Folkeafstemning kan bevare Amager Fælled

En folkeafstemning kan måske vende mismod til fornyet håb.

Af Tue Magnussen, cand.mag.

Nok har vi  klimatosser oplevet mange nederlag, men alligevel var det en usædvanlig dårlig nyhed, da to klagenævn lidt uforklarligt omgjorde deres tidligere afgørelse.

Glæden i eftersommeren var stor, da larmen fra maskiner og bulldozere på Lærkesletten stoppede. Arbejdet blev sat i stå, fordi Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet i en foreløbig afgørelse vurderede, at man risikerede at gøre uoprettelig skade på den beskyttede store vandsalamander. Men efter at have gransket sagen til bunds konkluderede et flertal af medlemmerne i de to klagenævn tirsdag , at tingene nu var i orden. Glæden er nu afløst af en følelse af magtesløshed.

De dygtige fagfolk og aktivister i Amager Fælleds Venner har bebudet, at man ikke giver op, men vil forsøge juridisk at indstævne de to nævn.

Det kan være meget godt, men man må ikke glemme, at når Lærkesletten har fået en betydning, der rækker langt ud over Københavns Kommune, er det, fordi Amager Fælled er blevet en vigtig politisk tovtrækning mellem klimatosser og en bulldozerpolitik, der gennem bred mobilisering er blevet underkendt af folkelige protester.

Takket være en mangfoldig og broget skare af naturglade aktivister, fagfolk og andre ’klimatosser’ blev der skabt en omfattende folkelig protest, som gav genlyd i en grad, så 76 procent af københavnerne i en meningsmåling fra Epinion i februar erklærede, at de er enten helt uenige eller delvis uenige i byggeriet.

De folkelige protester viste, at sammenhold og stædighed bragte frugt ved netop at gøre Amager Fælled til en politisk kamp. Juridiske tiltag har absolut også vist deres styrke, men grundlæggende er der fortsat tale om at kun en politisk kamp for at stoppe byggeriet og redde Lærkesletten vil gavne natur og klima.

Og byggeriet kan stoppes, hvis et flertal i den nyvalgte Borgerrepræsentation kan overbevises til at modsætte sig byggeplanerne. Socialdemokratiets store tilbagegang ved kommunalvalget har svækket støtten til byggeplanerne på Amager Fælled. De mest indædte modstandere, Enhedslisten, blev kommunalvalgets sejrherre i København bl.a. under parolen om at bevare Amager Fælled.

Få dage før kommunevalget afleverede Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner sammen med Danmarks Naturfredningsforening København over 52.000 underskrifter for en folkeafstemning om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Nu er det på tide i Borgerrepræsentationen at stille forslag om en folkeafstemning. Hvis SF og Radikale, der siger, at de er imod byggeplanerne, gør ligesom Dansk Folkeparti og – før eller efter en folkeafstemning – forlader aftalen om byggeriet, vil der ikke længere være flertal. Og de københavnske klimatossers mismod kan i en mørk tid afløses af et fornyet håb om at bevare Amager Fælled.

Debatindlægget blev bragt i Politiken 19. december 2021.

Tue Magnussen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne