Solidaritet med sygeplejerskernes strejke, lønrammen må sprænges ! – Ligeløn til alle!

Af Henning Paaske Jensen, Odense

Som arbejdsgiver er det regeringen / Mette Frederiksen der sidder på pengekassen for de offentligt ansatte.  Den af regeringen opstillede snærende lønramme må og skal brydes og  sikre sygeplejerskerne  en væsentlig højere løn.

Et resultat der også vil komme andre især offentligt ansatte til gode og sætte yderligere pres mod den historiske uligeløn generelt,  især indenfor det offentlige, med fag domineret af kvinder.


Derfor er det også vigtigt med de mange solidaritets tilkendegivelser, der kommer fra arbejdspladser som ikke er i strejke og andre områder blandt offentligt og privat ansatte.

Korte punktstrejker fra arbejdspladser kunne være en vigtig  begyndende måde at udbygge solidaritetstilkendegivelser på og sætte mere trumpf på solidariteten med krav til regeringen om NU at lukke op for pengekassen.

Denne strejke har direkte betydning ikke kun for sygeplejersker men også for sosuer,  jordmødre, fysioterapeuter, pædagoger mfl. stillet overfor den samme overordnede arbejdsgiver på det offentlige område.
 Med den samme modstander er det vigtigt  ikke at lade sig splitte op mod hinanden, men at stå sammen i fælles interesse og sprænge lønrammen med krav om ligeløn til alle, væk fra kvindeløn. 

Det vi er vidne til er en arbejdsgiver som lader hånt om løn og arbejdsforholdene  på det offentlige område  – lader det sejle sin egen sø – med udpræget mangel på ansatte og med folk der forlader området pga lavtløn og  uligeløn og pga. opskruede arbejdsforhold og stress med alt for få hænder.

Vi ser en udvikling væk fra fælles velfærd og med retning mod  privathospitaler, private  børnepasnings institutioner og private plejehjem og på børne og undervisningsområdet  med privat børnehaver og privatskoler. En udvikling der understøtter EU modellen med A og B hold baseret på privatisering af hele den sociale sektor  og undervisningssektoren fra vugge til grav. 

En udvikling hvor folk med pengepungen i orden er sikret plads og behandling på et A-hold mens resten må tage til takke med et offentligt discount system med fortsat ringere forhold. 

Derfor fuld solidaritet med sygeplejerskernes strejke 

I dag sygeplejerskerne – i morgen dig!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne