Ny stramning af Ghettoloven: Udrensning af ikke-vestlige og fattige

I forrige uge blev der indgået en politisk aftale om skærpelse af ‘ghettoloven’ – til bekæmpelse af de såkaldte parallelsamfund. Endnu et diskriminerende angreb vendt mod arbejderklassen og i særdeleshed mod folk med ikke vestlig baggrund og dem med lavest indkomst.

Vedtagelsen fik denne kommentar fra beboerformanden for et af de berørte områder Lundtoftegade, Søren-Emil Stenkjær Schütt:

”Vi føler, vi er i en skruetvinge, vi aldrig kan komme ud af, medmindre vi presser ikke-vestlige, fattige og sårbare ud, og får nogen ind, der har penge. Det er jo udrensning.
Det er utrygt ikke at vide, om man kan blive boende i sit hjem. Min største frygt er at skulle banke på min nabos dør og sige, at vedkommendes lejlighed skal rives ned«

Aftalen knytter sig op til parallelsamfundsloven fra 2018, nu med yderligere stramninger.
Den nye lov indfører en ny kategori af almene boligområder: ”Forebyggelsesområder”.
Områder der ifølge lovgiverne risikerer at udvikle sig til såkaldte parallelsamfund. Hermed inddrager man 58 nye boligområder, hvor man kan anvende en række af de samme forholdsregler der har været anvendt med parallelsamfunds lovgivningen fra 2018 (ghettoloven).

Almen Modstand – Forsvar Beboerdemokratiet udtaler:

”Vi fortsætter kampen
også mod regeringens næste skridt
Stop nedrivninger og salg af Almene Boliger
Stop stigmatisering og diskrimination af Almene Beboere

Nu er det 347.000 beboere, der hvert år måles og vurderes. Det er 163.000 beboere, der fremover kan leve med nervøsitet og ondt i maven om deres hjem skal smadres for at opfylde en politisk varmluftsballon.

Hver almen beboer betaler lige over 12.000 kr. til dette vanvidsprojekt gennem landsbyggefonden. Eller hvad der svarer til knap 22.000 kr pr. bolig. Der er ikke noget at sige til, at de Almene Beboere er fattigere end gennemsnittet.”

Den nye stramning betyder blandt andet, at der i 2030 kun må bo op til 30% med ikke-vestlig baggrund i bl.a. Lundtoftegade, Blågården – og 56 andre boligområder i Danmark.
Det skal bemærkes, at er du født i Danmark, er dine forældre også født i Danmark regnes du stadig som dansker med anden etnisk baggrund!!

Boligsøgende i arbejde eller uddannelse får fortrinsret til boligerne i de nye forebyggelsesområder.  Der vil desuden blive strammet op i reglerne for kommunal anvisning til boligområderne.
Men også i disse boligområder bliver det nu muligt at smide folk ud af deres lejligheder og rive deres boliger ned.
Det kan ske, hvis kommunen ønsker ”byudvikling eller omdannelse af boligområderne”.

Ghettoloven og de nye stramninger har først og fremmest til formål, at give kapitalistiske boligspekulanter og investorer mulighed for at få ejerskab til nogle af de gode boliger og til nye byggegrunde. Det er noget svineri!

Finansieringen skal foregå ved at tage yderligere 500 millioner af lejernes opsparede penge i Landsbyggefonden. En hån mod alle beboere i den almene boligsektor. Midler der skulle være brugt til renovering af den almene bebyggelse bliver nu brugt til at nedrive gode almene boliger.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk folkeparti, Socialistisk folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne