Den danske NATO-regering i hæmningsløs krigsophidselse

NATO er ude i en kæmpe offensiv og militær optrapning mod Rusland, og den danske regering sætter alle sejl til og følger trop, både militært, med krigspropaganda, med  provokationer og ved at lægge en jernhånd til beskyttelse om spionsamarbejdet med USA.

Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod har været på provokations- og støttebesøg ved ”frontlinjen” mod Rusland og afleveret en milliongave til det ukrainske militær.

For Kofod er det ”helt uacceptabelt”, at Rusland har tropper opstillet på deres egen side af grænsen, men helt acceptabelt, at han som regeringsrepræsentant for et NATO-land besøger republikker, der ønsker og nægtes forhandling om selvstyre af Ukraines regering, og er under militært angreb fra Ukraines hær. Kofod hylder ’folkenes ret til at bestemme selv” – “Det er ene og alene det ukrainske folk, der skal bestemme Ukraines fremtid” – så længe altså det de vil bestemme er indmeldelse i NATO. På sit besøg i Ukraine medbragte Kofod 164 millioner kr i gave til styrets militær, der brutalt nedkæmper befolkningen i de østlige regioner.

DR skriver: ”I byen Pisky i Donetsk-regionen mødte Kofod nogle af de mange ukrainske soldater, der står klar til kamp, hvis den store nabo skulle angribe”. Her er tale om et militær som allerede angriber og dræber egen befolkning, en hær hvori de nynazistiske kræfter står stærkt.

At puste til ilden på den måde er det den danske stat kalder ”stabiliseringsindsats”.

Både hjælpepakker og våben strømmer også ind i Ukraine fra USA og andre NATO-lande, mens CIA træner private terrorgrupper, der kan operere indenfor Ukraines grænser. Opmarcheringen af NATO-skibe og fly er øget i nærområderne, bl.a. i Østersøen, og i februar starter den enorme militærøvelse Cold Response, der skal træne i indsættelse af NATO’s reaktionsstyrker på kyst, til havs og på land i de arktiske områder.

Uanset om Sverige, Finland, Ukraine og Georgien vil blive formelle medlemmer af NATO indenfor en kortere tidsramme eller ej, er det sikkert at situationen udnyttes til at presse befolkningerne til at føle frygt og acceptere et tættere forhold til NATO og større oprustning og forberedelse til krig og nye imperialistiske landvindinger. NATO er i gang med et kæmpe ryk frem i overtagelse af nye indflydelsessfærer og forstærket oprustning.

Krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen er også sendt i felten som krigsophidser. Manden der i sin tid ”vidste med sikkerhed”, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, ved nu også helt bestemt at Putins plan:

I første fase vil være at lukke Ukraines adgang til Sortehavet, så landet ikke kan få nye forsyninger ind. Næste fase vil være at bombe de militære styrker i Ukraine til næsten ingenting, inden de igangsætter tredje fase, som er at rykke mod hovedstaden Kiev. (citat TV2)

Anders Fogh Rasmussen propaganderer for, at Ukraine indlemmes i NATO jo før jo bedre.

NATO’s krigsplaner er inde i en farlig fase, der bliver brugt til nye skridt i retning af militarisering og opfyldelse af NATO’s 2% mål. Der er udelukkende tale om provokation og erobringstrang fra NATO og de danske magthaveres side – hensyn til fred og sikkerhed er ladt helt ude af betragtning.

Mens den kæmpe skræmmekampagne er sat i værk fra USA og NATO strammes også det politiske greb. Sandheden om imperialismen og NATO’s krigsforbrydelser er dødsensfarlig for krigsmagerne og skal holdes nede, kun propagandamaskinen må køre. Kravet om at straffe whistleblower Julian Assange kender ingen grænser og USA har opnået rettens ord for at han kan udleveres til livsvarigt fængsel for at formidle afsløring af sandheder om USA og de allieredes krige. Herhjemme er staten samtidig ude i en ekstrem straffekampagne for at sikre sig tavshed om samme. Kommende whistleblowere og de der måtte offentliggøre deres afsløringer trues med at blive straffet efter ‘landsforræder paragraffen’ med op til 12 års fængsel.

Se pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
Udenrigsminister Kofod rejser til frontlinjen i Ukraine

Læs også
Krigsstemning piskes op i NATO – Danmark udvider oprustning med kampfly og fregat
KPnet 11. januar 2022

Stop galskaben!
KPnet 18. januar 2022

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne