Der skal sikres gode løn- og arbejdsvilkår – ikke hugst på sygeplejersker fra andre lande!

Tale af Karna Larsen, folkeskolelærer og administrator i facebookgruppen ‘Bak op om de offentligt ansatte’
Holdt på Tjenestemandstirsdag i København d. 7. december 2021

Der er ikke mange ord at sige om lovgivning af uligeløn. Andet end at det er helt på månen.

Det var det for 50 år siden. Det er det i dag. Og sådan en lovgivning skal bare væk.

At den ikke bliver fjernet og løngabet heller ikke, skyldes at uligelønnen tjener et formål.

Formålet er blandt andet at statssikre løntrykkeri og interne slagsmål de ansatte og deres fagforeninger imellem.

Det skal ingen finde sig i!

Jordemødre og sygeplejersker og andre i bevægelsen, I har med jeres valg om at forlade pladsen som tilskuere sat gang i en bevægelse i klassekampen, der ikke er set i årtier. En bevægelse af solidaritet.

En stærk bevægelse, der giver kæmpende ansatte, og dem på sidelinjen, håbet tilbage om mulig forandring. Muligheden for tage kontrollen over sit arbejdsliv – tage kontrollen over sit liv.

Denne kontrol sker naturligvis på bekostning af forbundstoppen. Der igen tydeligt har vist sig som arbejdsgivers/regeringens redskab og forlængede arm. Også med den nyfødte vinterpakke.

En vinterpakke der lægger op til at få spillet bolden ud af medlemmernes, de ansattes hænder. Tilbage til forbundstoppen. Tilbage til arbejdsgiver/regering/Folketing.

Vil det lykkes? – Ikke uden kamp

De alt for store torne der er i aftalen vil understøtte fastholdelsen af den lave grundløn.

Den er et benspænd for pandemibekæmpelsen, i hvis navn den er lavet.

 3. verdens lande har selv brug for deres faglærte befolkning. Ved at gå på hugst hos fattigere befolkninger forlænger Danmark med sin politik med stor sandsynlighed pandemien fordi nye bølger med nye varianter flytter sig hurtigere fra verdensdel til verdensdel end ressourcerne til bekæmpelsen af den flytter sig.

Politikerne har kendt til rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet, ja i hele den offentlige sektor, i årtier. Det er foragteligt, at regering og støttepartier nu bruger rekrutteringsproblemer som murbrækker til at sprede social dumping i skyggen af en pandemi.

De bør følge de sundhedsansatte, når de fortæller at løsningen først og fremmest er at de sundhedsuddannede vi allerede har i landet er sikret gode løn- og arbejdsvilkår. Løsningen er ikke at slide ny arbejdskraft ned.

De partier der nu forsøger at sole sig i bevægelsens vedholdende kamp har i stedet for hjælp efterladt bevægelsen med nye opgaver, som det haster med at løse hvis kampen fortsat skal fremad. Og det skal den.

Blandt de opgaver bevægelsen har er:

At fortsætte med at sige nej til overarbejde

At sige nej til suspendering af overenskomstens værnsregler

At opbygge en egentlig fagopposition på arbejdspladserne på tværs af fag og faglig organisering

At presse på for at pengekassen åbnes, så den politiske uligeløn afskaffes nu. Med et akut lønløft af ALLE lavtlønsgrupper!

At kræve, at den milliard kroner der følger vinterpakken bliver brugt på grundløn blandt de lavtlønsansatte.

Intet af det kan overlades til fagtoppen eller parkeres til OK24.

Når arbejdsgiver og fagtop optrapper kampen mod os, så må svaret fra os være, at vi stiller os endnu tættere sammen i fælles sag på tværs af fag.

Fortsat god kamp!

Hør Karna Larsens tale på youtube her

Se begivenheden her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne