Regeringens økonomiske aftale med kommunerne: Et rendyrket nedskæringsbudget

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022. Det blev et renlivet nedskæringsbudget. Det er kun ord der adskiller S-regeringen fra den tidligere Løkke-regering – i dagens anledning har nedskæringer fået nyt navn: ”velfærdsprioriteringer”. Ligesom kontanthjælps-modtagerne skal slås indbyrdes om smulerne er det regeringens politik for hele velfærdsområdet.

Ikke alene mangler der penge i aftalen til at holde det nuværende niveau fht udviklingen i børn og ældre, der er tale om direkte nedskæringer. Omprioriteringsbidraget er tilbage, under nyt navn. Der skal ”effektiviseres”.

De handicappede har længe lidt under at der i den grad mangler penge til at sikre dem deres rettigheder. Med den nye aftale slår regeringen fast, at de handicappede ikke vil blive sikret deres ret, de må klare sig indenfor rammen. Her bliver kommunerne pålagt ”effektiviseringer” for 400 millioner kr. Altså en direkte forringelse af et allerede udsultet område.

KL valgte på deres side ikke at kræve flere penge til de handicappedes behov, men har i stedet fået regeringen til at erklære, at der må spares – I får lov at sige nej til åbenlyse rettigheder. Så kan kommunerne føle sig fri for ansvar.

Det sker helt i fuldstændig modstrid til social- og ældreminister Astrid Krags mange løfter om at de handicappedes rettigheder skulle sikres i fremtiden. I aftalen slår regeringen kynisk fast, at:

“Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd. Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.”

Med andre ord: Vi tager fra de handicappede, som allerede i høj grad bliver sjoflet i kommunerne og giver til det øvrige velfærdsområde – som også skriger på penge til de uopfyldte og voksende behov.

Man skal ’prioritere’ og ’effektivisere’, så kan pengene åbenbart strække til at dække to steder på én gang.
Nej, realiteten er at der skal løbes hurtigere og handicappede, ældre og børn skal betale igen.

Regeringen praler af, at de har løftet rammen med 1,6 mia. Men hvad hjælper det når de øgede behov som følge af flere børn og ældre ligger på 1,25 mia. og underfinansieringen af handicap området er på 750 millioner!

Fra den ene socialdemokrat til den anden nikkede formand for KL Jacob Bundsgaard ja til sparebudgettet, da han udtalte til Ritzau:

”der må vi anerkende, at der ikke er et tilstrækkeligt stort råderum i dansk økonomi i øjeblikket, til at der blev råd til det løft, vi havde håbet på”.

Til gengæld fik kommunerne grønt lys for at fordele elendigheden og skære ned på andre områder.

Det er igen den løgnagtige fortælling ’at der ikke er penge’. Men sjovt nok er der altid penge til det regeringen brænder for – penge nok til at sende soldater til Mali, betale overvågningsudstyr til USA, til at overkompensere minkavlere, til at corona-sikre de store virksomheder osv osv. ’Desværre’ er der ikke penge til at betale de offentligt ansatte en ordentlig løn eller velfærd til den almindelige befolkning. Den nuværende regeringen står stadigt klarere frem som den klasseregering den er for landets rigeste.

Det er fuldstændigt det samme princip der ligger bag Ydelseskommissionens bud overfor kontanthjælpsmodtagerne: I kan slås om smulerne, de store penge beholder vi til os selv og vores venner.

Men det er en ramme vi ikke kan acceptere, men forlange at den bliver sprængt. Der er brug for at vi organiserer os, alle de grupper hvis behov “der ikke er råd til”. Ikke for at få udskiftet nogle personer på ministertaburetterne, men for at skabe en revolutionær forandring. Vi må kræve en hel anden socialpolitik, ligeløn og penge til bedre offentlige omsorg, uddannelse og sundhed.

Læs også
Spræng rammerne! – For en bedre fremtid!
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne