Ingen forventning til Lønstrukturkomitéen efter høring

Sygeplejerske Vibeke Kline Frost kommenterer her det foreløbige resultat af den lønstrukturkomité regeringen nedsatte efter sygeplejerskernes overenskomststrejke. En klassisk syltekrukke, der skulle være med til at stoppe sygeplejerskernes strejke. Som bekendt stoppede hverken løftet om en komité eller regeringsindgrebet sygeplejerskerne. De fortsatte med punktstrejker gennem 10 uger. Vibeke fortæller også om “8. marts – kvindeoprør”, et af de steder hvor kampen i den offentlige sektor aktuelt kommer til udtryk.

Ved morgenstrejke på Rigshospitalet – landsdækkende strejkedag 3. november 2021.

Interview med Vibeke Kline Frost

KPnet: Nedsættelse af en lønstruktur komité var en del af det forlig DSR indgik med staten, men som et stort flertal af sygeplejerskerne stemte ned. Komiteen blev af mange betegnet som en syltekrukke. Den blev nedsat i oktober 2021, og nu har der været afholdt en høring om komiteens resultater. Hvad hæfter du dig ved her?

Vibeke: Jeg er desværre temmelig skuffet over udfaldet. Det var en flad følelse jeg sad med bagefter, og jeg havde allerede lave forventninger til komiteens arbejde forud for den offentlige høring.

Vibeke taler til demonstrationen Fælles sag på tværs af fag

Nogle af de væsentlige problemer fra høringen, det er den måde de vælger at vægte elementerne. Først tager de udgangspunkt i den gamle lønkommission, som der rationelt set kan være en eller anden form for mening med – men derfra vægter de nogle helt skæve indlæg som berører emner som decentrale lønforhandlinger, at vi skal tage ved lære af det private og at offentligt ansattes arbejde groft sagt bærer lønnen i sig selv, bare de er motiverede. Det er problematisk, for så har man allerede skævvredet fokus.

KPnet: Tjenestemandsreformen af 1969 er med til at fastholde kvindefagene som lavtlønsfag. Forholdt komiteen sig til den?

Vibeke: På trods af at en stor del af begrundelsen for at nedsætte denne lønkomite ligger i den forældede tjenestemandsreform fra 1969, så blev den ikke nævnt med et ord, og det var temmelig skuffende. Torben M. Andersen udtaler til Sundhedsmonitor, at de har tanker om at bruge væsentlig mere tid på at belyse denne på sigt i komiteens arbejde, men selve den offentlige høring bar på ingen måder præg af et fokus på denne.

KPnet: Nu hvor komiteen har meldt ud om deres arbejde, hvordan ser du på mulighederne for forbedringer gennem komiteen?

Vibeke: Desværre ser jeg ikke mange muligheder for forbedringer. Udgangspunktet tegner i hvert fald ikke særlig positivt. Herudover så vælger de at medtage en regnemetode med fokus på ”fortjeneste per præsteret time” som er kritiseret af FN for netop at beregne løn skævvredet. Hvis ikke de formår at få vendt fokus og samtidig får taget udgangspunkt i den nyeste forskning på området, ja så ser jeg ikke nogen som helst muligheder for forbedringer – tværtimod, så vil fortællingen blive at de har undersøgt det, og ikke fandt nogle skævheder i lønforhold på det offentlige.

KPnet: Kampen og aktiviteterne fortsætter uden tvivl på mange måder, bl.a. er du en af initiativtagerne til ”8. marts – kvindeoprør”, hvad ser du af perspektiver her?

Den 8. marts har flere forskellige aktører samlet sig om at sætte fokus på flere forskellige væsentlige dagsordener som berører særligt kvinder. Dog vil jeg meget gerne pointere at den strukturelle ulighed som Tjenestemandsreformen fra 1969 medfører, tager afsæt i forældede kønsnormer – derfor betyder det også at tankegangen er forældet i 2022, og at det kønnede aspekt for hvert fag ikke nødvendigvis er det samme i dag. Der er også masser af mandlige social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygeplejersker – bare for at nævne nogle – som berøres af reformen i kraft af det fag de arbejder indenfor, og det er den problematik jeg slår på tromme for at få løst. Løn skal ikke baseres på ens køn, men på den værdi man skaber – og den samtale vi jeg meget gerne åbne op for.
For hvordan værdisætter vi vores velfærdsfag i Danmark?

 

Klik og forstør!

Læs om 8. marts – kvindeoprør her

Der demonstreres i København, Odense, Aarhus og Nykøbing Mors

Blandt talerne i København er Vibeke Kline Frost

Slut med 1969 – ophæv tjenestemandsreformen fra 1969

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne