Lad de rige betale coronabyrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte

Under en samfundskritisk sygdom burde samfundet, regeringen og statens første mål være, at sikre hele befolkningens sundhed og sikkerhed. Det modsatte sker – det er de store virksomheders interesser og aktieudbytter der bliver sat i centrum, og coronaepidemien bliver brugt til angreb på faglige og personlige rettigheder.
I denne platform rejser Arbejderpartiet Kommunisterne, APKs en række centrale krav for den nuværende situation

Pandemier bekæmpes ved opruste det offentlige sundhedsvæsen i alle led. Ved at sociale-, bolig og arbejdsmiljøforhold og forebyggelse bringes i top. Ved at sikre tilstrækkelig, gratis og hurtig adgang til værnemidler, test, vacciner og medicin. Ved at sikre folkesundheden og de sociale leveforhold for det flertal af befolkningen, der ikke har råd til private løsninger.

Samfundskritiks sygdom burde betyde, at det er samfundets, regeringens og statens ansvar at sikre en særlig målrettet indsats overfor sårbare grupper. Det burde betyde en samfundsmæssig indsats ud fra befolkningens behov og ikke erhvervslivets og bankers aktieudbytters behov. Samfundskritiks burde betyde, at de rige betaler til samfundet og de fattigste for pandemiens konsekvenser og omkostninger. Og ikke omvendt som det sker i dag.

Vi er imod den splittelse i befolkningen, der skabes med hetz og udskamning af ikke-vaccinerede eller andre grupper. Smittespredning standses ikke ved at fratage nogle grupper deres rettigheder. At bremse smittespredning er ikke et indivi­duelt problem, men en samfundsopgave.

Covid19 pandemien er hverken den første eller sidste pandemi vi kommer til at stå i. Det må kræves af regeringen og staten, at der sikres både smittebekæmpelse og pandemi beredskab og forebyggelse.

Stop for aftaler om at ophæve overenskomstmæssige og sociale rettigheder for at hjælpe arbejdsgiverne og deres aktieudbytte

 1. Fuld lønkompensation under karantæne, hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser
 2. Hæv dagpengene til 90 % af lønnen – sæt dagpengeperioden i stå
 3. Kontanthjælp uden modregning, uden gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloft
 4. Ingen skal kunne fyres fordi de ikke ønsker at blive vaccineret. Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre arbejdsforhold, så de ansatte ikke bliver syge.
 5. Ingen tvangsaktiverede skal kunne miste deres eksistensgrundlag – dagpenge og kontanthjælp, fordi de ikke er vaccineret.
 6. Stop for fagtoppens trepartsforhandlinger med arbejdsgiverne og regeringen om at lade arbejderklassen betale.
 7. Ingen restriktioner for børn og unge der ikke er vaccinerede.

Fuld, gratis og hurtig adgang til coronatest. Nem adgang og øget testkapacitet til steder og grupper med forhøjet smittetal på arbejdspladser, institutioner, uddannelsessteder og i lokalområder

 1. Fuld sikring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsmiljø på arbejdspladserne. Fuld adgang til beskyttelse mod covid19 og værnemidler.
 2. Arbejdsgiverne skal sikre, at migrant- og udenlandske kontraktansatte sikres test – arbejds-, bo- og transportforhold der ikke fremmer smitteudbrud. De må pålægges dette hvad enten det er danske eller udenlandske firmaer, der henter arbejdskraft ind i landet.
 3. Indsæt ekstra ressourcer til rengøring og hygiejne på alle arbejdspladser, institutioner, uddannelsessteder, i offentlig transport og offentlige steder. Sikre forhold til at kunne holde afstand.
 4. Fuld erstatning til corona relaterede arbejdsskader

Send regningen til de rigeste. Det koster nogle milliarder, men det kan medicinalindustrien og andre virksomheder med milliardoverskud godt klare, hvis de skærer på profitten.

 1. Øget beskatning af de rigeste i samfundet
 2. Store virksomheder og monopoler skal betale deres store økonomiske hjælpepakker tilbage til samfundet af de øgede aktieudbytter
 3. Ingen profit på test, værnemidler, vacciner og medicinsk udstyr.
 4. Stop for en krise- og pandemipolitik, der dikteres af Dansk Erhverv og deres behov. Indfør en reel videnskabelig og uafhængig tilgang i sundhedsspørgsmål.

Det offentlige sygehusvæsen, sundheds-, omsorgs- og socialsektor skal øjeblikkelig tilføres flere penge i regioner og kommuner. De nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer skal sikres.

 1. Statens og EU’s budgetlov skal sættes ud af kraft – så budgetter i sundheds- og ældresektoren kan forøges med mere uddannet personale og bedre løn-og arbejdsforhold til gavn for brugerne
 2. Den økonomiske lønramme skal sprænges – der skal højere løn og ligeløn på bordet til alle lavtlønsgrupper i det offentlige
 3. Det i forvejen hårdt pressede sundhedspersonale skal sikres løn-og arbejdstidskompensation
 4. Både ansatte, studerende og frivillige i sundhedsvæsenet skal sikres ordentlige vilkår og hvileperioder
 5. Stop alle besparelser på sundhedsvæsenet, stop alle hospitalslukninger, nedlæggelse af afdelinger og udflytning af personale. Stop privatiseringen.
 6. Omdiriger de milliardstore militærudgifter til at sikre befolkningens helbreds- og sociale behov

Rul epidemiloven tilbage – sundhed sikres ikke med en politistat. Pandemier bekæmpes ikke med tvang.

Fjern epidemilovens tvang, ekstra straffe og overvågning af befolkningen

Fælles kamp mod kapitalen!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, 28. 11.21


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne