter, hvor de opkræver EU-skat.

 

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Styrk kampen mod krigspolitikken!
Krigstrommerne lyder igen i Europa. Krigspropagandaen er intens. I Ukraine og rundt om det opbygges der fortsat den største koncentration af væbnede styrker siden 2. Verdenskrig. Situationen med akutte spændinger kan eskalere til et krigsudbrud, der kan brede sig til andre lande.

Nok er Nok!
I 2 år med Covid 19-pandemien er alle byrder blevet lagt på arbejderklassen og folket.
Fyringer, lock-downs, ekstra omkostninger og betydelige restriktioner på livet. I mellemtiden fortsatte udbytningen på fabrikkerne, endda intensiveret og ofte uden tilstrækkelige værnemidler og beskyttelse.
Pandemien har afsløret, hvor dårlige de offentlige sundhedssystemer er blevet. Inden for rammerne af neoliberale reformer er sundhedssystemet i stigende grad blevet udsat for kapitalens krav om profit og privatisering og skåret ind til benet. Det vigtigste formål er ikke at tage hånd om folkets sundhed, men profit.

Krigspropagandaen når nye højder
Krigstrommerne lyder stadigt højere. I går gav Folketinget opbakning til øget dansk militærdeltagelse i NATO’s aktioner. Denne norske artikel går bag om krigspropagandaen og ser på baggrunden for den farlige situation.

David Rovics koncert i Oktober Bogbutik, København
Den amerikanske sanger/sangskriver Davic Rovics har netop indledt sin ”May Day World Tour” og kommer i den forbindelse til København, hvor han giver koncert i Oktober Bogbutik den 28. februar

Baser er en hjørnesten i USA’s permanente krige om verdensherredømmet
Denne uges podcast fra Oktober Radio stiller skarpt på hvad det egentlig er USA bruger deres mange baser til, og hvorfor det er en kæmpe løgn at kalde det forsvar, når det i praksis er gennem baserne der føres krig på alle kontinenter. Terrorkrigene kunne ikke være gennemført uden USA’s tætte net af baser og forsyningslinjer. Udsendelsen tager også et kig på erfaringer med 70 år med den amerikanske militærbase i Thule på Grønland. Fra tvangsflytning af de eksisterende beboere, radioaktive miljøkatastrofer, hemmelige fangetransporter, til kommunikation med missiler og spionsatellitter.

Læserindlæg: Danmark bør retsforfølge Guantánamo-tortur
Mens forretningsmanden Alan Leventhal som USA’s kommende ambassadør i Danmark er på vej til København offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og – den nu tidligere forsvarsminister – Trine Bramsen som tre musketerer i sidste uge regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Og man kan næppe forestille sig en mere ukritisk, loyal og underdanig modtagelse af en amerikansk ambassadør.

Læserindlæg: NATO go home!
“Man må huske på at det er et stormagtspil mellem supermagter; mellem USA og Rusland og Kina, og USA er parat til at ofre Europa som en slagmark på den bekostning. Det er os de har valgt til at føre krigen hos. Men danskerne vil ikke have amerikanske tropper i Danmark”

Krigspropaganda for fuld knald
Så kører krigspropagandaen for fuld knald igen. Denne gang er stormagterne uenige omkring Ukraine. Det handler igen om indflydelsessfærer, overherredømme, markeder, krigsindustri. Når stormagterne/imperialisterne hidser stemningen op, så handler det om at skabe en stemning for krig.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne