Regeringens reformudspil: Angreb på arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere

Påstanden om at der mangler arbejdskraft bliver brugt af regeringen i dens nye reformudspil til nye frontalangreb på de arbejdsløse og på lønningerne. De vil sætte dagpengene ned med mere end 4000 kr for nyuddannede og begrænse dagpengeretten til et år, og alle kontanthjælpsmodtagere kræves i ‘nytte’arbejde 37 timer om ugen.

Neoliberalismens er i højsædet i regeringens nyeste reformudspil. Socialdemokraterne har ikke lanceret en eneste selvstændig tanke, men har som alle foregående regeringer, skrevet direkte af efter Dansk Industri og Dansk Erhverv. Igen er formålet at skaffe billig arbejdskraft, der ikke stiller krav. Midlet er at stramme skruen endnu engang overfor arbejdsløse.

Præcist timet til de nyeste angreb mod de arbejdsløse og myten om ‘mangel på arbejdskraft’ og ‘dovne arbejdsløse’ kørte pressen historien om rengøringsfirmaet, der ud af Københavns Kommunes 24.000 arbejdsløse kun har haft 2 reelle henvendelser. 3F i København har afsløret historien, som den løgn den er, plantet som bagtæppe til de nyeste angreb på de arbejdsløse. Der er ikke mangel på arbejdskraft, men der skal lægges yderligere pres på de ledige.

”Uddannelse skal føre til beskæftigelse ikke arbejdsløshed” forklarede regeringen. Det vil ikke sige at der nu gives en jobgaranti. Tværtimod! I stedet vil man straffe unge der har valgt en ”forkert” uddannelse.

Det er et eksempel på at regeringens reform er kopieret direkte af. I Dansk Industries 2030-plan, foreslog de at dagpengesatsen for dimittender sættes ned til max. 60 procent af det højeste dagpengebeløb. Det vil konkret betyde, at de nyuddannede højest kan modtage 11.600 kr. om måneden mod i dag 13.815 kr.

Regeringen overbød med et forslag om at sænke satsen for dimittender helt ned til 9.000, og reducerer retten til dagpenge til et år. Under præsentationen forklarede statsminister Mette Frederiksen, at det var urimeligt at de unge kunne få fordoblet deres ydelse i forhold til SU, bare fordi de havde færdiggjort deres uddannelse.

Til gengæld skal de fortsat begynde at betale af på deres SU lån, og de skal flytte fra deres kollegieværelse, og kontingentet til a-kasse osv. stiger. Argumentet er, at der er alt for mange der står uden et job. Helt fraværende var den kendsgerning at alle arbejdsløse er forpligtiget til at tage imod tilbud om arbejde. Kendsgerningen er altså, at hvis der er arbejdsløse, skyldes det at der mangler arbejde.

Reformen har også et forslag om at bistandsmodtagere skal i 37 timers nyttearbejde, uden rigtig løn og rettigheder. Det er den nye såkaldte ”arbejdslogik”. Indsats og ydelse følges ad, skriver regeringen, kan man ikke forsørge sig selv, skal man have pligt til at deltage og bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge for at modtage den fulde ydelse fra det offentlige. Enhver time under en arbejdsuge på 37 timer vil blive modregnet i kontanthjælpen.

Men det er igen en stor kæmpe løgn, langt de fleste på bistand har jo en eller flere forskellige udfordringer, og det vil et ”nyttejob” ikke hjælpe på. Det er helt andre ting der skal til for at understøtte den store gruppe fattige og socialt udsatte, så de får den hjælp de har ret til. Regeringens straffeaktioner er det modsatte. Det er en fortsættelse af alle tidligere angreb. Denne gang skærpet med et særligt hårdt angreb på udsatte kvinder.

Lizette Riisgård, formand for fagbevægelsens Hovedorganisation, havde klappet reformudspillet af med Dansk industri til lukkede trepartsforhandlinger. Og hun udtalte, at både angreb på dagpengesystemet og på bistandsmodtagere var ”rimeligt” og balanceret.

Det der mangler er rigtigt arbejde, ikke angreb på de arbejdsløse.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne