“Bak op om de offentligt ansatte” – Fællesskabet og de modige kampe flytter os

Bak Op-gruppen blev startet i 2018 af faglige græsrødder og voksede sig på et splitsekund kæmpestor. Den har nu lidt over 130.000 medlemmer, hvor de allerfleste er aktive. “Gruppen er som opslagstavlen i forsamlingshuset. Der kommer en masse mennesker og finder hinanden”, fortæller Karna til KPnet.

Interview med Karna Larsen, folkeskolelærer og administrator i facebook gruppen ”Bak op om de offentligt ansatte”Hvad er Bak O
p hvad er historien bag?

Karna: Bak op om de offentligt ansatte er en facebook gruppe der blev stiftet i 2018 i forbindelse med et stort tillidsmandsmøde i Fredericia af en bred gruppe af forskellige offentligt ansatte, fra omkring 10 forskellige faggrupper.

Den blev på et splitsekund kæmpe stor. Det voksede, og formålet var, at forskellige faggrupper skulle kunne komme frem med deres krav, fortælle gode historier fra deres arbejdspladser.

Det var et fokus fra starten, at gruppen ikke skulle være kanal for fagforeningerne, men et brugerstyret medie, hvor man fik adgang til direkte info fra gulvet. Historierne skulle komme direkte fra hestens mund. Og sådan er det stadigt.

Hvor stort er det i dag?

Karna: Bak op om de offentligt ansatte har i dag 130.000 medlemmer. Og det er en meget aktiv gruppe. Ser vi hen over en måned har omkring 80-85% af medlemmerne været aktive på siden. Det er nok den største tværfaglige debatgruppe på nettet. Det gør den speciel.

Mange faggrupper har deres egne mødesteder, men vi går på tværs. Og formålet er vigtigt. Hvis man har valgt at være der, er det for at bakke hinanden op. Det står i gruppens grundlag, som vi ikke har ændret på siden starten.

Der skal ikke føres krig og det skal ikke være en konkurrence om hvem der har det hårdest, vi underminerer ikke hinandens krav. Og det er folk blevet rigtig gode til at holde styr på.

Debatten er vigtig. Alle kan komme til orde, for vi skal afspejle hvordan der ser ud ude i virkeligheden, de problemstillinger der er.

Hvad rører der sig lige nu?

Karna: Det er selvfølgelig sygeplejerskerne der fylder rigtig meget. Og det har skiftet karakter siden regeringsindgrebet. Opbakningen er blevet større. De meget fagforenings styrede paroler er faldet væk, og det er blevet mere samlende krav der står i centrum. Det er meget mobiliserende. Og det at sygeplejerskerne ikke finder sig i at blive kørt over er inspirerende for mange faggrupper.

Grupper blandt lærerne er f.eks. meget bitre efter 2013, og har følt sig hængt ud som højtlønnede af sygeplejerskerne. Men også de folk er begyndt at vende nu og tænker det er på tide at vi får smidt bitterheden og rækker ud.

Nu er sosu’erne også kommet ind i kampen. Efter at fagbevægelsens kampagne er ude er Bak Op blevet et mødested for mange af de aktive grupper omkring sygeplejerskerne. Hvis man har en kamp eller støtter en kamp kan man komme på Bak Op. Siden 2018 har det skiftet hvem der var i fokus. Det har været lærerne, OK18 generelt, buschaufførerne, de DSB-ansatte, socialpædagoger der står med risikoen for at blive slået ihjel på deres arbejde – og lige nu sygeplejerskerne og hele kampen for det offentlige område.
Grupperne lægger selv deres sag ind på Bak OP – og får opbakning her.

Når man selv kæmper en sag, og er modig kan man komme langt ud gennem Bak Op. De oplæg der gribes af de fleste kan komme ud til 100.000 på få dage.

På Bak Op kan man også få misforståelser ryddet af vejen. Det er plantet i os alle sammen fra mainstream medierne, at de der kæmper er ’grådige’ eller ’dovne’, men den slags fordomme og fremmedheder kan blive fjernet. Der er en stigende interesse i at man lytter og ikke bare vil ud med sit eget.

Der kunne i starten være en tendens til at man råbte i munden på hinanden, at der var fagchauvinisme, men den slags er blevet mindre. Flere og flere bliver tromlet i deres arbejdsforhold, sidder med samme følelse af at blive kørt over. Det får en til at tænke en ekstra gang – passer det mon hvad man hører om andre faggrupper. Debatten flytter sig, man forsvarer hinanden og passer på hinanden.

Der er plads til forskellige holdninger, det er jo den måde vi bliver klogere på. Folk lader de gode argumenter vinde.

Det er også mega vigtigt, at sygeplejerskerne er så modige i øjeblikket og kæmper videre. Det inspirerer folk. Det at de ikke gav op, da regeringsindgrebet kom.

Det at sygeplejerskerne har været organiseret i basis i deres andre grupper, udover fagforeningen har betydet utroligt meget for hele fællesskabsfølelsen. De har været organiseret og derfor hurtige til at reagere, også i debatterne, hvor de f.eks. har været rigtig gode til at udtrykke deres taknemmelighed når de har fået støtte.

Der er i det hele taget mange modige mennesker på gulvet, der tør sige hvordan tingene er, og det flytter os.

Alle de nedskæringer og politiske reformer der gør vores hverdag sværere, det bliver vi ved med at give et billede af. At vi alle steder strækker os mere end vi kan. Vi står ikke alene, mange faggrupper har samme vilkår, det er det samme vi slås med. At vi skal dække over hullerne i systemet. Man ved hvad der skal til, hvad der burde gøres i ens job, hvad der er brug for, men det er ikke muligt. Det er en kæmpe problematik. Den er ikke ny, men mange begynder at gøre op med det. Det er ting der kommer frem på Bak Op, og der er tabuer der bliver gjort op med.

Bak Op er ikke et forum for partikamp eller valgkamp. Vi bringer artikler fra alle mulige medier og det kan også sagtens være fra politiske medier, men altid med sagen i fokus – om det fremmer sagen. Folk er ret gode til at holde fokus på bolden. Partier bag nedskæringer og forringelser får selvfølgelig knubs af brugerne, men indbyrdes partikamp fylder kun lidt.

Hvor står Bak OP ifht at styrke et fællesskab og sammenhold mellem privat og offentligt ansatte?

Karna: Gruppen er som opslagstavlen i forsamlingshuset. Der kommer en masse mennesker og finder hinanden. Det gælder også ifht at få kampene til at hænge sammen. Her bliver der også slebet nogle kanter. Skal de private støtte op om de offentligt ansatte skal der være nogle samlende krav. Når man kommer ud med nogle brede, samlende krav kommer opbakningen.

Følg gruppen på facebook BAK OP OM DE OFFENTLIGT ANSATTE

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne