EU’s glansbillede er langt væk fra protester og nedskæringer

Ursula von der Leyen har holdt årets tale om ‘unionens tilstand’. På alle områder i EU går vejen mod mere privatisering og centralisering – også indenfor sundhed. Et centraliseret EU-hospitalsvæsen styret af forsikringsselskaber er den store drøm. Og det er ikke kun i Danmark, at sundhedsvæsenet og den øvrige offentlige sektor er skåret til benet, det er en EU-privatiseringsplan.

For et solidarisk sygehusvæsen uden profit – den tyske sygehusbevægelse holdt demonstration i Berlin d. 14.9.21

EU er en katastrofe på alle politiske områder. Det er en dyr, pseudo-teknokratisk union, hvor de virkelige herskere er monopolkapitalen der har skabt projektet i deres eget billede. Befolkningerne betaler prisen, mens magthaverne trygt høster ekstrem rigdom. EU lytter ikke, men har trumfet sig igennem med centralistisk lovgivning indenfor fødevarer, energi, transport, arbejdsforhold, gæld og finanspolitik. Stort set al lovgivning fra barsel til plejehjem er forsvundet til lukkede forhandlinger på direktionsgangene, langt langt væk fra strejker og protester og forurening og nedskæringer. Det danske Folketing har set fidusen og har villigt forvandlet sig til ekspeditionskontor. Der findes kun en vej frem, og det er UD af EU.

Den anden dag holdt EU tale om unionens tilstand. Og når EU selv skal sige det, er virkeligheden på gulvet forvandlet til et glansbillede, her går alt super duper. I sin tale onsdag den 15. september, forklarede kommisionspræsident Ursula von der Leyen, at det fantastiske samarbejde mellem landene under corona-krisen beviser hvor god en ide EU er, så derfor skal der være endnu tættere samarbejde også indenfor sundhed. Et centraliseret EU-hospitalsvæsen styret af forsikringsselskaber er den store drøm.

Da vi stod over for århundredets største globale sundhedskrise, valgte vi at stå sammen, så alle dele af Europa fik samme adgang til en livsvigtig vaccine.

Da vi stod over for den dybeste økonomiske krise i årtier, valgte vi at stå sammen og skabe NextGenerationEU.

Og da vores planet stod over for den alvorligste krise nogensinde, valgte vi igen at stå sammen og skabe den europæiske grønne pagt”… ”Dét er Europas sjæl. Dét er Europas fremtid. Lad os gøre den stærkere — sammen. Viva l’Europa.” lød kommisionspræsident Ursula von der Leyen, i uddrag fra talen om unionens tilstand.

EU giver en absurd misrepræsentation af sandheden om tilstanden i medlemslandenes sundhedsvæsner, økonomier og omstilling væk fra fossile energikilder. Alle steder har corona-krisen afsløret kæmpe mangler i beredskab og bemanding. Alle steder i verden, også i EU, har sygeplejersker været på gaden, og har strejket og krævet flere hænder og bedre løn.

Utallige sundhedsansatte i EU-landene er døde, eller går langtidssygemeldte, fordi de stod forrest og nåede at blive smittet på arbejdet, før corona-virus  kom under kontrol. Mange har sagt op som direkte følge af manglende beredskab, stress og udbrændthed. Dette er ikke en succeshistorie, det er katastrofen der kom som en direkte følge af EU’s konstante krav om nedskæringer i den offentlige sektor.

Det var af hensynet til storkapitalen og industrimonopolerne, at EU-landene fandt pengekisten frem, mens det offentlige stadig skal spare og vende hver en krone. Syge og udsatte kan ikke få den behandling som de har krav på. Arbejderklassens lønninger og arbejdsforhold og rettigheder er banket tilbage, og krisen afslørede tydeligt, at ikke mindst migrantarbejdere bliver behandlet som slaver i EU. Migranter der arbejdede på en af de største slagterikoncerner i Tyskland, blev spærret inde i deres usle indkvartering, efter de var blevet smittet på arbejdet pga. usikre arbejdsforhold. Hver dag dør migranter og flygtninge ved EU’s grænser. Vi kan blive ved, der er ingen ting at rose sig af.

Parallelt med corona-krisen er klimaforandringer blevet til alvor i praksis, hvor ekstreme vejrhændelser har kostet hundreder livet, selv midt i magtens centrum i EU. Og det har afsløre, at der er gjort ganske lidt for at stoppe den fossile industri og øge beredskabet. Kigger man på hvor EU’s penge forsvinder hen, er det fortsat hovedsageligt til støtte til forurenerne i det traditionelle landbrug, kul- og gasindustrien, og motorveje frem for kollektive trafikløsninger. Nøjagtig som vi ser det i Danmark. Der vedtages flotte handlingsplaner og klimalove, mens det i praksis går uendeligt langsom med at ændre noget som helst. EU og deres regulativer, formuleret af lobbyister fra bilindustrien, bærer et hovedansvar for at forhale og forsinke den omstilling der er helt nødvendig.

Kommissionens tale var én lang remse af områder hvor EU skal styrkes og lovgivningen centraliseres. Et eksempel på nidkærheden er at EU også skal blande sig i standarder for førskoleundervisning og børnepasning, sundhedspleje og langtidspleje. Hvordan det kommer til at fungere vides ikke, men to ting går igen når EU har kig på et offentligt serviceområde: Besparelser og privatiseringer. Medlemslandende skal betale ved kasse ét, og ellers overlade roret til monopolerne.

EU’s projekt om at danne en egentlig forsvarsunion er klar til næste fase, og der blev annonceret et topmøde i Frankrig, når de næste år har formandskabet (januar-juni 2022).

Planen er, at EU skal oprette deres egen forsvars efterretningstjeneste, et modsvar til CIA og NSA. EU skal også stå for fælles standarder og koordinering af indkøb af militær udrustning.

Desuden vil EU opbygge deres kapacitet i rummet, og selv kunne monitorere hvem der flyver rundt derude. Det skal i det hele taget være slut med områder der er rent national sikkerhedspolitik. EU betyder samarbejde, og samarbejde er ”Europas sjæl”… lød det fra Kommisionspræsidenten, der ikke behøver at forklare meningen: Den der er imod os er en trussel.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne