Tyskland: Med blindflyvning gennem covid-19 pandemien

I denne artikel gør online-avisen Arbeit Zukunft status over magthavernes kaotiske zig-zag forholden sig til covid-19 sundhedskrisen igennem næsten to år, hvor en fjerde bølge nu er under udvikling og “pludselig” når nye højder. Alt imens monopolkapitalen kan konstatere nye rekordprofitter ovenpå sundhedskrisen, og den arbejdende befolkning lider under nye angreb. I artiklen kræves konsekvent Covid-19 bekæmpelse, udbygning af sundhedsvæsenet med stop for privatisering og med tilstrækkelige gratis vacciner og test stillet til rådighed, samt krav om ophævelse af vaccinepatenter over hele verden. Det er de rige, der har profiteret igennem Covid-19 krisen der må betale.

Det har i ugevis stået klar, at den fjerde bølge af covid-19 sygdomme ville være endnu højere end tidligere. Men under valgkampen og i overgangsfasen op til den nye regering har alle de ”ansvarlige” politikere dukket sig, mens de lod som om alt var godt. Sundhedsminister Spahn annoncerede afslutningen på den pandemiske nødsituation – paradiset af nye friheder var opstået.

Ingen ønskede at fornærme nogen og miste stemmer i valgkampen. Derfor tav Merkel, Scholz, Laschet, Merz, Lindner, Söder osv. Man havde indtryk af at regeringen spillede ”død mand”. Men virusen spillede ikke med. Således kunne den fjerde bølge ukontrolleret udvikle sig og nå vanvittige højder.

Det havde længe været forudsigeligt, at med det stadig stigende antal infektioner ville sygehusvæsenet nå sine grænser. Simpel hovedregning var tilstrækkelig til dette. Men ingen ønskede at forholde sig til realiteterne. Det ville have forstyrret den gode stemning i valgkampen og i koalitionsforhandlingerne. Hellere nogle flere døde og et par flere stemmer, var vel tanken bag.

Fra starten ikke nogen konsekvent kamp mod covid-19

Sundhedsvæsenet har været i krise i årevis og arbejdet under kriseforhold, som denne sammenstilling af artikel-overskrifter viser

I hvert fald var der aldrig et seriøst, logisk koncept, der var i arbejdernes og folkets interesse. Selvom de første coronaudbrud i Kina begyndte i efteråret 2019, og faren hurtigt stod klar, handlede vores regering indtil april 2020, som om virussen aldrig kunne nå Tyskland.

Da så sygdomstilfældene – ligesom nu – steg “overraskende” hurtigt, var der ingen som helst forberedelse. Ikke engang beskyttelsestøj og masker til lægepersonalet var tilstrækkeligt tilgængelige. I modsætning til eksperternes råd var nøddepoterne blevet opgivet for at spare penge. Da den første bølge fladede ud, lod man som om, det hele var forbi. Den anden bølge kom “overraskende” i efteråret 2020. Den tredje bølge kom lige så “overraskende” i foråret 2021, og også den fjerde bølge påstås at være en “overraskelse” for magthaverne.

Meget blev lovet – og lidt holdt, og meget blev ovenikøbet endnu værre.

Tænk blot tilbage på vaccinationskaos’et. Først blev folk bedt om at lade sig vaccinere, så var der utilstrækkelig kapacitet og endeløse ventetider. Sådan er det også igen i øjeblikket. Med generøs støtte fra staten blev der udviklet apps som Luca-app’en, men den viste sig at være upraktisk og ineffektiv. Derudover tjente de til en uhæmmet, ukontrollerbar indsamling af data.

Milliarder af bistandsmidler blev spildt på store virksomheder, mens arbejdere blev sendt på korttidsarbejde eller afskediget, og små butikker og restauranter frygtede for deres eksistens eller måtte lukke. 15,3 milliarder euro blev overført til private klinikker, hvilket fyldte nogle aktionærers lommer, samtidig med at situationen for sundhedspersonalet blev stadig dårligere.

Der var simpelthen kaos i foranstaltningerne. Nogle gange blev det proklameret, at masker ikke ville nytte noget, så blev de igen til en pligt. Først var stofmasker tilstrækkelige, så skulle det være medicinske masker. Nogle gange fik børnehaver og skoler lov til at køre videre, nogle gange blev de lukket, for så at åbne igen. Reglerne blev ændret med nogle få ugers mellemrum. Den eneste regel, der altid gjaldt var, at en masse mennesker, såsom medlemmer af CDU, havde beriget sig selv. Der var maskeaftaler, konsulenthonorarer, og provisioner.

Den herskende klasse har gjort det meget tydeligt, at den ikke er til at stole på, at den er ude af stand til at håndtere en sådan krise ordentligt.

Frem mod og under corona: De rige bliver rigere – de fattige bliver fattigere

Allerede i juni 2020 lavede vi en foreløbig status, hvor vi viste, at corona-krisen bliver brugt til at gøre de rige rigere:

Vi skrev bl.a.: ”Profitten bliver reddet!”

Alene i Tyskland er “hjælpeprogrammer” til en værdi af næsten 2.000 mia. euro nu blevet lanceret af de føderale, statslige og lokale myndigheder. Et enormt beløb, hvis man tænker på, at Tyskland allerede havde en statsgæld på omkring 2.000 mia. euro i 4. kvartal 2019. Den bliver nu derved fordoblet!

Som vi allerede har vist i en artikel, får de store virksomheder broderparten, mens taberne er de små selvstændige, millioner af arbejdere og lønmodtagere, arbejdsløse, Hartz IV-modtagere, pensionister, unge mennesker der kun får nogle få krummer – eller slet ikke noget som bistandsmodtagere. For dem blev nødhjælp på 100 euro per person og 60 euro per barn enstemmigt afvist af AfD, CDU/CSU og SPD!”

Under covid-19-pandemien blev yderligere mange afdelinger eller hele hospitaler lukket på grund af økonomi. På grund af de katastrofale arbejdsforhold og den uhyrligt lave løn har tusindvis af intensivsygeplejersker sagt op. Som følge heraf er der omkring to tusinde færre intensivpladser til rådighed end før pandemien begyndte. Selv før covid-19 arbejdede hospitaler ofte på grænsen. Gennem privatisering og indførelse af faste gebyrer er profitorienteringen drevet fremad.

Konsekvent sundhedsbeskyttelse er nødvendig!

De ansatte forventer, at de kommer sikkert til og fra arbejde, og at deres helbred også bliver beskyttet på arbejdet. Unge mennesker som gamle mennesker, de ønsker alle, at deres helbred bliver beskyttet og at de kan leve normalt igen. I stedet for magthavernes zigzag-kurs og uvidenskabelige, hemmelige og højreradikale koncepter har vi brug for en konsekvent sundhedsbeskyttelse på et videnskabeligt grundlag. Vi er klar over, at medicinalvirksomheder først og fremmest tænker på deres overskud. Hos Moderna blev resultaterne af en undersøgelse, der var vigtig for godkendelse, f.eks. forfalsket.

Vaccinerne har dog bevist deres effektivitet i praksis. Ligeledes forhindrer konkurrencen mellem medicinalvirksomhederne, at andre vacciner (såkaldt dræbte vacciner) bliver godkendt så folk kan vælge, hvis de har frygt eller bekymringer omkring en vaccine. Under de nuværende forhold er vaccinationer og omfattende, gratis og regelmæssige tests nyttige for alle. 2. gang eller 3. gang giver kun mening, hvis vaccinerede og sårbare testes på samme tid.

Er de andre skyldige?

Nu peger regeringen fingrene mod de uvaccinerede. De skulle være skyld i elendigheden. Hvad med regeringen? Hvad med magthaverne? Har de ikke bidraget til dyb usikkerhed med deres zigzag-kurs, deres tomme løfter, deres selvberigelse og omfordelingen til fordel for de rige? Hvem tror stadig på dem?

Først og fremmest er de ansvarlige for kaoset, deres grådighed efter profit, for profitinteressernes forrang, for ødelæggelsen af ​​sundhedssystemet.

Vi går ind for vaccinationer, for et fornuftigt koncept af hensyn til arbejdende mennesker. Det er ikke tilfældigt, at bevægelsen af ​​corona-benægtere nu i stort omfang er infiltreret af højrekræfter, der udnytter folks usikkerhed og frygt. Regeringen har med sine graverende handlinger bogstaveligt talt drevet folk dertil. Nu vil de stemple disse mennesker som de skyldige, mens de tier om deres eget ansvar. Det driver dem kun længere ind i armene på højrekræfter.

Vi sætter først redningsbåde i vandet når alle er overbevist om at vi synker – Karikatur: Guido Kühn

Vi afviser uvidenskabelige begreber, spekulationer og konspirationsteorier, men er imod at uddybe den allerede eksisterende splittelse. Man kan kun få folk til at opføre sig rationelt med en rationel politik, en forståelig og gennemskuelig plan. Såvidt det er muligt må vi undgå endnu en femte, sjette, syvende … bølge.

Nej til udbygningen af politistaten

Vi vender os imod tvang og kriminalisering af arbejderklassen og folket. Hvordan vil regeringen ellers håndhæve vaccinationskravene? Allerede nu trues der med høje bøder, politi og fyringer.

Allerede i juni 2020 slog vi fast:

»Samtidig har regeringen brugt sine egne forsømmelser til at udvide sin magt, med at udbygge politistaten. Et nødregime blev oprettet, og sundhedsministeren som ikke havde forberedt sig, blev udstyret med endnu flere magtbeføjelser. I skyggen af ​​corona-krisen blev der – som for eksempel i Baden-Württemberg – vedtaget nye politilove, der yderligere indskrænkede de demokratiske rettigheder. Tommelskruerne på folket er blevet strammet.”

Denne politik bliver yderligere forfulgt. Således forberedes en ny politilov i øjeblikket i Nordrhein-Westfalen, hvis konsekvenser bliver skubbet i baggrunden i lyset af truslen fra den fjerde bølge. Vi er imod udvidelse af kontrolbeføjelser og overvågning.

Vi anser en fornuftig vaccinations- inddæmnings og testingsordning for alle uden central registrering for at være mulig og virksom. I mange restauranter og ved arrangementer er det allerede almindelig praksis kun at lukke gæster ind, som overholder disse regler. Vi synes også, det giver mening at begrænse større begivenheder og i nødstilfælde at aflyse dem. At noget sådan overhovedet i øjeblikket er nødvendigt igen, er imidlertid en konsekvens af den borgerlige stats fuldstændige fiasko. De frembragte denne elendighed med åbne øjne og bruger den nu til at udvide statens beføjelser til overvågning.

Hvor som helst politikere forvolder skade på eksempelvis små selvstændige, hvor som helst folk mister deres arbejde som følge heraf, skal denne skade betales fuldt ud af staten. De rige, som har profiteret på de sidste to års krise, må betale.

Vi kræver:

Udbygning af sundhedsvæsenet!

  • Slut med yderligere privatisering! Stop for hospitalslukninger!
  • Betydelig lønstigning for plejepersonalet, og når den ugentlige arbejdstid nedsættes til 30 timer skal det være med fuld personalekompensation!
  • Flere uddannelsespladser til plejeuddannelser. Gratis uddannelse og med tilstrækkelig løn!

Konsekvent kamp mod covid-19!

  • Tilstrækkelige vaccine- og vaccinationsmuligheder!
  • Regelmæssige og gratis tests for alle!
  • Ophæv vaccinationspatenter over hele verden!
  • Ingen udvidelse af politi- og overvågningsstaten!

Nej til at vælte krisens byrder over på arbejderklassen og folket!

  • Ingen fyringer! Fuld løn ved korttidsarbejde!
  • Fuld kompensation uden krav om tilbagebetaling til små selvstændige ved nødvendige nedlukninger!
  • Lad de rige betale krisen!

Originalartikel: Im Blindflug durch die Covid-19-Pandemie?

Læs også APKs platform med krav under den nuværende corona-situation
Lad de rige betale coronabyrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne